Matura 2021

Drukuj
Kategoria: Uncategorised
Utworzono: wtorek, 20, wrzesień 2016 Opublikowano Super User


 

Harmonogram egzaminu próbnego Matura 2021

 

Instrukcja. Organizacja próbnego egzaminu maturalnego Matura 2021
w I LO im.Bohaterów Porytowego Wzgórza
w Janowie Lubelskim. 

 


 

Komunikat CKE o próbnych egzaminach: ósmoklasisty oraz maturalnym

w marcu 2021

 

 

Informacja dla uczniów i absolwentów szkół maturalnych

- aktualności  OKE z 05 stycznia 2021

 

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.

– Pytania i odpowiedzi

 

Informacje   o egzaminie maturalnym Matura 2021   

Deklaracja_1a  - wersja do edycji 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z EGZAMINEM MATURALNYM 2020/2021

1.

Przypomnienie zasad egzaminu maturalnego uczniom i rodzicom.

do 25 września 2020

2.

Złożenie deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów maturalnych

( przedmioty obowiązkowe, dodatkowe, środowisko komputerowe).

do 30 września 2020

4.

Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach.

do 7 lutego 2021

5.

Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych.

do 4 marca 2021

6.

Ogłoszenie harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego.

do 4 marca 2021

7.

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu

maturalnego.

do 5 kwietnia 2021

8.

Wystawienie  rocznych ocen proponowanych

do 12 kwietnia 2021

9.

Wystawienie ocen końcowych.

  23 kwietnia 2021

10.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych.

30 kwietnia 2021

11.

Rada klasyfikacyjna klas maturalnych.

27 kwietnia 2021 (wtorek)

12.

Wpis do arkuszy ocen.

do 30 kwietnia  2021

13.

Egzamin maturalny - sesja wiosenna.

4 – 20 maja 2021

14.

Egzamin maturalny - termin dodatkowy.

1-16 czerwca 2021

15.

Egzamin maturalny - sesja poprawkowa.

23-24 sierpnia 2021

16.

Rozdanie świadectw dojrzałości.

5 lipca 2021 r. - według ogłoszonego

porządku czasowego

17.

Rozdanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej.

10 września 2021 r.


 

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej - 08.09.2020 godzina 14.00  

Organizacja egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej Matura 2020

 w I LO im.Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.

 

  1. Wszyscy zdający mają obowiązek zapoznania się ze zaktualizowanymi procedurami maturalnymi, „Wytycznymi GIS,MZ i MEN” oraz „Wytycznymi i informacją dla zdających, którzy będą  przystępować do egzaminu maturalnego  - Matura 2020 – w I LO im.Boh.Poryt.Wzgórza w Janowie Lubelskim” - obowiązują również w sesji poprawkowej 
  2. Informacja  o przydziałach sal  egzaminacyjnych na poszczególne przedmioty jest dostępna po zalogowaniu  się w systemie OBIEG na stronie OKE w Krakowie.
  3. Instrukcja dla zdających :

   rozpoczynających egzamin o godz.14.00  w dniu  8 września 2020r.:

Nr sali egz

Miejsce na ewentualne dodatkowe rzeczy osobiste (nr sali)

Wejście/wyjście do/ze szkoły

Godzina wejścia

na egzamin

321

zaplecze auli 

Wejście nr 1

(główne  od strony JOK)

13.30

13.40

13.40

300

zaplecze auli

320

zaplecze auli 

Zdających obowiązuje reżim sanitarny (maseczka, rękawiczki).

Zdający przychodzą z dokumentem potwierdzającym   tożsamość,

własnym kalkulatorem (na matematykę) oraz innymi własnymi przyborami dozwolonymi na egzaminie maturalnym.  

 

 

 

Organizacja egzaminu maturalnego Matura 2020

 w I LO im.Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.

