Plan pracy szkoły

Drukuj
Kategoria: Uncategorised
Utworzono: piątek, 16, wrzesień 2016 Opublikowano Super User

.

 Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

w I Liceum Ogólnokształcącym im.Bohaterów Porytowego Wzgórza

w Janowie Lubelskim  w roku

I półrocze  dla klas I - III – 02.09.2019 – 10.01.2020

02. 09. 2019

Rozpoczęcie roku szkolnego

Posiedzenie Rady  Pedagogicznej

do 13. 09. 2019

Opracowanie i złożenie planów pracy Zespołów Przedmiotowych i Zespołów Wychowawczych, złożenie papierowej wersji planów dydaktycznych

do 16. 09. 2019

Wpisanie do VULCANA planów dydaktycznych  na rok szkolny 2019/2020; złożenie informacji o dostosowaniu wymagań do potrzeb uczniów w dziennikach PPP

16.09.2019

Posiedzenie Rady  Pedagogicznej – zatwierdzenie planów pracy szkoły. nadzoru pedagogicznego Dyrektora i innych planów.

24. 09. 2019

Obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I, II, III

- wybór Rad Oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców

do 30. 09. 2019

Deklaracje maturalne uczniów klas III

11. 10. 2019

Szkolne obchody Dnia Edukacji

Ślubowanie klas I

22. 10. 2019

Posiedzenie Rady  Pedagogicznej – analiza wyników egzaminu maturalnego 2019

19 – 22.11.2019

Matura próbna z Operonem

19. 12. 2019

Obowiązkowe zebranie z rodzicami klas I, II, III

- informacja o proponowanych ocenach śródrocznych

23- 31. 12. 2019

Przerwa świąteczna - dni wolne od zajęć dydaktycznych

do 03. 01. 2020

Wystawienie ocen śródrocznych w klasach I - III

09. 01. 2020

Posiedzenie Rady  Pedagogicznej - klasyfikacja za I półrocze  klas I - III

13.01. – 26.01.2020

Ferie zimowe

30. 01. 2020

Obowiązkowe zebranie z rodzicami klas I, II, III (wywiadówka)

 

II półrocze  dla kl. III – 27.01.2020 – 24.04.2020

II półrocze  dla kl. I i II – 27.01.2020 – 26.06.2020

 

04.02. 2020

Posiedzenie Rady  Pedagogicznej - podsumowująca I półrocze

do 07. 02. 2020

Ostateczne deklaracje maturalne uczniów klas III i absolwentów z lat poprzednich

02.04.2020

Zebrania z rodzicami uczniów kl. I – II; 

 

Rekolekcje

06.04.2020

Wystawienie proponowanych  ocen końcoworocznych  dla kl III

do 17 .04. 2020

Wystawienie ocen końcoworocznych  w kl. III

21. 04. 2020

Posiedzenie Rady  Pedagogicznej - klasyfikacja kl. III

Procedury maturalne

09 - 14. 04. 2020

Wiosenna przerwa świąteczna

do 22. 04. 2020

Złożenie nagród, dyplomów, świadectw uczniów kl. III     do podpisu dyrektora

24. 04. 2020

Zakończenie zajęć w kl. III – rozdanie świadectw ukończenia liceum

04 – 21. 05. 2020

Matury pisemne wg harmonogramu

07 – 22. 05. 2020

Matury ustne z języka polskiego i z języków obcych        wg harmonogramu

08.06. 2020

Wystawienie proponowanych ocen końcowo rocznych dla .kl.I i II

do 16. 06. 2020

Złożenie sprawozdań  z realizacji rocznych  planów pracy Zespołów Przedmiotowych, Wychowawczych, WDN i innych

do 19. 06. 2020

Wystawienie ocen końcowo rocznych  w kl. I i II

23. 06. 2020

Posiedzenie Rady  Pedagogicznej - klasyfikacja kl. I i II.

