Rada Rodziców rok szkolny 2017/2018

SKŁAD RADY RODZICÓW - rok szkolny 2017/2018

 

Przewodniczący - Stanisław Mazur

Z-ca Przewodniczącego - Justyna Kędra-Łukasiewicz

Skarbnik – Bożena Duda

Sekretarz – Lucyna Oleszko 

   

KOMISJA REWIZYJNA

Bożena Powrózek

Justyna Boś

Bożena Kania 

Konsultacje Nauczycieli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

JĘZYK ANGIELSKI

Imię i nazwisko nauczyciela

Nazwa zajęć

Termin realizacji

Beneficjent

Agnieszka Fac

Konsultacje przedmiotowe

wtorek

13:20 – 14:10

1e, 1Bp,

1Ep, 3c

Maria Karczmarska

Zajęcia dodatkowe dla maturzystów

wtorek

8:00 – 8:45

3a

Zajęcia dodatkowe

piątek

11:45 – 12:30

1c

Konsultacje przedmiotowe

poniedziałek   7:10 – 7:55

1e, 2a, 2b,

Małgorzata Michalczyk

Zajęcia dodatkowe dla maturzystów

wtorek  

13:20 – 14:00

3a

Konsultacje przedmiotowe

środa  

14:10 – 14:55

1Bp, 1Cp, 1Dp, 1Ep

piątek  

14:10 – 14:30

Bożena Nita

Konsultacje przedmiotowe

poniedziałek   8:00 – 8:45

1a gr.I,

1Dp gr.I, 3e

Agnieszka Wołoszyn

Konsultacje przedmiotowe

czwartek   14:10 – 15:00

1Cp, 1Dp,

2c, 3d

Magdalena Wójtowicz

Konsultacje przedmiotowe

piątek  

11:45 – 12:30

1Ap gr.I

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

Imię i nazwisko nauczyciela

Nazwa zajęć

Termin realizacji

Beneficjent

Luiza Jonak

Zajęcia dodatkowe dla maturzystów

czwartek   15:00 – 15:45

3a, 3b

 

JĘZYK ROSYJSKI

Imię i nazwisko nauczyciela

Nazwa zajęć

Termin realizacji

Beneficjent

Bożena Janus

Konsultacje przedmiotowe

poniedziałek   15:05 – 15:50

wszystkie klasy

 

 

GEOGRAFIA

Imię i nazwisko nauczyciela

Nazwa zajęć

Termin realizacji

Beneficjent

Barbara Wieleba

Konsultacje przedmiotowe

termin do ustalenia

3c

 

 

MATEMATYKA

Imię i nazwisko nauczyciela

Nazwa zajęć

Termin realizacji

Beneficjent

Urszula Boryńska

Zajęcia dodatkowe dla maturzystów

wtorek  

7:10 – 7:55

3d

Jacek Golec

Zajęcia dodatkowe dla maturzystów

piątek  

7:10 – 7:55

3b, 3c

Konsultacje przedmiotowe

piątek  

9:50 – 10:35

1Ap, 1Cp, 1Dp, 2a,

3b, 3c

Wiesława Siczek

Konsultacje przedmiotowe

poniedziałek   11:45 – 12:30

1Bp

czwartek   9:50 – 10:35

3e

Jarosław Widomski

Konsultacje przedmiotowe

czwartek   9:50 – 10:35

1d, 2c, 2d, 3a

 

 

CHEMIA

Imię i nazwisko nauczyciela

Nazwa zajęć

Termin realizacji

Beneficjent

Piotr Jakubiec

Kółko chemiczne

piątek  

13:30 – 15:00

wszystkie klasy

Elżbieta Krasowska

Konsultacje przedmiotowe

wtorek  

7:10 – 7:55

1b, 1c, 1d, 1e, 1Bp, 1Cp, 1Ep, 2d

 

 

FIZYKA

Imię i nazwisko nauczyciela

Nazwa zajęć

Termin realizacji

Beneficjent

Waldemar Janus

Konsultacje przedmiotowe

wtorek  

14:30 – 15:15

wszystkie klasy

 

 

RELIGIA

Imię i nazwisko nauczyciela

Nazwa zajęć

Termin realizacji

Beneficjent

Agnieszka Jaroszkiewicz

Klub aktywnego chrześcijanina

sobota   10:00 – 12:00

1a, 1e, 2a, 3b

Zajęcia gitarowe

czwartek   15:00 – 16:00

3d

Elżbieta Tylus

Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Teologii Katolickiej
i Konkursu Biblijnego

środa  

12:35 – 13:20

1a, 1c,

2b, 2c, 2d

 

 


 

Przedstawiamy ofertę zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w naszej szkole w roku szkolnym 2017/18.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa.

 

 

 

 

 

LP.

FORMA ZAJĘĆ

NAZWISKO

I IMIĘ NAUCZYCIELA

 1. 1.                  
 • · konsultacje maturalne z geografii
 • · koło olimpijskie z geografii, praca z uczniem zdolnym

Bańka Józef

 1. 2.                  

konsultacje przedmaturalne (dla osób z trudnościami)

Czaja Joanna

 1. 3.                  