 

  1. Wszyscy zdający mają obowiązek zapoznania się ze zaktualizowanymi procedurami maturalnymi, „Wytycznymi GIS,MZ i MEN” oraz „Wytycznymi i informacją dla zdających, którzy będą  przystępować do egzaminu maturalnego  - Matura 2020 – w I LO im.Boh.Poryt.Wzgórza w Janowie Lubelskim”.
  2. Informacja  o przydziałach sal  egzaminacyjnych na poszczególne przedmioty jest dostępna po zalogowaniu  się w systemie OBIEG na stronie OKE w Krakowie.
  3. Instrukcja dla zdających :

a)      dla rozpoczynających egzamin o godz.9.00 w dniu 8 i 9 czerwca 2020r.:

Nr sali egz

Miejsce na ewentualne dodatkowe rzeczy osobiste (nr sali)

Wejście/wyjście do/ze szkoły

Godzina wejścia

na egzamin

321 (aula)

300

Wejście nr 1

(główne  od strony JOK)

8.15

207

206

Wejście nr 2

(duże schody )

od ul.J.Pawła II 1

 

 

8.30

208

206

307

306

201

206

308

306

Wejście nr 3

(od parkingu szkolnego)

8.30

312

304

102

103

125

124

Wejście nr 4

( wejście z  podjazdem

od strony parkingu szkolnego)

8.30

217

220

 

b)      dla rozpoczynających egzamin o godz.14.00 w dniu 8  czerwca 2020:

Nr sali egz

Miejsce na ewentualne dodatkowe rzeczy osobiste (nr sali)

Wejście/wyjście do/ze szkoły

Godzina wejścia

na egzamin

321 (aula)

324 (zaplecze auli)

 

Wejście nr 3

(od parkingu szkolnego)

13.15

207

206

13.30

208

206

 

 

 

 

c)      dla rozpoczynających egzamin  o godz. 9.00 w dniu 10 czerwca 2020

Nr sali egz

Miejsce na ewentualne dodatkowe rzeczy osobiste (nr sali)

Wejście/wyjście do/ze szkoły

Godzina wejścia

na egzamin

321 (aula)

324(zaplecze auli)

Wejście nr 1

(główne wejście od strony JOK)

8.15

201

206

8.30

207

206

Wejście nr 2

(duże schody )

od ul.J.Pawła II 1

 

8.30

208

206

307

306

312

304

308

306

Wejście nr 3

 (od parkingu szkolnego)

8.30

102

103

301

302

125

124

Wejście nr 4

( wejście  podjazdem

 od strony parkingu szkolnego) 

 

8.30

217

220

 

d)     dla rozpoczynających egzamin  o godz. 14.00 w dniu 10 czerwca 2020

 

Nr sali egz

Miejsce na ewentualne dodatkowe rzeczy osobiste (nr sali)

Wejście/wyjście do/ze szkoły

Godzina wejścia

na egzamin

102

103

Wejście nr 1

(główne wejście od strony JOK

 

13.30

 

301

302

312

304

 

Wejście nr 3

 (od parkingu szkolnego)

 

13.30

308

306

207

206

208

206

125

124

Wejście nr 4

( wejście  podjazdem

 od strony parkingu szkolnego) 

 

13.30

217

220

 

 

 

 

 

 

 

e)      w pozostałe dni tj.: 15-26 czerwca 2020r.

dla rozpoczynających egzamin  o godz. 9.00

Nr sali egz

Miejsce na ewentualne dodatkowe rzeczy osobiste (nr sali)

Wejście/wyjście do/ze szkoły

Godzina wejścia

na egzamin

 

321 (aula)

300/304(zaplecze auli)

Wejście nr 3

(od parkingu szkolnego)

8.15

 

8.30

 

201

206

 

301

Zaplecze auli

 

300

 

125

124

Wejście nr 4

( wejście z  podjazdem

od strony parkingu szkolnego)

8.30

 

 

 

 

 

dla rozpoczynających egzamin  o godz. 14.

Nr sali egz

Miejsce na ewentualne dodatkowe rzeczy osobiste (nr sali)

Wejście/wyjście do/ze szkoły

Godzina wejścia

na egzamin

125

103

 

Wejście nr 3

 (od parkingu szkolnego)

 

13.30

102

103

201

103

300

301

zaplecze auli

302

 

 

 

 Matura 2020
 
Aktualne informacje dot. egzaminu maturalnego:

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

W załączeniu przesyłam komunikat MEN w tej sprawie, wytyczne CKE, MEN i GIS oraz plakat dotyczący bezpieczeństwa podczas egzaminów. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i ich rodzicom.

Komunikat i materiały są również dostępne na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis .

Załączniki:

1. Wytyczne – przeprowadzenie egzaminów – plik w wersji word

2. Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS – komunikat MEN – plik w wersji word

3. Wytyczne CKE MEN i GIS – plakat – plik jpg


 
 


MATURA  PRÓBNA   Z OPERONEM  2019

 W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA

      W JANOWIE LUBELSKIM w roku szkolnym 2019/2020 

odbywać się będzie w dniach 19-22 listopada 2019

szczegółowy harmonogram będzie dostępny u wychowawców klas oraz p.wicedyrektor  od dnia 12.listopada 2019r. 

