Plan pracy szkoły

Drukuj
Kategoria: Uncategorised
Utworzono: piątek, 16, wrzesień 2016 Opublikowano Super User

.

Organizacja pracy szkoły

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1.

Inauguracja roku szkolnego

1 września 2020

2.

I półrocze

od 1 września 2020 do 29 stycznia 2021

3.

II semestr

od 01 lutego 2021  do 25 czerwca 2021

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020

5.

Ferie zimowe

01 – 14 lutego 2021     4 - 17 stycznia 2021

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 - 6 kwietnia 2021

7.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

30 kwietnia 2021

8.

Egzamin maturalny - sesja wiosenna.

4-20 maja 2021 - według terminarza ogłoszonego przez Dyrektora CKE

9..

Egzamin maturalny – termin dodatkowy

1 -16 czerwca 2021 - według terminarza

ogłoszonego przez Dyrektora CKE

10

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

25 czerwca 2021

11.

Ferie letnie

od 26 czerwca 2020 do 31 sierpnia 2021

12.

Egzaminy poprawkowe

23 - 24 sierpnia 2021

13.

Egzamin maturalny - sesja poprawkowa.

23 -24 sierpnia - według terminarza ogłoszonego przez Dyrektora CKE

14.

Posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

wg odrębnego harmonogramu

15.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.

02.11.2020, 04.05.2021, 05.05.2021,  06.05.2021, 04.06.2021, 23.06.2021, 24.06.2021.

 

TERMINY ZEBRAŃ RAD PEDAGOGICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1.  

- plenarna

- 28 sierpnia 2020 (piątek)

 1.  

- zatwierdzenie planu lekscji

- 01 września 2020 (wtorek)

 1.  

- szkoleniowa; podsumowanie wyników maturalnych

-  17  listopada 2020 (wtorek)

 1.  

- klasyfikacyjna

- 26 stycznia  2021 (wtorek)

 1.  

- plenarna

- 02 lutego 2020 (wtorek)

 1.  

- szkoleniowa

-    11 marca 2021 (czwartek)

 1.  

- klasyfikacyjna klas maturalnych

- 27 kwietnia 2021 (wtorek)

 1.  

- klasyfikacyjna

-    22 czerwca 2021 (wtorek)

 1.  

- plenarna

- 1 lipca 2021 (czwartek)

 


 

 Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

w I Liceum Ogólnokształcącym im.Bohaterów Porytowego Wzgórza

w Janowie Lubelskim  w roku

I półrocze  dla klas I - III – 02.09.2019 – 10.01.2020

02. 09. 2019

Rozpoczęcie roku szkolnego

Posiedzenie Rady  Pedagogicznej

do 13. 09. 2019

Opracowanie i złożenie planów pracy Zespołów Przedmiotowych i Zespołów Wychowawczych, złożenie papierowej wersji planów dydaktycznych

do 16. 09. 2019

Wpisanie do VULCANA planów dydaktycznych  na rok szkolny 2019/2020; złożenie informacji o dostosowaniu wymagań do potrzeb uczniów w dziennikach PPP

16.09.2019

Posiedzenie Rady  Pedagogicznej – zatwierdzenie planów pracy szkoły. nadzoru pedagogicznego Dyrektora i innych planów.

24. 09. 2019

Obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I, II, III

- wybór Rad Oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców

do 30. 09. 2019

Deklaracje maturalne uczniów klas III

11. 10. 2019

Szkolne obchody Dnia Edukacji

Ślubowanie klas I

22. 10. 2019

Posiedzenie Rady  Pedagogicznej – analiza wyników egzaminu maturalnego 2019

19 – 22.11.2019

Matura próbna z Operonem

19. 12. 2019

Obowiązkowe zebranie z rodzicami klas I, II, III

- informacja o proponowanych ocenach śródrocznych

23- 31. 12. 2019

Przerwa świąteczna - dni wolne od zajęć dydaktycznych

do 03. 01. 2020

Wystawienie ocen śródrocznych w klasach I - III

09. 01. 2020

Posiedzenie Rady  Pedagogicznej - klasyfikacja za I półrocze  klas I - III

13.01. – 26.01.2020

Ferie zimowe

30. 01. 2020

Obowiązkowe zebranie z rodzicami klas I, II, III (wywiadówka)

 

II półrocze  dla kl. III – 27.01.2020 – 24.04.2020

II półrocze  dla kl. I i II – 27.01.2020 – 26.06.2020

 

04.02. 2020

Posiedzenie Rady  Pedagogicznej - podsumowująca I półrocze

do 07. 02. 2020

Ostateczne deklaracje maturalne uczniów klas III i absolwentów z lat poprzednich

02.04.2020

Zebrania z rodzicami uczniów kl. I – II; 

 