Szkolny Klub Wolontariatu

PaT

Czapla Bożena

 1. 4.                  

konsultacje przedmaturalne

Fac Agnieszka

 1. 5.                  

konsultacje z uczniami w bibliotece

Gierczak Agnieszka

 1. 6.                  
 • · konsultacje przedmaturalne – praca z arkuszem maturalnym
 • · przygotowanie do olimpiad i konkursów

Głaz Alicja

 1. 7.                  
 • · praca z uczniem zdolnym

 

Góra Beata

 1. 8.                  
 • · zajęcia artystyczne
 • · przygotowanie do olimpiad i konkursów

s. Grzyśnik Mariola

 1. 9.                  

zajęcia sportowe i rekreacyjne

Hulak Beata

 1. 10.               
 • · konsultacje dla klas I i II z biologii i ekologii
 • · koło olimpijskie z biologii

Hys-Mazur Marzena

 1. 11.               

konsultacje z języka polskiego

Jakubiec Marzena

 1. 12.               

chemiczne kółko olimpijskie

Jakubiec Piotr

 

 1. 13.               

zajęcia sportowe i rekreacyjne

Janacz Andrzej

 1. 14.               

konsultacje z języka rosyjskiego

Janus Bożena

 1. 15.               

konsultacje z fizyki

Janus Waldemar

 1. 16.               
 • · konsultacje maturalne z języka angielskiego
  • · zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

Karczmarska Maria

 1. 17.               

przygotowanie uczniów do zawodów sportowych, zajęcia na siłowni

Kaproń Robert

 1. 18.               

konsultacje przedmaturalne z chemii

Krasowska Elżbieta

 1. 19.               

przygotowanie do olimpiady historycznej

Krzosek Maria

 1. 20.               

konsultacje przedmaturalne z matematyki

Krzysztoń-Żytko Małgorzata

 1. 21.               
 • · konsultacje z języka włoskiego
 • · jęz. francuski – poziom rozszerzony

Mazur Grzegorz

 1. 22.               
 • · konsultacje z języka angielskiego
 • · praca z uczniem zdolnym

Michalczyk Małgorzata

 1. 23.               

kółko strzeleckie

Nafalski Cezary

 1. 24.               

konsultacje przedmiotowe z języka angielskiego, praca z arkuszem

Nita Bożena

 1. 25.               
 • · Koło Młodych Twórców
 • · Historia sztuki na maturze

Rachwalska - Kata Dorota

 1. 26.               
 • · konsultacje przedmaturalne, poziom rozszerzony
 • · konsultacje matematyczne

Siczek Wiesława

 1. 27.               

zajęcia sportowe i rekreacyjne

Skiba Grażyna

 1. 28.               
 • · ćwiczenie umiejętności potrzebnych do matury z historii
 • · zajęcia przygotowujące do olimpiad

Skrzypa Izabela

 1. 29.               

konsultacje z matematyki

Sowa Zygmunt

 1. 30.               
 • · konsultacje przedmaturalne, poziom rozszerzony
 • · konsultacje przedmaturalne, poziom podstawowy

Stafiej Jolanta

 1. 31.               

konsultacje przedmaturalne z fizyki

Surtel Violetta

 1. 32.               

przygotowanie do konkursów i olimpiady misyjnej

Tylus Elżbieta

 1. 33.               

Szkolny Klub Wolontariatu

Wąsek Izabela

 1. 34.               
 • · koło matematyczne
 • · konsultacje przedmiotowe

Widomski Jarosław

 1. 35.               
 • · przygotowanie do matury  z języka niemieckiego
 • · przygotowanie do konkursów z języka niemieckiego

Wiechnik Dariusz

 1. 36.               

koło geograficzne

Wieleba Barbara

 1. 37.               

konsultacje z języka angielskiego

Wołoszyn Agnieszka

 1. 38.               

przygotowanie do konkursów i olimpiad z języka angielskiego

Wójtowicz Magdalena

 


 

Pobierz

 

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2016/2017

 

lp

Nazwisko i imię

Forma realizacji

dzień tygodnia

1

Bańka Józef

kolo olimpijskie

konsultacje maturalne

Piątek 7.00

13.20-14.10

2

Czaja Joanna

konsultacje przedmaturalne

spotkania wychowawczo doradcze

poniedziałek 9.40

piątek 13.20

3

Czapla Bożena

doradztwo zawodowe, indywidualne

po konsultacji z uczniem

4

Dąbek Wojciech

SKS

Piłka nożna boisko gimnazjum

zajęcia na siłowni szkolnej

wtorek

15.30-17.00

5

Fac Agnieszka

konsultacje przedmaturalne

poniedziałek

8.00-8.45

6

Gąbka Alicja

konsultacje przedmiotowe

czwartek

10.55-11.40

7

Gierczak Agnieszka

zajęcia w bibliotece szkolnej

czwartek

14.00-15.00

8

Głaz Alicja

zajęcia dla maturzystów

kl. III c, III e, III g

środa

13.20-14.10

9

Góra Beata

zajęcia indywidualne

zajęcia dodatkowe z kl. III

poniedziałek 13.25-14.10

raz w miesiącu 2 godz.

10

Grzyśnik Mariola

zajęcia artystyczne + przygotowanie do konkursów            i olimpiad

Sroda  14.10 -15.00

11

Hulak Beata

SKS

poniedziałek

15.00-15.45

12

Hys-Mazur Marzena

konsultacje

Poniedziałek 12.35

13

Jakubiec Marzena

zajęcia dla maturzystów

poniedziałek

13.25-14.10

14

Jakubiec Piotr

kółko chemiczne

poniedziałek

13.30-15.00

15

Janacz Andrzej

siłownia szkolna

piątek

8.00-8.45

16

Janus Bożena

konsultacje przedmiotowe

wtorek

14.15 – 15.00

17

Janus Waldemar

konsultacje przedmiotowe

czwartek

8.55-9.40

 

18

 

Jonak Luiza

konsultacje

przedmaturalne ucz. kl. IIe

Czwartek 12.35-13.20

19

 