 
 


 
Matura 2019
 
Aktualne informacje dot. egzaminu maturalnego:
 

Drodzy Uczniowie,
zapraszam Was na stronę Szalone Liczby (link poniżej).

Na stronie możecie znaleźć nie tylko dział, który jest poświęcony maturze  z matematyki, ale także opracowania różnych arkuszy próbnych, które zostały przygotowane przez CKE oraz Wydawnictwo Operon. Każde zadanie z takiego arkusza ma bardzo obszerne rozwiązanie. Arkusze można także wykonywać interaktywnie na komputerze lub smartfonie, dzięki czemu można szybko sprawdzić swój wynik.

Oprócz arkuszy (pod arkuszami) na stronie umieszczone są także tematyczne zbiory zadań, dzięki którym możecie wyszukiwać zadania z danej partii materiału. Zadań jest naprawdę sporo, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Rozwiązywanie zadań i quizów ze strony Szalone Liczby, to świetny sposób na powtórkę materiału i ewentualne nadrobienie zaległości z konkretnego działu.

Do odwiedzenia strony zapraszam szczególnie maturzystów.

Szalone liczby: https://szaloneliczby.pl/matura/

 

Szalone Liczby to strona matematyczna, na której znajdziesz nie tylko wyjaśnienie zagadnień matematycznych, ale także ćwiczenia, sprawdziany i całą masę innych pomocy naukowych. Oprócz tego na stronie znajdują się zagadki, ciekawostki, quizy oraz recenzje najlepszych gier planszowych.

https://szaloneliczby.pl/sprawdziany/

Małgorzata Krzysztoń-Żytko


 

 

MATURA  PRÓBNA   Z OPERONEM  2018

 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA

      W JANOWIE LUBELSKIM w roku szkolnym 2018/2019 

odbywać się będzie w dniach 20 - 23 listopada 2018

szczegółowy harmonogram będzie dostępny u wychowawców klas oraz p.wicedyrektor  od dnia 16.listopada 2018r. 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
Matra 2018
 
OGŁOSZENIE DLA MATURZYSTÓW
 
 
Informujemy, iż na tablicy ogłoszeń znajdującej się na korytarzu  przy sali 210
 
zamieszczony jest harmonogram ustnych egzaminów  maturalnych
 
z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.
 
 Rok szkolny 2017/2018 - sesja wiosenna.
 
 
 Szczegółowych  wyjaśnień  udziela p.wicedyrektor  Irena Dycha. 

 


 

Podpisywanie druków z systemu OBIEG odbędzie się w dniu 14 lutego 2018 (środa) w sali 320.

 Proszę zabrać ze sobą dowód tożsamości i długopis.

Harmonogram klas będzie  dostępny na tablicy ogłoszeń maturalnych  14.02.2018r.

 


 

MATURA  PRÓBNA   Z OPERONEM 

 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA

      W JANOWIE LUBELSKIM w roku szkolnym 2017/2018 

odbywać się będzie w dniach  21 - 24 listopada 2017

szczegółowy harmonogram będzie dostępny u wychowawców klas oraz p.wicedyrektor  od dnia 17.listopada 2017r. 

 Prosimy uczniów klas III o przekazanie wypełnionej deklaracji  wychowawcy klasy  do dnia 29.09.2017 - pobierz  ze strony OKE 
 
 
 
Aktualne informacje dotyczące  matur -    
  


 
 
MATURA 2017
 
 
Informacja dla absolwentów: 
 
Absolwenci, którzy po raz kolejny przystępują do egzaminu maturalnego
 
 
 proszeni są o dostarczenie o sekretariatu LO  opisanych  kalkulatorów prostych 
 
w terminie do dnia 27 kwietnia 2017r. do godz.15.30.
 
W razie  pytań - kontakt tel.158720356
 
 
 

 
 
OGŁOSZENIE DLA MATURZYSTÓW
 
 
Informujemy, iż na tablicy ogłoszeń znajdującej się na korytarzu  przy sali 210
 
zamieszczony został harmonogram ustnych egzaminów  maturalnych
 
z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.
 
 Rok szkolny 2016/2017 - sesja wiosenna.
 
