PORADNIK NIE TYLKO DLA MATURZYSTÓW

Nasza pamięć lubi płatać nam figle. Ale zacznijmy od tego czym jest pamięć.
Pamięć jest to zdolność do rejestrowania, przechowywania i odtwarzania informacji.

Podczas nauki wydaje nam się, że "rejestracja informacji", czyli „wkuwanie”, przebiega całkiem nieźle. Uczymy się, uczymy się, uczymy się, ......, itd. Najczęściej zajmuje nam to zdecydowanie więcej czasu niż byśmy chcieli. Oczywiście do tego dochodzi proces odtwarzania informacji, który również odbiega często od naszych oczekiwań. Chcielibyśmy spędzać mniej czasu przy książkach, przed sprawdzianem, przy dokumentach.

Funkcje naszego mózgu są podzielone między dwie półkule. Lewa półkula naszego mózgu odpowiada za: język, analizę, logikę, cyfry, matematykę, kolejność, słowa.

Prawa półkula zawiaduje uczuciami, emocjami, syntezą, rytmem, muzyką, obrazami, wyobraźnią.

Funkcje naszego mózgu są podzielone między dwie półkule. Lewa półkula naszego mózgu odpowiada za: język, analizę, logikę, cyfry, matematykę, kolejność, słowa.

Prawa półkula zawiaduje uczuciami, emocjami, syntezą, rytmem, muzyką, obrazami, wyobraźnią.

ĆWICZENIA DOBREJ PAMIĘCI.

Pamiętaj ćwiczenie pamięci to nic innego, jak powtarzanie w różnych formach: poprzez słuchanie, zapamiętywanie, czytanie, przeglądanie, pisanie.

Koncentracja uwagi :

Można ją uzyskać tylko dzięki ćwiczeniom, np. przedmiot nielubiany zapamiętujemy trudniej i dłużej – koncentrację uwagi ćwiczymy etapami. :

  1. na początku codziennie 15 minut,
  2. Po tygodniu 20 – 25 minut,
  3. Po 2 – 3 tygodniach koncentracja uwagi przychodzi łatwiej .

Zainteresowania:

Przedmiot, którym się interesujemy, odrabiamy znacznie szybciej i z mniejszym zmęczeniem. Dłużej pamiętamy poznane wiadomości .

Zrozumienie:

Dobre zrozumienie to powiedzenie czegoś własnymi słowami. To co jest dla nas zrozumiałe uczymy się dwa razy krócej

Zawsze w tym mogą ci pomóc: słowniki, internet, nauczyciele, rodzice, koledzy

TECHNIKI ZAPAMIĘTYWANIA .

Działanie:

Podkreślamy w książce najważniejsze rzeczy (szczególnie ważne dla wzrokowców).

Sporządzamy plan rozdziału ( będzie pomocny przy różnych powtórkach ).

Czas:

Doświadczenia wykazały, że lepiej pamiętamy materiał 2-3 dni po nauczeniu niż bezpośrednio po wyuczeniu (nie ucz się trudnych przedmiotów z dnia na dzień, gdyż towarzyszy ci stres oraz słabsza pamięć)

Powtarzanie:

Korzystnie na zapamiętywanie wpływa powtórzenie materiału ( 2-3 razy), szczególnie rano.

Jeżeli jesteś słuchowcem, ucz się i powtarzaj na głos.

Kolejność odrabiania lekcji :

zła – odrabiasz jedna po drugiej lekcje z tego samego bloku, np. język polski – historii zapamiętujesz gorzej

prawidłowa – odrabiaj jedna po drugiej lekcje kontrastujące z sobą np. historia – matematyka. Odrabiaj na przemian zadania pisemne, a potem ustne. Zawsze zaczynaj od najtrudniejszych, kończ na najłatwiejszych (ulubione przedmioty)

Przerwy:

Rób w czasie nauki przerwy krótsze (2-3 minutowe), w czasie nauki jednego przedmiotu. Dłuższe (10 minut ) przy przejściu od jednego do drugiego przedmiotu – lepiej zapamiętasz.

Przyjemny nastrój:

Mózg nasz posiada „mechanizm obronny” – czyli szybciej na ogół znikają z pamięci wspomnienia związane z przykrymi uczuciami

Jeżeli chcesz dłużej pamiętać to, czego się nauczyłeś, bądź w pogodnym nastroju.

POWODZENIA!

Agnieszka Jednac - pedagog szkolny