Karczmarska Maria

zajęcia jęz. angielskiego                    dla kl. I E / dla uczniów zdolnych

środa

10.55 – 11.40

20

Kaproń Robert

siłownia 

piątek

11.45 – 12.30

21

Krasowska Elżbieta

zajęcia dodatkowe dla maturzystów

piątek                          13.30

22

Krzosek Maria

Przygotowanie do matury kl. III c

poniedziałek

13.15 - 14

23

Krzysztoń-Żytko Małgorzata

Zajęcia dodatkowe

poniedziałek 12.35 – 13.20

czwartek 14.10 – 15.00

24

Mazur Grzegorz

zajęcia dodatkowe kl.I d, I e

środa

8.55-9.40

25

Michalczyk Małgorzata

Zajęcia dodatkowe dla ucznia zdolnego, konsultacje

środa  14.10-14.50

czwartek 10.40 – 11.25

26

Nafalski Cezary

strzelnica

wtorek                            13.30-14.30

27

Nita Bożena

konsultacje dla pozostałych klas oraz indywidualnie umówione spotkania

środa

7.10-7.55

28

Orzeł Włodzimierz

konsultacje

środa

15.00-15.45

29

Rachwalska - Kata Dorota

Konsultacje, zajęcia dla kl. III e

poniedziałek  08.00 – 08.45

30

Skiba Grażyna

SKS

poniedziałek                  15.00-15.45

31

Skrzypa Izabela

konsultacje

środa

13.30-14.15

32

Sowa Zygmunt

konsultacje

środa

14.15-15.00

33

Surtel Violetta

zajęcia dodatkowe

konsultacje

piątek

13.25-14.10

34

Szyszkowska Wiesława

koło matematyczne kl.II

zajęcia dodatkowe dla maturzystów

środa 7.10

piątek

13.25-15.00

35

Szyszkowska-Butryn Anna

zajęcia przygotowujące do matury kl.III e

poniedziałek                       8.00

36

Tylus Elżbieta

konsultacje

poniedziałek

12.35 – 13.20

37

Wąsek Izabela

zajęcia z wolontariatem i sekcją plastyczną w bibliotece

środa

13.00-14.00

38

Widomski Jarosław

koło matematyczne kl I

czwartek                                13.25 – 15.00

39

Wiechnik Dariusz

konsultacje z przedmiotu

przygotowanie do matury                      i konkursów

wtorek

14.15-15.00

40

 

Wieleba Barbara

konsultacje maturalne 

konsultacje

poniedziałek 13.20-14.10

piątek 8.00 -  8.45

41

 

Wieleba Józef

przygotowanie do matury              - historia

poniedziałek              

8.00-8.45

42

Wołoszyn Agnieszka

konsultacje z przedmiotu

piątek 

13.20-14.10

43

Wójtowicz Magdalena

konsultacje z przedmiotu

matura ustna

piątek

9.50-10.35

44

Stafiej Jolanta

konsultacje dla kl. Ie

zajęcia przedmatur. kl. 3a

 

 

rozwiązywanie zadań konkursowych

wtorek 8.00  - 8.45

środa 13.25 – 14.10 (po wcześniejszym uzgodnieniu)

 

środa 8.00 – 8.45

 

 

     

 

 

     

 

Pedagogizacja

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2016/2017

 

 poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

8.00-13.00

 

 

8.00-15.00

 

7.00-14.15

 

8.00-11.00

 

7.15-10.00

 


 

Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży - prezentacja

 

 

 


 

 

PORADNIK NIE TYLKO DLA MATURZYSTÓW

 

Nasza pamięć lubi płatać nam figle. Ale zacznijmy od tego czym jest pamięć.
Pamięć jest to zdolność do rejestrowania, przechowywania i odtwarzania informacji.

Podczas nauki wydaje nam się, że "rejestracja informacji", czyli „wkuwanie”, przebiega całkiem nieźle. Uczymy się, uczymy się, uczymy się, ......, itd. Najczęściej zajmuje nam to zdecydowanie więcej czasu niż byśmy chcieli. Oczywiście do tego dochodzi proces odtwarzania informacji, który również odbiega często od naszych oczekiwań. Chcielibyśmy spędzać mniej czasu przy książkach, przed sprawdzianem, przy dokumentach.

Funkcje naszego mózgu są podzielone między dwie półkule. Lewa półkula naszego mózgu odpowiada za: język, analizę, logikę, cyfry, matematykę, kolejność, słowa.

Prawa półkula zawiaduje uczuciami, emocjami, syntezą, rytmem, muzyką, obrazami, wyobraźnią.

ĆWICZENIA DOBREJ PAMIĘCI.

Pamiętaj ćwiczenie pamięci to nic innego, jak powtarzanie w różnych formach: poprzez słuchanie, zapamiętywanie, czytanie, przeglądanie, pisanie.

Koncentracja uwagi :

Można ją uzyskać tylko dzięki ćwiczeniom, np. przedmiot nielubiany zapamiętujemy trudniej i dłużej – koncentrację uwagi ćwiczymy  etapami. :

 1. na początku codziennie 15 minut,
 2. Po tygodniu 20 – 25 minut,
 3. Po 2 – 3 tygodniach koncentracja uwagi przychodzi łatwiej .

Zainteresowania:

Przedmiot, którym się interesujemy,  odrabiamy znacznie szybciej i z mniejszym zmęczeniem. Dłużej pamiętamy poznane wiadomości .

Zrozumienie:

Dobre zrozumienie to powiedzenie czegoś własnymi słowami. To co jest dla nas zrozumiałe uczymy się dwa razy krócej

Zawsze w tym mogą ci pomóc: słowniki, internet, nauczyciele, rodzice, koledzy

 TECHNIKI ZAPAMIĘTYWANIA .    

Działanie:

Podkreślamy w książce najważniejsze rzeczy (szczególnie ważne dla wzrokowców).

Sporządzamy plan rozdziału ( będzie pomocny przy różnych powtórkach ).

Czas:

Doświadczenia wykazały, że lepiej pamiętamy materiał 2-3 dni po nauczeniu niż bezpośrednio po wyuczeniu (nie ucz się trudnych przedmiotów z dnia na dzień, gdyż towarzyszy ci stres oraz słabsza pamięć)

Powtarzanie:

Korzystnie na zapamiętywanie wpływa powtórzenie materiału ( 2-3 razy), szczególnie rano.

Jeżeli jesteś słuchowcem, ucz się i powtarzaj na głos.