Rekolekcje

06.04.2020

Wystawienie proponowanych  ocen końcoworocznych  dla kl III

do 17 .04. 2020

Wystawienie ocen końcoworocznych  w kl. III

21. 04. 2020

Posiedzenie Rady  Pedagogicznej - klasyfikacja kl. III

Procedury maturalne

09 - 14. 04. 2020

Wiosenna przerwa świąteczna

do 22. 04. 2020

Złożenie nagród, dyplomów, świadectw uczniów kl. III     do podpisu dyrektora

24. 04. 2020

Zakończenie zajęć w kl. III – rozdanie świadectw ukończenia liceum

04 – 21. 05. 2020

Matury pisemne wg harmonogramu

07 – 22. 05. 2020

Matury ustne z języka polskiego i z języków obcych        wg harmonogramu

08.06. 2020

Wystawienie proponowanych ocen końcowo rocznych dla .kl.I i II

do 16. 06. 2020

Złożenie sprawozdań  z realizacji rocznych  planów pracy Zespołów Przedmiotowych, Wychowawczych, WDN i innych

do 19. 06. 2020

Wystawienie ocen końcowo rocznych  w kl. I i II

23. 06. 2020

Posiedzenie Rady  Pedagogicznej - klasyfikacja kl. I i II.

24. 06. 2020

Złożenie nagród, dyplomów oraz  świadectw kl. I i II do podpisu dyrektora

26. 06. 2020

Zakończenie roku szkolnego

02.07.2019

Posiedzenie Rady  Pedagogicznej – podsumowanie pracy za  rok szkolny2019/2020


Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 1. 1.      31.10.2019;
 2. 2.       04.05.2020;
 3. 3.       05.05.2020;
 4. 4.       06.05.2020;
 5. 5.       12.06.2020;
 6. 6.      24.06.2019;
 7. 7.      25.06.2019

 

Wtorki  dniami Rad Pedagogicznych, zebrań Zespołów Przedmiotowych, Zespołów Wychowawczych

Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej, dnia 16.09.2019

  


 

Plan Pracy Szkoły 2018/2019   

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31grudnia 2018r.

3.

Koniec I semestru roku szkolnego 2017/18

17 stycznia 2019

4.

Ferie zimowe

11-  24 lutego 2019 r.;

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019 r.

6.

  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

26 kwietnia 2019r.

7.

Egzamin maturalny:

część ustna:

część pisemna:

 

6–25 maja 2019 r.

6–23 maja 2019 r.

8.

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019r.

9.

Ferie letnie: 

22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

 

Dyrektor szkoły Wiesława Dyjach przedstawia  propozycję dni wolnych 

w roku szkolnym 2018/19. 

02.11.2018 r. 

02.05. 2019 r. 

06.05. 2019 r. 

07.05.2019 r. 

08.05.2019 r.

 

 

 

 

 Plan Pracy Szkoły 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Harmonogram wywiadówek

Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2017/2018

Terminy związane z wystawianiem ocen 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1.

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31grudnia 2017r.

3.

Koniec I semestru roku szkolnego 2017/18

19 stycznia 2018

4.

Ferie zimowe

 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

6.

  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

27 kwietnia 2018r.

7.

Egzamin maturalny:

część ustna:

część pisemna:

 

7–25 maja 2018 r.

4–23 maja 2018 r.

8.

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018r.

9.

Ferie letnie: 

23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.

  

Harmonogram wywiadówek w roku szkolnym 2017/2018                                    

miesiąc

data

 

wrzesień

12.09.2017

organizacyjna

listopad

14.11.2017 

śródsemestralna

styczeń

18.01.2018 

semestralna

kwiecień

10.04.2018 

Śródsemestralna kl.I, II i III

 

  Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2017/2018

data

okoliczność

13.X.2017

Jubileusz 100-lecia szkoły

22.XII.2017

Dodatkowy dzień wolny przed Bożym Narodzeniem 

30.IV.2018r.

Dodatkowy dzień wolny 

02.V.2018

Czwartek przed 3 maja

4.V.2018

Matura pisemna  - język polski

7.V.2018

Matura Pisemna - matematyka

8.V.2018

Matura Pisemna – język angielski

1.VI.2018

Dzień po Bożym Ciele

Zgodnie z treścią  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) ustala się następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 


 

Terminy związane z wystawianiem ocen:


semestr 1

 

Klasy I, II, III
informacja o przewidywanych ocenach (w tym ndst) z przedmiotów i zachowania -22.12.2018
wpis ocen do dziennika – 11.01.2018
posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej - 16.01.2018

semestr 2

 

Klasy III
informacja o przewidywanych ocenach (w tym ndst) z przedmiotów i zachowania - 05.04.2018
wpis ocen do dziennika – 19.04.2018
posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej - 24.04.2018
zakończenie roku szkolnego - 27.04.2018 
rozdanie świadectw maturalnych - 03.07.2018 

Klasy I i II

informacja o przewidywanych ocenach (w tym ndst) z przedmiotów i zachowania - 04.06.2018
wpis ocen do dziennika - 14.06.2018
posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej - 19.06.2018
zakończenie roku szkolnego - 22.06.2018 

 


Plan pracy szkoły 2016/2017


 

 

 

do góry

Prowadzenie:
Małgorzata Krzysztoń-Żytko

 

Sunday the 29th. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.