PCK

Drukuj
Kategoria: Z Życia Szkoły
Utworzono: czwartek, 22, listopad 2012 Opublikowano Super User

 

 

Pod takim hasłem w sali gimnastycznej naszej szkoły
w dniu 11 stycznia 2017 roku odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Organizatorem akcji było szkolne koło PCK działające przy Liceum Ogólnokształcącym
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Chęć honorowego oddania krwi zgłosiło ponad 30 pełnoletnich  uczniów naszej szkoły. Z powodu różnych przeciwwskazań nie wszyscy mogli uczestniczyć w tej szczytnej idei. Najliczniejszą grupę krwiodawców stanowili uczniowie klasy IIIe. Do akcji przystąpili również nauczyciele naszej szkoły, uczniowie z innych szkół średnich, mieszkańcy Janowa Lubelskiego. Krew jest bezcennym darem, który może ocalić życie drugiego człowieka. Nie da się jej wytworzyć syntetycznie. Jedyną „fabryką krwi” jest ludzki organizm. Udział młodzieży w akcji honorowego krwiodawstwa ukazuje jej wrażliwość na los drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy innym. Pracownicy Regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pogratulowali nam wspaniałej młodzieży i podziękowali za miłą atmosferę w czasie przeprowadzania akcji. Dziękujemy wszystkim za „dar krwi” oraz tym, którzy pomogli zorganizować akcję.

G. Skiba

 

Na krew i jej składniki czekają chorzy i poszkodowani
w nieszczęśliwych wypadkach. Jest wiele chorób, które leczy się uzupełniając brakujące elementy krwi. Krwotoki, przeszczepy organów, hemofilia, niektóre zabiegi chirurgiczne wymagają stosowania transfuzji krwi lub jej składników. W dniu 03.01.2017 r. w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie uczniów klas  trzecich
z panem doktorem Kazimierzem Ćwierz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Pan doktor podał przykłady, w których potrzebna jest krew dla ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Zachęcał do wzięcia udziału w akcji honorowego krwiodawstwa, która odbędzie się w naszej szkole dnia 11 stycznia 2017 roku.   Uczniowie otrzymali również informacje jakie warunki trzeba spełniać aby zostać honorowym dawcą krwi. Młodzież z zainteresowaniem słuchała prelekcji. Teraz uczniowie mają kilka dni na podjęcie słusznej decyzji.

 

                                                                                                          Grażyna Skiba 


 

 

W skład szkolnego koła PCK wchodzą 32 osoby. W jego zarządzie są następujący uczniowie:

Przewodniczący                    –   Łukasz Agnieszka

Zastępca przewodniczącego –   Żelazko Kinga

Sekretarz                               –   Sokal Jolanta

Skarbnik                                –   Mazur Katarzyna

Opiekun – mgr Grażyna Skiba

Praca wolontarystyczna

 

W miesiącu wrześniu została nawiązana współpraca z Wielofunkcyjną Placówką Opieki nad Dzieckiem i rodziną „Promyk”. W ramach działalności koła uczennice utworzyły wolontariat. Wolontariuszki na miarę swoich możliwości i czasu pomagają personelowi placówki w opiece nad dziećmi.

 

Fot. Emilia Czarna

 

Udział w akcjach charytatywnych

 

W dniu 27 listopada 2009 roku członkowie koła dołączyli do ogólnopolskiej akcji

„Pomórz Dzieciom Przetrwać Zimę” i prowadzili zbiórkę żywności przy Biedronce                           i supermarkecie Carrefour.

W Dniu 10 stycznia 2010 roku członkowie koła uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

 

Fot. Anna Wróblewska

 

 

Ostatnie lata honorowego krwiodawstwa w naszej szkole

 

Honorowe krwiodawstwo propagowane jest w szkole poprzez rozdawanie ulotek zachęcających do zostania honorowym dawcą krwi, rozwieszanie plakatów i poszerzanie wiedzy uczniów na ten temat.

13 grudzień 2006 roku i 15 listopad 2007 –  spotkanie klas trzecich z lekarzem - specjalistą chirurgii, ortopedii i traumatologii Panem Krzysztofem Kalitą. Pan doktor opowiadał młodzieży przykłady z własnej praktyki lekarskiej, w których potrzebna jest krew do ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Podkreślał jakim jest cennym darem i zachęcał do jej honorowego oddawania.

Fot. G. Skiba

 

15 grudzień 2006 roku – 37 uczniów naszej szkoły honorowo oddało krew.

30 marzec 2007 roku –  22 uczniów honorowo oddało krew.

11 grudzień 2007 roku w auli naszej szkoły 43 uczniów oddało krew.

22 kwiecień 2008 roku uczniowie klas drugich i trzecich oddali krew na leczenie absolwenta naszej szkoły chorego na białaczkę. W zorganizowanej w szkole akcji pobrano   17 litrów krwi.

22 stycznia 2009 roku w budynku sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa, której tytułem przewodnim było hasło: „ Twoja krew ratuje życie”. Do honorowego oddania krwi zgłosiło się 121 osób. Z różnych przyczyn nie wszyscy mogli uczestniczyć w tej szczytnej idei. Ostatecznie krew oddało 85 osób, w tym 47 uczniów i dwóch pracowników naszego liceum. Pozostali dawcy to: absolwenci LO,  uczniowie Zespołu Szkół i Zespołu Szkół Zawodowych, słuchacze Policealnego Studium Medycznego. Pobrano 37 litrów krwi.

15 kwiecień 2009 roku – akcja honorowego krwiodawstwa pod patronatem Europejskiej Fundacji Honorowych Dawców Krwi przeznaczona była na leczenie dwóch małych dziewczynek chorych na białaczkę. Krew oddało 80 osób, w tym 31 uczniów i dwóch pracowników naszej szkoły. Pobrano 31 litrów krwi.

W dniu 18 września 2009 roku w  sali gimnastycznej  odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa pod patronatem Moniki Pyrek. Krew oddało 60 osób, w tym 30 uczniów               i dwóch pracowników naszego liceum. Pozostali dawcy to absolwenci LO oraz dorośli mieszkańcy Janowa Lubelskiego. Pobrano 27 litra krwi.

 

Udział młodzieży w akcjach honorowego krwiodawstwa ukazuje wrażliwość młodzieży na los drugiego człowieka i chęć niesienia bezinteresownej pomocy innym.

Opracowała: mgr Grażyna Skiba