Kolejność odrabiania lekcji :

zła – odrabiasz jedna po drugiej lekcje z tego samego bloku, np. język polski – historii zapamiętujesz gorzej

prawidłowa – odrabiaj jedna po drugiej lekcje kontrastujące z sobą np. historia – matematyka. Odrabiaj na przemian zadania pisemne, a potem ustne. Zawsze zaczynaj od najtrudniejszych, kończ na najłatwiejszych (ulubione przedmioty)

Przerwy:

Rób w czasie nauki przerwy krótsze (2-3 minutowe), w czasie nauki jednego przedmiotu. Dłuższe (10 minut ) przy przejściu od jednego do drugiego przedmiotu – lepiej zapamiętasz.

Przyjemny nastrój:

Mózg nasz posiada „mechanizm obronny”  –  czyli szybciej na ogół znikają z pamięci wspomnienia związane z przykrymi uczuciami

Jeżeli chcesz dłużej pamiętać to, czego się nauczyłeś, bądź w pogodnym nastroju.

POWODZENIA!

 Agnieszka Jednac - pedagog szkolny

 

 

 


 

 

 

RODZICE W SZKOLE - EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA

03 marca 2016r. podczas kolejnego zebrania Rady Rodziców osoby przybyłe na spotkanie zostały poproszone o wyrażenie swoich opinii na tematy związane z funkcjonowaniem szkoły. Praca w grupach polegała na zidentyfikowaniu zaobserwowanych przez Rodziców zagrożeń czyhających na młodego człowieka w otaczającym go świecie. Nasi Partnerzy w wychowaniu mieli też możliwość zasugerowania tematyki, która Ich zdaniem, powinna być poruszana przez nauczycieli podczas rozmów z uczniami. Cieszyło nas bardzo duże zaangażowanie Rodziców podczas pracy nad określeniem mocnych i słabych stron szkoły, w której uczą sie Ich dzieci. Materiały pozyskane podczas spotkania posłużą do modyfikacji działań wychowawczych i profilaktycznych. Dziękujemy Państwu za owocną pracę!


 

 

BIBLIOTERAPIA pozwala zrozumieć co czujemy…

W ramach projektu „Bezpieczny i świadomy uczeń – odpowiedzialny pracownik” w bibliotece szkolnej odbyły się warsztaty z zakresu biblioterapii pt. „Jak radzić sobie z własnymi emocjami?

Emocje są zjawiskiem naturalnym. Wszyscy odczuwamy emocje. Emocje nie podlegają ocenie moralnej nie są ani dobre, ani złe po prostu są częścią naszej osobowości, naszej psychiki, są treścią naszego życia. Umiejętność rozpoznawania własnych emocji i wczuwanie się w nastroje innych osób jest to inteligencja emocjonalna. Obserwacja zachowań młodzieży wskazuje na potrzebę edukacji emocjonalnej. Jest to szansa na umniejszenie konfliktów, znajdujących wyraz w zachowaniu w rożnych sytuacjach.
Głównym celem zajęć było:

 • Wzmacnianie poczucia pewności siebie oraz samoakceptacji.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania, przeżywania i wyrażania własnych emocji.
 • Rozwijanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami.
 • Rozwijane umiejętności komunikowania się i logicznego rozwiązywania problemów.
 • Ćwiczenie rozpoznawania emocji u innych – kształtowanie postaw empatycznych.
 • Pobudzenie do refleksji na temat wpływu uczuć na nasze życie.
 • Kształtowanie postaw społecznych i utrwalanie norm etycznych.
 • Zachęcanie do czytania książek jako sposobu radzenia sobie
  w trudnych sytuacjach emocjonalnych .
 • Rozwój umiejętności tworzenia relacji.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy spotkali się z dziećmi w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” i przeprowadzili wcześniej przygotowane zajęcia z elementami biblioterapii, pt. „Na szczęście już się znalazłeś”.

Izabela Wąsek


 

PROFILAKTYKI NIGDY DOŚĆ…

W dniu 18.12.2015r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Profilaktyka uzależnień - DOPALACZE przeprowadzone
przez Panią Krystynę Łukasik i Panią Dorotę Rzeźniczuk
z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Janowie Lubelskim.
Panie przekazały informacje uczniom klas II na temat negatywnych następstw zażywania DOPALACZY i E-PAPIEROSÓW.

Pedagog szkolny Agnieszka Jednac


 

STOP DOPALACZOM!

W dniu 11.12.2015r. w naszej szkole odbyła się prelekcja dotycząca zagrożeń jakie niesie za sobą zażywanie dopalaczy przedstawiona przez Panie Krystynę Łukasik i Dorotę Rzeźniczuk z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Janowie Lubelskim.

Uczniowie mogli dowiedzieć się, czym są dopalacze i jakie zmiany w życiu młodych ludzi niesie ze sobą zażywanie substancji psychoaktywnych. Panie przekonywały młodzież, że nowe narkotyki jak określane są dopalacze to substancje, których działanie na organizm człowieka nie zostało do końca poznane i niezwykle łatwo je przedawkować. Substancje psychoaktywne na każdego działają inaczej, producenci zapewniają, że oferowane przez nich produkty są pochodzenia naturalnego - to nieprawda. Zażywanie ich może spowodować tzw. „gateway effect”, czyli sięganie po coraz bardziej uzależniające substancje.

Na spotkaniu zaprezentowane były zdjęcia, które przedstawiały zewnętrzne skutki zażywania dopalaczy, które najbardziej przemówiły do wyobraźni słuchaczy. Panie zaapelowały również do młodzieży, aby nie była obojętna na to co się dzieje w ich otoczeniu i zawsze reagowała na zatrucia dopalaczami – wezwanie lekarza lub przewiezienie poszkodowanego do szpitala.

Przedstawione zostały również dane statystyczne dotyczące liczby zatruć dopalaczami na terenie powiatu janowskiego, jak się okazało na naszym terenie również takie przypadki miały miejsce.

Na koniec spotkania młodzież obejrzała film zrealizowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego opowiadający historię młodych ludzi, którzy popadając w uzależnienie utracili swoją „wolność”.