 
 Szczegółowych  wyjaśnień  udziela p.wicedyrektor  Irena Dycha. 
 

 


 

Podpisywanie druków z systemu OBIEG odbędzie się w dniu 15 lutego (środa) w sali 320.

 Proszę zabrać ze sobą dowód tożsamości i długopis.

  
Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 roku.
 
 
 
 
Aktualne informacje dotyczące  matur - .
 
 
Prosimy uczniów klas III o wydrukowanie wypełnionej deklaracji i przekazanie wychowawcy do dnia 26.09.2016 - pobierz
 
 
 
 
 
 
 

HARMONOGRAM  MATURY  PRÓBNEJ   Z OPERONEM 

 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA

      W JANOWIE LUBELSKIM

 

 

 

  

DATA

GODZINA

PRZEDMIOT

CZAS TRWANIA

22.11.2016                   (wtorek)

09.00

Język polski na poziomie podstawowym

170 min.

14.00

Język polski na poziomie rozszerzonym

180 min

23.11.2016               (środa)

09.00

Matematyka na poziomie podstawowym

170  min.

14.00

Matematyka na poziomie rozszerzonym

180 min

24.11.2016             (czwartek)

09.00

Język obcy na poziomie podstawowym

120 min

14.00

Język obcy na poziomie rozszerzonym

150 min.

25.11.2016                    (piątek)

08.00

              Biologia, geografia, fizyka  na poziomie rozszerzonym

180 min

11.50

Wos, chemia, historia   na poziomie rozszerzonym

180 min.

 

 Szczegółowy przydział sal dostępny jest dla uczniów po zalogowaniu do systemu OBIEG na stronie      http://www.oke.krakow.pl 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

MATURA 2016

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

 


 

 

Harmonogram matury ustnej 2016 sesja wiosenna.

 

Matura ustna z j. polskiego: [pobierz]

Matura ustna z j. obcego: [pobierz]                      

 

 


 

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pojawiła się informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2016 r.

Zachęcamy do zapoznania się z nią- link.


OGŁOSZENIE DLA KLAS TRZECICH

Podpisywanie druków z systemu OBIEG i odbiór indywidualnych haseł dostępu odbędzie się w dniu 10 lutego (środa) w sali 320 u p. Włodzimierza Orła według następującego porządku:

Klasy trzecie C,D,G w godzinach 10.00 – 11.00

Klasy trzecie E,F w godzinach 11.00 – 12.00

Klasy trzecie A, B w godzinach – 12.30 – 13.30

 

Proszę zabrać ze sobą dowód tożsamości i długopis.


 

Aplikacja Informator dla Maturzystów 2016 jest jedynym tego typu w Polsce przewodnikiem po wszystkich uczelniach i wszystkich kierunkach studiów. To kompendium wiedzy o zasadach przyjęć na studia, a jednocześnie poradnik zawierający zbiór porad jak dobrze przygotować się do matury oraz raport dotyczący progów punktowych rekrutacji 2015/16.

Aplikacja dostępna jest na Androida (iOS i Windows Phone od 20 stycznia br.) i jest absolutnie bezpłatna. Zachęcamy do jej pobrania. Jej niewątpliwą funkcjonalnością jest możliwość użytkowania w trybie off-line.


 

Poniżej zamieszczamy link do zbiorów zadań z egzaminu maturalnego w nowej formule dla każdego przedmiotu.


 

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 23 listopada 2015 r. o przygotowywanych materiałach dla egzaminatorów i zdających egzamin maturalny z języka polskiego, biologii i chemii.


 

Harmonogram Matury Próbnej z Operonem, która odbędzie się w dniach 24-27 listopada 2015r.

Pobierz plik

 


 

Na stronie OKE Kraków w zakładce Egzamin maturalny umieszczone zostały informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016, załączniki do informacji w wersji WORD wraz z deklaracje maturalne obowiązujące w bieżącej sesji egzaminacyjnej.

 

Egzamin maturalny - [kliknij]

 

 


 

 


 

 

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

 

Do 07 lipca 2015r. (wtorek) należy złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o chęci ponownego przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik L_18a), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Jednocześnie przypominamy, że egzaminy poprawkowe przeprowadzone będą w następujących terminach:

  • egzaminy pisemne: 25. sierpnia 2015r., początek godz. 9:00 w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE.
  • egzaminy ustne: 24 – 28. sierpnia 2015r.

