Plan pracy szkoły

Drukuj
Kategoria: Uncategorised
Utworzono: piątek, 16, wrzesień 2016 Opublikowano Super User

.

Plan Pracy Szkoły 2018/2019   

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31grudnia 2018r.

3.

Koniec I semestru roku szkolnego 2017/18

17 stycznia 2019

4.

Ferie zimowe

11-  24 lutego 2019 r.;

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019 r.

6.

  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

26 kwietnia 2019r.

7.

Egzamin maturalny:

część ustna:

część pisemna:

 

6–25 maja 2019 r.

6–23 maja 2019 r.

8.

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019r.

9.

Ferie letnie: 

22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

 

Dyrektor szkoły Wiesława Dyjach przedstawia  propozycję dni wolnych 

w roku szkolnym 2018/19. 

02.11.2018 r. 

02.05. 2019 r. 

06.05. 2019 r. 

07.05.2019 r. 

08.05.2019 r.

 

 

 

 

 Plan Pracy Szkoły 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Harmonogram wywiadówek

Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2017/2018

Terminy związane z wystawianiem ocen 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1.

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31grudnia 2017r.

3.

Koniec I semestru roku szkolnego 2017/18

19 stycznia 2018

4.

Ferie zimowe

 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

6.

  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

27 kwietnia 2018r.

7.

Egzamin maturalny:

część ustna:

część pisemna:

 

7–25 maja 2018 r.

4–23 maja 2018 r.

8.

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018r.

9.

Ferie letnie: 

23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.

  

Harmonogram wywiadówek w roku szkolnym 2017/2018                                    

miesiąc

data

 

wrzesień

12.09.2017

organizacyjna

listopad

14.11.2017 

śródsemestralna

styczeń

18.01.2018 

semestralna

kwiecień

10.04.2018 

Śródsemestralna kl.I, II i III

 

  Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2017/2018

data

okoliczność

13.X.2017

Jubileusz 100-lecia szkoły

22.XII.2017

Dodatkowy dzień wolny przed Bożym Narodzeniem 

30.IV.2018r.

Dodatkowy dzień wolny 

02.V.2018

Czwartek przed 3 maja

4.V.2018

Matura pisemna  - język polski

7.V.2018

Matura Pisemna - matematyka

8.V.2018

Matura Pisemna – język angielski

1.VI.2018

Dzień po Bożym Ciele

Zgodnie z treścią  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) ustala się następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 


 

Terminy związane z wystawianiem ocen:


semestr 1

 

Klasy I, II, III
informacja o przewidywanych ocenach (w tym ndst) z przedmiotów i zachowania -22.12.2018
wpis ocen do dziennika – 11.01.2018
posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej - 16.01.2018

semestr 2

 

Klasy III
informacja o przewidywanych ocenach (w tym ndst) z przedmiotów i zachowania - 05.04.2018
wpis ocen do dziennika – 19.04.2018
posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej - 24.04.2018
zakończenie roku szkolnego - 27.04.2018 
rozdanie świadectw maturalnych - 03.07.2018 

Klasy I i II

informacja o przewidywanych ocenach (w tym ndst) z przedmiotów i zachowania - 04.06.2018
wpis ocen do dziennika - 14.06.2018
posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej - 19.06.2018
zakończenie roku szkolnego - 22.06.2018 

 


Plan pracy szkoły 2016/2017


 

 

 

do góry

Prowadzenie:
Małgorzata Krzysztoń-Żytko

Irena Dycha

Thursday the 18th. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.