Bardzo serdecznie dziękujemy Państwowemu Powiatowemu Inspektoratowi Sanitarnemu w Janowie Lubelskim za włączenie się w działania profilaktyczne mające na celu podniesienie świadomości zdrowotnej uczniów naszej szkoły w kwestiach związanych z zażywaniem środków odurzających i dopalaczy.

Pedagog szkolny A. Jednac


 

Warto wiedzieć, że HIV nie równa się AIDS

Pierwszy grudnia z inicjatywy ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA wybrany został Międzynarodowym Dniem Walki z AIDS. Trudno na ten dzień patrzeć z perspektywy święta, gdyż tematyka jest specyficzna. Na pewno wszyscy wspominamy wtedy osoby, które zmarły na tę trudną do leczenia chorobę, ale ważniejsze jest to aby pamiętać o przekazywaniu wiedzy na temat HIV i ten dzień ma nam o tym przypominać.

Na szczęście sytuacja się zmienia. W krajach rozwiniętych, gdzie dostępne jest leczenie antyretrowirusowe i możliwość szybkiej diagnozy, odnotowuje się mniej zgonów z powodu AIDS. Mocno do tego przyczynił się rozwój inżynierii genetycznej, ogromne nakłady finansowe oraz edukacja społeczna. Tę ostatnią najlepiej rozpocząć w młodym wieku. Młodzież wkraczając powoli w dorosłe życie może spotkać się z problemem wirusa HIV. Osoby młode ze względu na niedojrzałość komórek budujących ich narządy jest o wiele bardziej narażona na infekcje przenoszone drogą płciową (HIV, HPV, HBV i inne). Czasem nie jest wcale łatwo przekazać wiedzę młodym ludziom dotyczącą seksualności człowieka, tak aby nie poczuli oni, że ktoś wtrąca się w ich życie a wręcz szykuje „zamach” na prywatność. Dlatego stosowanie nakazów i zakazów nic w tej kwestii nie pomoże, a jest chyba najgorszym z możliwych sposobów nauczenia kogoś czegokolwiek. W przypadku chorób przenoszonych drogą płciową, a taką jest AIDS, istotne jest przekazanie rzetelnie konkretnej wiedzy w sposób zrozumiały i ciekawy.

W związku z tym w naszej szkole 8 grudnia przeprowadziłam prelekcję dla uczniów klas drugich, którzy tej wiedzy nie mogą zdobyć w liceum podczas zajęć biologii. Jej celem było nie tylko poinformowanie o drogach zakażenia HIV, etapach rozwoju AIDS w organizmie człowieka, ale również zwrócenie uwagi na zachowania, które automatycznie stawiają osobę w grupie podwyższonego ryzyka.

Bardzo ważne, według mnie, jest zwracanie uwagi na stosunek do osób seropozytywnych. Pomimo nowych osiągnięć w leczeniu, podejście społeczne niewiele się zmieniło. Nadal krąży wiele stereotypów dotyczących tej choroby, nadal spotyka się przypadki stygmatyzowania chorych i spychania ich na margines. Czasem myślę, że nawet gdyby nastąpiła rewolucja medyczna, a AIDS dałoby się wyleczyć tak łatwo jak przeziębienie, o którym po tygodniu zapominamy, reakcje na HIV w społeczeństwie ewoluowałyby bardzo powoli. Tym czasem brak wiedzy i uprzedzenia tylko pomagają rozprzestrzeniać się tej chorobie.

Prelekcja na temat wirusa HIV nie jest jednorazowym działaniem, będzie przeprowadzana w naszej szkole rokrocznie w klasach drugich, tak aby udało się dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców.

W przygotowaniu prelekcji bardzo wspierała mnie Pani Krystyna Łukasik z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim, dostarczając odpowiednie materiały (ulotki dla uczniów, informacje z zakresu danych epidemiologicznych dotyczących województwa lubelskiego). Za to wsparcie bardzo dziękuję.

Dziękuję serdecznie Dyrekcji Szkoły za umożliwienie mi przeprowadzenia tego działania.

Równie serdecznie chcę podziękować za pomoc w przygotowaniu gazetki tematycznej
i rozdawanie ulotek, uczennicom z klasy IIC oraz uczniom klasy IIG, którzy zajęli się obsługa techniczną.

Marzena Hys - Mazur


 

Jak sobie radzić ze stresem przedmaturalnym?

 

 Stres przed maturą, jak i podczas samego egzaminu dojrzałości, jest zjawiskiem absolutnie naturalnym, jednak siła odczuwanego stresu zależy w dużej mierze od samych maturzystów, a dokładnie od tego jak oceniają swoje możliwości poradzenia sobie z sytuacją stresową. Przede wszystkim warto uświadomić młodym ludziom, że choć stres ogólnie cieszy się złą sławą i większość z nas chciałaby go unikać, to jednak jest on wszechobecnym elementem życia każdego człowieka.

Oto kilka rad, których możemy udzielić maturzystom, aby pomóc im zapanować nad stresem:

 • po pierwsze staraj się nie myśleć o dobrym wyniku  tylko o tym, jak ten dobry wynik osiągnąć
 • dobrze zaplanuj wszelkie ostatnie powtórki – możesz to zrobić nawet na kartce papieru, zapisz kiedy (np. w poniedziałek), gdzie (np. w bibliotece), o jakiej porze (np. po południu) powtarzasz geometrie
 • nie słuchaj innych maturzystów – oni mogą mówić, że są świetnie przygotowani i się nie boją – nawet jeśli faktycznie są przygotowani, to raczej boją się tak jak Ty
 • powtarzając materiał staraj się korzystać z tak zwanych mnemotechnik, czyli sztuczek zapamiętywania, dla przykładu ucząc się budowy serca wyobraź sobie jak po nim podróżujesz, widzisz komory i przedsionki, aortę i tak dalej; ucząc się dat ważnych wydarzeń wyobraź sobie okoliczności zdarzenia, czy to była zima (pewnie padał śnieg), co poprzedziło dane zdarzenie i co było po nim
 • znajdź czas na relaks – pójdź na spacer, albo do kina
 • unikaj imprez – jeszcze zdążysz się pobawić – jeśli dobrze pójdzie Ci egzamin będziesz miał co świętować; musisz wiedzieć, że niektórzy stosują tak zwane strategie samoutrudniania – idą na imprezę dzień przed egzaminem, jeśli im nie pójdzie wówczas mają gotowe uzasadnienie porażki nie uderzające w poczucie własnej wartości („nie byłem w formie"), jeśli mimo wszystko dobrze im pójdzie wówczas wpadają w samozachwyt („jestem genialny") – pamiętaj jednak że drugi scenariusz jest dużo mniej prawdopodobny niż pierwszy!
 • zadbaj o sen – gdy śpisz, to czego nauczyłeś się w ciągu dnia utrwala się, a nowa wiedza tworzy sieć połączeń z już istniejącą
 • pamiętaj – nikt nie jest Omnibusem – każdemu może przydarzyć się wpadka czy gorszy dzień (inteligencja jest dość stabilną cechą, ale intelekt bywa zmienny!)
 • i na koniec – stres może pomóc w działaniu ale tylko wtedy, gdy jesteś dobrze przygotowany (znasz materiał), a poziom stresu nie jest ekstremalnie duży (patrz powyższe punkty)

Jak zapanować nas stresem w trakcie matury?

PORADNIK NIE TYLKO DLA MATURZYSTÓWPedagogizacja

Podstawa Programowa

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA  LO IM.BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA W JANOWIE LUBELSKIM

 Rok szkolny   2015/2016

KLASY PIERWSZE   do pobrania

KLASY DRUGIE        do pobrania

KLASY TRZECIE      do pobrania


 

Komunikaty Dyrektora

 

 Badanie ankietowe

Szanowni Państwo

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierunkiem dr n. med. Pauliny Krawiec realizuje badania dotyczące „Wpływu ekspozycji na ekrany urządzeń elektronicznych na zachowania prozdrowotne w wieku rozwojowym”. Projekt ma charakter naukowy. Badanie ma na celu sprawdzenie wpływu czasu spędzonego przed ekranami urządzeń elektronicznych na parametry takie jak: masa ciała, wzrost, jakość i długość snu, aktywność fizyczna, nawyki żywieniowe. Badanie polega na anonimowym, dobrowolnym uzupełnieniu ankiety elektronicznej składającej się z krótkich, w większości, zamkniętych 45 pytań (czas wypełniania ankiety zajmie ok. 15 min.)
Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk_H5U8zKAeE8bIIEaED8F9aHXFFK6Jq9d476Ag6gr62XoXA/viewform?usp=sf_link
Zapraszam Rodziców do wzięcia udziału w badaniu.

Wiesława Dyjach

Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

 

W dniach od 02-04 lutego 2021 odbędą się wywiadówki.
Z uwagi na trwające kształcenie na odległość spotkania odbędą się w formie zdalnej przy użyciu aplikacji Teams.
Harmonogram spotkań:
02.02.2021 – kl.I godz.16.00
03.02.2021 – kl.II godz.16.00
04.02.2021 – kl.III godz.16.00
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo od wychowawców poprzez dziennik elektroniczny.


 

 

  

20 stycznia 2020r. (czwartek)

  Zebrania  Rodziców w salach lekcyjnych

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IB

Luiza Jonak

125

IC

Józef Bańka 

220

ID

Violetta Surtel

306

IE

Maria Karczmarska

124

    

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IAp

Magdalena Wójtowicz

208

IBp

Wiesława Siczek

210

ICp

Bożena Janus

206

IDp

Małgorzata Michalczyk 

107

IEp

Małgorzata Krzysztoń-Żytko

 300

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IIA

Dorota Rachwalska-Kata

207

IIB

Alicja Głaz

201

IID

Beata Mrozowska

312

IIE

Waldemar Janus

304

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IIIA

Marzena Hys-Mazur

217

IIIB

Maria Krzosek

103

IIIC

Barbara Wieleba

109

IIID

Bożena Czapla

301

IIIE

Grzegorz Mazur

302

 

 

 


 

 

19 grudnia  2019r. (czwartek)

 

 Zebrania  Rodziców w salach lekcyjnych

 

 

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IA

Izabela Skrzypa

102

IB

Luiza Jonak

125

IC

Józef Bańka 

220

ID

Violetta Surtel

306

IE

Maria Karczmarska

124

 

  

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IAp

Magdalena Wójtowicz

208

IBp

Wiesława Siczek

210

ICp

Bożena Janus

206

IDp

Małgorzata Michalczyk 

107

IEp

nie odbędzie się 

 

 

 

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IIA

Dorota Rachwalska-Kata

207

IIB

Alicja Głaz

201

IIC

Agnieszka Wołoszyn

219

IID

Beata Mrozowska

312

IIE

Waldemar Janus

304

 

 

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IIIA

Marzena Hys-Mazur

217

IIIB

Maria Krzosek

103

IIIC

Barbara Wieleba

109

IIID

Bożena Czapla

301

IIIE

Grzegorz Mazur

302

 

 

 

 

 

 


 

24  września 2019r. (wtorek)

 Spotkania organizacyjne Rodziców w salach lekcyjnych

 klasy I godzina 16.45 po spotkaniu z Dyrektorem  

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IA

Izabela Skrzypa

102

IB

Luiza Jonak

125

IC

Józef Bańka 

220

ID

Violetta Surtell

306

IE

Maria Karczmarska

124

  

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IAp

Magdalena Wójtowicz

208

IBp

Wiesława Siczek

210

ICp

Bożena Janus

206

IDp

Małgorzata Michalczyk 

107

IEp

Małgorzata Krzysztoń-Żytko

300

 

Klasy II i III godzina 17.15 po spotkaniu z Dyrektorem   

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IIA

Dorora Rachwalska-Kata

207

IIB

Alicja Głaz

201

IIC

Agnieszka Wołoszyn

219

IID

Beata Mrozowska

312

IIE

Waldemar Janus

304

 