Informacje o miejscach przeprowadzenia egzaminu pisemnego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE w terminie do 10. sierpnia 2015r.

Wzór oświadczenia (załącznik L_18a): DO POBRANIA


 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 4 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów  w 2015r.   (pobierz)  


Pokaż prezentację

Prezentacja na temat egzaminu maturalnego w maju 2015r w formacie PDF


                        


UWAGA MATURZYŚCI

NA STRONIE CKE UKAZAŁY SIĘ NOWE MATERIAŁY O EGZAMINIE MATURALNYM

Film informacyjny – matura 2015

język polski – część ustna

język polski dla nauczycieli i egzaminatorów

języki obce

matematyka

LINK DO STRONY:

http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/dla-lo-od-2015-roku/23-egzamin-maturalny/347-materialy


 

 

 

Uwaga Maturzyści!

 

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej została umieszczona specjalna zakładka, gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015

 

 Poniżej link na stronę:

 

http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left

 


 

 


 

MATURA 2015

W zakładce MATURA 2015 znajduje się harmonogram egzaminu maturalnego  dla uczniów klas trzecich w roku szkolnym 2014/2015

HARMONOGRAM EGZAMINÓW 

 

 

DIAGNOZA PRZEDMATURALNA Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

Informujmy, że w czerwcu br. przeprowadzone zostanie badanie pn. Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego, którego celem jest przybliżenie uczniom nowej formuły egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz dokonanie oceny stopnia realizacji podstawy programowej na poziomie podstawowym. Badanie zostanie przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych w ścisłej współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i wszystkim okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi.

 

Badanie odbędzie się 10 czerwca 2014 roku. Wezmą w nim udział uczniowie drugiej klasy z 50 liceów z całego kraju. IBE dostarczy do szkół biorących udział w badaniu wszystkie niezbędne materiały badawcze, w tym zeszyty testowe dla uczniów. Pozostałe szkoły ponadgimnazjalne będą mogły skorzystać z arkuszy egzaminacyjnych stworzonych na potrzebę badania, pobierając je z serwisów internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych dedykowanych dyrektorom szkół. Dodatkowe informacje o badaniu są dostępne tutaj.

 

http://eduentuzjasci.pl/pl/wydarzenia/1009-diagnoza-przedmaturalna-z-jezyka-polskiego.html

 


 


 Ogłoszenie dla uczniów klas pierwszych

wzór  deklaracji dotyczącej wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym  do pobrania


 

 

 

MATURA 2015

 

Na portalu telewizyjnym OKE w Krakowie oraz kanale YouTube są dostępne filmy o sprawdzianie w  2015 roku oraz egzaminie maturalnym z matematyki w 2015 roku. Zachęcamy do ich obejrzenia.

  

https://www.youtube.com/user/OKEKrakow

  

PRZYKŁADOWE ZESTAWY ZADAŃ UDOSTĘPNIONE PRZEZ CENTRALNĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ.

 

http://www.oke.krakow.pl/pliki/2015/matura

 

 


 

Nowe informacje na temat egzaminu dojrzałości - List do Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych

 


 


 

16 lipca 2013r. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła  na swoich stronach internetowych zbiór informatorów o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015.

Zostało przygotowanych 25 dokumentów z poszczególnych przedmiotów oraz informator, w którym szczegółowo opisano zasady obowiązujące na egzaminie maturalnym od 2015 roku. W każdym informatorze uczeń znajdzie ogólne informacje na temat egzaminu z danego przedmiotu, przykładowe zadania z rozwiązaniami oraz przykładowe ocenione odpowiedzi zdających.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z informacją o nowych zasadach egzaminu maturalnego od 2015r.

- Zmiany w egzaminie maturalnym od 2015r.

- Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015Informacje dotyczące matury zdawanej w 2015 roku (dla obecnych pierwszoklasistów)

http://www.men.gov.pl/images/stories/PDF/Komunikat_prasowy_-_zaoenia_zmian_w_egzaminie_maturalnym_2015.pdf 

NOWE ZASADY przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu maturalnego począwszy od 2015 r.

(ZNOWELIZOWANE ROZPORZĄDZENIE Z 25 KWIETNIA 2013R)  link do strony:

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4805%3Azmiany-na-sprawdzianie-i-egzaminie-maturalnym-od-2015-roku 

 

Prowadzenie:
Małgorzata Krzysztoń-Żytko

 

Sunday the 29th. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.