24. 06. 2020

Złożenie nagród, dyplomów oraz  świadectw kl. I i II do podpisu dyrektora

26. 06. 2020

Zakończenie roku szkolnego

02.07.2019

Posiedzenie Rady  Pedagogicznej – podsumowanie pracy za  rok szkolny2019/2020


Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  1. 1.      31.10.2019;
  2. 2.       04.05.2020;
  3. 3.       05.05.2020;
  4. 4.       06.05.2020;
  5. 5.       12.06.2020;
  6. 6.      24.06.2019;
  7. 7.      25.06.2019

 

Wtorki  dniami Rad Pedagogicznych, zebrań Zespołów Przedmiotowych, Zespołów Wychowawczych

Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej, dnia 16.09.2019

  


 

Plan Pracy Szkoły 2018/2019   

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31grudnia 2018r.

3.

Koniec I semestru roku szkolnego 2017/18

17 stycznia 2019

4.

Ferie zimowe

11-  24 lutego 2019 r.;

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019 r.

6.

  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

26 kwietnia 2019r.

7.

Egzamin maturalny:

część ustna:

część pisemna:

 

6–25 maja 2019 r.

6–23 maja 2019 r.

8.

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019r.

9.

Ferie letnie: 

22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

 

Dyrektor szkoły Wiesława Dyjach przedstawia  propozycję dni wolnych 

w roku szkolnym 2018/19. 

02.11.2018 r. 

02.05. 2019 r. 

06.05. 2019 r. 

07.05.2019 r. 

08.05.2019 r.

 

 

 

 

 Plan Pracy Szkoły 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Harmonogram wywiadówek

Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2017/2018

Terminy związane z wystawianiem ocen 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1.

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31grudnia 2017r.

3.

Koniec I semestru roku szkolnego 2017/18

19 stycznia 2018

4.

Ferie zimowe

 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

6.

  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

27 kwietnia 2018r.

7.

Egzamin maturalny:

część ustna:

część pisemna:

 

7–25 maja 2018 r.

4–23 maja 2018 r.

8.

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018r.

9.

Ferie letnie: 

23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.

  

Harmonogram wywiadówek w roku szkolnym 2017/2018                                    

miesiąc

data

 

wrzesień

12.09.2017

organizacyjna

listopad

14.11.2017 

śródsemestralna

styczeń

18.01.2018 

semestralna

kwiecień

10.04.2018 

Śródsemestralna kl.I, II i III

 

  Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2017/2018

data

okoliczność

13.X.2017

Jubileusz 100-lecia szkoły

22.XII.2017

Dodatkowy dzień wolny przed Bożym Narodzeniem 

30.IV.2018r.

Dodatkowy dzień wolny 

02.V.2018

Czwartek przed 3 maja

4.V.2018

Matura pisemna  - język polski

7.V.2018

Matura Pisemna - matematyka

8.V.2018

Matura Pisemna – język angielski

1.VI.2018

Dzień po Bożym Ciele

Zgodnie z treścią  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) ustala się następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 


 

Terminy związane z wystawianiem ocen:


semestr 1

 

Klasy I, II, III
informacja o przewidywanych ocenach (w tym ndst) z przedmiotów i zachowania -22.12.2018
wpis ocen do dziennika – 11.01.2018
posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej - 16.01.2018

semestr 2

 

Klasy III
informacja o przewidywanych ocenach (w tym ndst) z przedmiotów i zachowania - 05.04.2018
wpis ocen do dziennika – 19.04.2018
posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej - 24.04.2018
zakończenie roku szkolnego - 27.04.2018 
rozdanie świadectw maturalnych - 03.07.2018 

Klasy I i II

informacja o przewidywanych ocenach (w tym ndst) z przedmiotów i zachowania - 04.06.2018
wpis ocen do dziennika - 14.06.2018
posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej - 19.06.2018
zakończenie roku szkolnego - 22.06.2018 

 


Plan pracy szkoły 2016/2017


 

 

 

do góry

Prowadzenie:
Małgorzata Krzysztoń-Żytko

Irena Dycha

Monday the 27th. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.