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IIIA

Marzena Hys-Mazur

217

IIIB

Maria Krzosek

103

IIIC

Barbara Wieleba

109

IIID

Bożena Czapla

301

IIIE

Grzegorz Mazur

302

 

 

 

 

 

 


 

Zebrania z Rodzicami  uczniów klas I - III

23 stycznia  2019r. (środa) godzina 16.00

 wykaz sal 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IA

Dorora Rachwalska-Kata

207

IB

Alicja Głaz

201

IC

Agnieszka Wołoszyn

219

IE

Waldemar Janus

304

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IIA

Marzena Hys-Mazur

217

IIB

Maria Krzosek

103

IIC

Barbara Wieleba

210

IID

Bożena Czapla 

102

IIE

Grzegorz Mazur

302

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IIIA

Piotr Jakubiec

122

IIIB

Luiza Jonak 

300

IIIC

Wiesława Siczek 

301

IIID

Józef Bańka

220

III E

Elżbieta Krasowska

307

 

 

 


 

Wywiadówki śródsemestralne  uczniów klas I - III

 14 listopada  2018r. (środa)

 wykaz sal 

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IA

Dorora Rachwalska-Kata

207

IB

Alicja Głaz

201

IC

Agnieszka Wołoszyn

219

ID

Beata Mrozowska

312

IE

Waldemar Janus

304

 

 

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IIA

Marzena Hys-Mazur

217

IIB

Maria Krzosek

103

IIC

Barbara Wieleba

111

IID

Bożena Czapla 

102

IIE

Grzegorz Mazur

302

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IIIA

Piotr Jakubiec

122

IIIB

Włodzimierz  Orzeł

320

IIIC

Wiesława Siczek 

301

IIID

Józef Bańka

220

III E

Elżbieta Krasowska

307

 


 

 

Spotkania organizacyjne Rodziców uczniów klas I - III

19 września 2018r. (środa)

wykaz sal 

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IA

Dorora Rachwalska-Kata

207

IB

Alicja Głaz

201

IC

Agnieszka Wołoszyn

219

ID

Beata Mrozowska

312

IE

Waldemar Janus

304

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IIA

Marzena Hys-Mazur

217

IIB

Maria Krzosek

103

IIC

Barbara Wieleba

111

IID

Bożena Janus

206

IIE

Grzegorz Mazur

302

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IIIA

Piotr Jakubiec

122

IIIB

Włodzimierz  Orzeł

320

IIIC

Wiesława Siczek 

301

IIID

Józef Bańka

220

 


 

Wywiadówki śródsemestralne  uczniów klas I - III

odbędą  się 10 kwietnia 2018 r. (wtorek)

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IA

Marzena Hys-Mazur

217

IB

Maria Krzosek

103

IC

Barbara Wieleba

202

ID

Bożena Janus

206

IE

Grzegorz Mazur

302

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IIA

Piotr Jakubiec

122

IIB

Włodzimierz  Orzeł

320

IIC

Joanna Czaja

210

IID

Józef Bańka

220

IIE

Elżbieta Krasowska

307

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IIIA

Alicja Głaz

201

IIIB

Dorora Rachwalska-Kata

207

IIIC

Izabela Skrzypa

102

IIID

Robert Kaproń

301

IIIE

Małgorzata Krzysztoń-Żytko

300

IIIF

Violetta Surtel

306

IIIG

Cezary Nafalski 

109

 


 

ZEBRANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS W DNIU 18 STYCZNIA 2018R. 

wykaz sal: 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IA

Marzena Hys-Mazur 

217

IB

Maria Krzosek 

103
IC Barbara Wieleba 

202

ID

Bożena Janus 

206

IE

Grzegorz Mazur 

302

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IIB

Włodzimierz  Orzeł

320

IIC

Joanna Czaja

210

IID

Józef Bańka

220

IIE

Elżbieta Krasowska

307

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IIIA

Alicja Głaz

201

IIIC

Izabela Skrzypa

102

IIID

Robert Kaproń

301

IIIE

Małgorzata Krzysztoń-Żytko

300

IIIF

Violetta Surtel

306

IIIG

Cezary Nafalski 

109

 

 


 

 

Wywiadówki śródsemestralne  uczniów klas I - III odbędą  się 14 listopada 2017r. (wtorek)

godzina 16.00 -  aula LO - spotkanie z Dyrektorem Szkoły 

godzin 16.30 - spotkania z wychowawcami w klasach   

wykaz sal: 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IA

Marzena Hys-Mazur 

217

IB

Maria Krzosek 

103
IC Barbara Wieleba 

202

ID

Bożena Janus 

206

IE

Grzegorz Mazur 

302

 

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IIA

Piotr Jakubiec

122

IIB

Włodzimierz  Orzeł

320

IIC

Joanna Czaja

210

IID

Józef Bańka

220

IIE

Elżbieta Krasowska

307

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IIIA

Alicja Głaz

201

IIIB

Dorota Rachwalska -Kata

207

IIIC

Izabela Skrzypa

102

IIID

Robert Kaproń

301

IIIE

Małgorzata Krzysztoń-Żytko

300

IIIF

Violetta Surtel

306

IIIG

Cezary Nafalski

109

 

 

 

 


 

Spotkanie organizacyjne uczniów klas I - III odbędzie się 12 września 2017r. (wtorek)

godzina 16.00 -  aula LO - spotkanie z Dyrektorem Szkoły 

godzin 16.30 - spotkania z wychowawcami w klasach   

wykaz sal: 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IA

Marzena Hys-Mazur 

217

IB

Maria Krzosek 

103
IC Barbara Wieleba 

202

ID

Bożena Janus 

206

IE

Grzegorz Mazur 

107

 

