Jak działa moja gmina?

Drukuj
Kategoria: Uncategorised
Utworzono: środa, 08, październik 2014 Opublikowano Super User

 

,, JAK DZIAŁA MOJA GMINA’’- REALIZACJA KOLEJNEGO ETAPU PROJEKTU

 

25 maja 2015r. drużyny reprezentujące klasy drugie LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza wzięły udział w biegu terenowym po janowskim Zoomie Natury. Gościliśmy również drużynę z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II. Uczestnicy musieli się wykazać wiedzą o kompetencjach i działaniach samorządu gminnego. Rywalizację wygrała klasa II a, drugie miejsce zajęła klasa II b, trzecie II d.

Po biegu wspólnie z Dyrektor Szkoły Alicją Gąbką i opiekunką całego przedsięwzięcia mgr Marią Krzosek spotkaliśmy się z naszymi Samorządowcami: Burmistrzem Krzysztofem Kołtysiem, Przewodniczącą Rady Miejskiej Ewą Janus, Sekretarz Urzędu Miejskiego Bożeną Czajkowską.

Samorządowcy odpowiadali na pytania, przybliżyli pracę samorządu, wyjaśniali problemy, z którymi boryka się Janów i zapraszali do współpracy. Imprezę organizowała klasa II c w ramach programu ,, Jak działa moja gmina.’’


 

 

 

 

 

 

 

 

W czwartek 2 października 2014r. odbyła się w naszej szkole symulacja wyborów do władz gminy.  Było to pierwsze działanie  w ramach projektu  Jak działa moja gmina?  Uczestniczy  w nim 15 szkół   z różnych rejonów Polski . 

Projekt ma na celu zapoznanie młodzieży z zasadami funkcjonowania i pracą samorządu  poprzez interaktywne działania. Odbędzie się jeszcze gra miejska ( marzec – maj 2015)

i wydarzenie własne wymyślone i przygotowane przez młodzież ( maj 2015).

Symulację i grę miejską prowadzą trenerzy z Fundacji Schumana, uczestniczą w całym projekcie ochotnicy.

W symulacji wzięli udział chętni uczniowie z klas trzecich (tegoroczni wyborcy)

i klasa II c. Uczniowie tej ostatniej prowadzą przez cały czas trwania projektu monitoring kampanii wyborczej, wyborów i pracy nowej Rady Gminy Janów. 

Celami dodatkowymi projektu są:

- zachęcenie młodzieży do udziału w wyborach samorządowych, 

-zainspirowanie jej do działań na rzecz swojej małej ojczyzny,

- integracja społeczności lokalnej,

- rozwijanie umiejętności pracy w grupach, komunikowania się, selekcji informacji,

-pogłębienie świadomości obywatelskiej młodych ludzi. 

Projekt realizuje cele kształcenia i rozwija umiejętności zapisane w podstawie programowej takich przedmiotów jak : wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, historia i społeczeństwo, język polski.

Działania nie mają charakteru partyjnego, organizatorzy nie są powiązani z żadnym ugrupowaniem politycznym, a celem projektu nie jest  wsparcie jakiegokolwiek komitetu wyborczego.

Projekt jest realizowany przez Polską Fundację im. Roberta Schumana we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w ramach programu Obywatele dla demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

                                                              

                                                                            

 Koordynator lokalny Maria Krzosek

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

 

 

Prowadzenie:
Małgorzata Krzysztoń-Żytko

 

Saturday the 13th. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.