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IIA

Piotr Jakubiec

122

IIB

Włodzimierz  Orzeł

320

IIC

Joanna Czaja

210

IID

Józef Bańka

220

IIE

Elżbieta Krasowska

307

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IIIA

Alicja Głaz

201

IIIB

Dorota Rachwalska -Kata

207

IIIC

Izabela Skrzypa

102

IIID

Robert Kaproń

301

IIIE

Małgorzata Krzysztoń-Żytko

300

IIIF

Violetta Surtel

306

IIIG

Cezary Nafalski

109

 

 


 

REFORMA  OŚWIATY

 

 


 

 

Wywiadówki śródsemestralne organizujemy w dniu

04  kwietnia  2017r.(wtorek)

 

Program wywiadówek:

 

KLASY PIERWSZE I DRUGIE

1.1.Spotkanie w auli z dyrektorem szkoły oraz prelekcja dla rodziców – 16:30

a)      powitanie i sprawy bieżące przekazane przez dyrektora szkoły p.Wieslawę Dyjach;

b)      prelekcja Emisariusza Bezpiecznego Internetu p. Agnieszki Jarmuł na temat możliwości wykorzystania Internetu jako narzędzia rozwoju swojego dziecka. Omawiane będą również korzyści, jakie wynikają z jego używania oraz działania, jakie należy podjąć, aby nie spotkać się z  niebezpieczeństwami.

1.2.Spotkanie z wychowawcami w klasach – 17:15

a)      przekazanie informacji o ocenach i zachowaniu;

b)      przekazanie rodzicom klas I informacji o rozszerzeniach w klasach II;

c)      poinformowanie o przedsięwzięciach, które odbędą się w najbliższym czasie na terenie szkoły ( m.in. Konferencja naukowa, Tydzień Profilaktyki) .

 

KLASY TRZECIE

1.3.Spotkanie z wychowawcami w klasach – 16:00

a)      przekazanie informacji o ocenach i zachowaniu;

b)      podsumowanie współpracy wychowawcy z Rodzicami;

c)      uwrażliwienie na procedury egzaminu maturalnego- wskazanie zakładki na stronie internetowej szkoły,  gdzie każdy Rodzic może znaleźć harmonogramy i procedury;

d)      poinformowanie o przedsięwzięciach, które odbędą się w najbliższym czasie na terenie szkoły ( m.in. Konferencja naukowa, Tydzień Profilaktyki)

Serdecznie zapraszamy Rodziców do udziału w spotkaniach.


 

Program wywiadówek semestralnych 

Wywiadówki semestralne organizujemy w dniu

13 stycznia 2017r.(piątek)

Program wywiadówek:

KLASY PIERWSZE

1.1.Spotkanie w auli z dyrektorem szkoły – 16:00

a)      informacja na temat wyników klasyfikacji półrocznej

b)      informacja na temat ewaluacji wewnętrznej

c)      osiągnięcia uczniów LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza

d)      informacja skierowana do rodziców uczniów klas I o rozszerzeniach w klasach II

e)      prośba o przekazanie 1% podatku na rzecz szkoły

f)       prośba o wpłaty na Radę Rodziców.

1.2.Spotkanie z wychowawcami w klasach – 16:30

a)      przekazanie informacji o ocenach i zachowaniu

b)      przeprowadzenie wśród rodziców ankiety ewaluacyjnej

c)      podsumowanie współpracy z rodzicami za I półrocze 2016/2017

d)      podsumowanie realizacji klasowego programu wychowawczego

e)      przekazanie zainteresowanym rodzicom uzasadnień ocen niedostatecznych oraz poinstruowanie ich o dalszym postępowaniu

f)       przekazanie rodzicom klas I informacji o rozszerzeniach w klasach II

KLASY DRUGIE I TRZECIE

1.3.Spotkanie w auli z dyrektorem szkoły – 16:30

a)      informacja na temat wyników klasyfikacji półrocznej

b)      informacja na temat ewaluacji wewnętrznej

c)      omówienie wyników matur próbnych

d)      przypomnienie o terminie składania deklaracji maturalnych (do 7 lutego)

e)      prośba o przekazanie 1% podatku na rzecz szkoły

f)       prośba o wpłaty na Radę Rodziców

1.4.Spotkanie z wychowawcami w klasach – 17:00

a)      przekazanie informacji o ocenach i zachowaniu

b)      przekazanie wyników matur próbnych

c)      przeprowadzenie wśród rodziców ankiety ewaluacyjnej

d)      podsumowanie współpracy z rodzicami za I półrocze 2016/2017

e)      podsumowanie realizacji klasowego programu wychowawczego

f)       przekazanie zainteresowanym rodzicom uzasadnień ocen niedostatecznych oraz poinstruowanie ich o dalszym postępowaniu.

 


 

Spotkania z rodzicami

Spotkanie informacyjne

19 września 2016 r. godz. 16.00

Wywiadówka

18 listopada 2016 r. godz. 16.30

Wywiadówka

13 stycznia 2017 r. godz. 16.30

Wywiadówka

7 kwietnia 2017 r. godz. 16.30

Wywiadówka

2 czerwca 2017 r. godz. 16.30 

 

 

 

 

 

SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI  GODZ.16.30

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IA

Piotr Jakubiec

122

IB

Włodzimierz  Orzeł

320

IC

Joanna Czaja

210

ID

Józef Bańka

220

IE

Elżbieta Krasowska

307

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IIA

Alicja Głaz

201

IIB

Dorota Rachwalska -Kata

207

IIC

Izabela Skrzypa

102

IID

Robert Kaproń

103

IIE

Małgorzata Krzysztoń-Żytko

300

IIF

Violetta Surtel

306

IIG

Cezary Nafalski

109

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IIIA

Marzena Jakubiec

110

IIIB

Józef Wieleba

312

IIIC

Małgorzata Michalczyk

219

IIIE

Barbara Wieleba

308

IIIF

Magdalena Wójtowicz

202

IIIG

Bożena Czapla

124

 

 


 

Więcej artykułów…

 1. Zebrania
 2. Rada Rodziców

Prowadzenie:
Małgorzata Krzysztoń-Żytko

 

Thursday the 30th. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.