Kalendarz imprez szkolnych

Drukuj
Kategoria: Uncategorised
Utworzono: piątek, 26, wrzesień 2014 Opublikowano Super User

Kalendarz imprez szkolnych 2020/2021 

w  I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza

w Janowie Lubelskim 

l. p

DATA

NAZWA UROCZYSTOŚCI

CHARAKTER UROCZYSTOŚCI

OPIS UROCZYSTOŚCI

(cel, założenia, odbiorcy)

ODPOWIEDZIALNY

1.

2 września 2020 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

 

szkolna

Upamiętnienie rocznicy wybuchu II wojny światowej.

 

Cele i założenia: Rozwijanie postawy patriotycznej

i obywatelskiej.

 

Odbiorcy: uczniowie i nauczyciele szkoły.

Samorząd Uczniowski, opiekunowie SU 

(B. Góra, J. Widomski)

 

2.

4 września 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodowe Czytanie.

szkolna

Akcja ogólnopolska pod patronatem Pary Prezydenckiej.

Cele i założenia: popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.

Odbiorcy: uczniowie, nauczyciele.

D. Rachwalska -Kata, B. Góra, M. Dziuba

3.

17 września 2020r.

Uroczystość odsłonięcia muralu na budynku szkoły.

wojewódzka

Uroczystość mająca na celu upamiętnienie sylwetki kapitana Józefa Majki - dyrektora janowskiego Gimnazjum i Liceum w latach 1937-1939, który został zamordowany w Charkowie  w 1940 r.

 

Odbiorcy: społeczność szkolna, zaproszeni goście.

I. Skrzypa, I. Wąsek,

J. Czaja, A. Gierczak, A. Janacz

4.

wrzesień 2020 r.

 

BOHATERON.

Zajęcia lekcyjne i akcja pisania kartek do powstańców.  

szkolna

Ogólnopolska kampania o tematyce historycznej.

 

Cele i założenia: Upamiętnienie

i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.

 

Odbiorcy: uczniowie szkoły.

M. Krzosek, I. Skrzypa,

D. Rachwalska- Kata,

M. Dziuba

5.

wrzesień 2020 r.

Europejski Dzień Języków Obcych.

szkolna

Cele i założenia: Uświadomienie uczniom znaczenia uczenia się języków obcych.

 

Odbiorcy: uczniowie

Nauczyciele języków obcych

6.

wrzesień 2020 r.

Dzień Głośnego Czytania.

szkolna

Cele i założenia: Uwrażliwienie uczniów  na piękno literatury.

 

Odbiorcy: uczniowie, nauczyciele

D. Rachwalska -Kata,

M. Dziuba

7.

13 października 2020 r.

Dzień Edukacji Narodowej. Ślubowanie klas pierwszych.

szkolna

Akademia przygotowywana przez uczniów dla nauczycieli i pracowników szkoły.

Cele i założenia: Ukazanie roli

i znaczenia pracy nauczyciela. 

 

Odbiorcy: nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, zaproszeni goście

Samorząd Uczniowski, opiekunowie SU 

(B. Góra, J. Widomski)

B. Mrozowska, M. Wójtowicz, J. Golec.

 

8.

październik 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Papieski „Młodzi młodym”.

szkolna

Przedstawienie przygotowane przez uczniów i nauczycieli religii.

Cele i założenia: Promowanie wśród młodzieży osoby i nauczania św. Jana Pawła II.

Odbiorcy: nauczyciele, uczniowie, zaproszeni goście

s. T. Jaroszkiewicz, E. Tylus

9.

październik/ listopad

Mediacje.

ogólnopolska

Projekt skierowany do dyrektorów, nauczycieli, i uczniów- kandydatów do szkolnych opiekunów mediacji.

W ramach projektu przewidziane są wykłady na żywo oraz pakiet spotkań z ekspertami.

Odbiorcy: uczniowie, nauczyciele, rodzice

Koordynator: B. Czapla

10.

1 listopada 2020 r.

Dzień Wszystkich Świętych.

szkolna

Przypomnienie sylwetek zmarłych nauczycieli, pracowników

i uczniów poprzez  dekorację okolicznościową oraz opiekę nad ich grobami.

 

Cele i założenia: Kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku do wiary i tradycji.

 

Odbiorcy: uczniowie, nauczyciele

B. Janus, W. Janus,

I. Wąsek, A. Gierczak

11.

10 listopada 2020 r.

Szkolne Święto Niepodległości.

szkolna

Uroczystości szkolne.

Cele i założenia: Rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Odbiorcy: uczniowie, nauczyciele

M. Krzosek, A. Głaz, I. Skrzypa, I. Wąsek

12.

 grudzień 2020 r.

Dzień Wolontariusza.

powiatowa

Uroczysta Gala Wolontariatu.

Cele i założenia: Uhonorowanie pracy wolontariuszy i opiekunów.

 

Odbiorcy: uczniowie, nauczyciele, społeczność lokalna

A. Gierczak,

I. Wąsek

13.

grudzień 2020 r.

Jasełka bożonarodzeniowe.

szkolna

Przedstawienie o charakterze religijnym przygotowane przez uczniów i nauczycieli religii.

Cele i założenia: Kultywowanie tradycji chrześcijańskich.

Odbiorcy: uczniowie, nauczyciele

s. T. Jaroszkiewicz,

E. Tylus

14.

 marzec 2021 r.

Promocja młodych talentów.

szkolna

Cele i założenia: Uwrażliwienie uczniów na problemy społeczne. Zaangażowanie w życie szkoły i społeczności lokalnej. Szerzenie idei bezinteresownej pomocy.

 

Odbiorcy: uczniowie, społeczność lokalna.

s. T. Jaroszkiewicz

zespół ds. promocji

 

15.

luty/marzec 2021 r.

V Turniej w piłce siatkowej dla młodzieży szkół podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły.

międzyszkolna

Turniej piłki siatkowej przeprowadzany na obiektach sportowych szkoły.

Cele i założenia: Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Integracja młodzieży z terenu gminy.

Odbiorcy: uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, uczniowie liceum, nauczyciele

Nauczyciele wychowania fizycznego

16.

marzec 2021 r.

Dni Otwarte Szkoły

międzyszkolna

Impreza promocyjna dla uczniów kończących szkołę podstawową.

 

Cele i założenia: Promocja szkoły.

 

Odbiorcy: uczniowie szkół podstawowych.

Zespół ds. promocji szkoły, Samorząd Uczniowski,

 

17.

marzec 2021 r.

 

Konferencja naukowa „Planowanie kariery”.

ogólnopolska

Konferencja z udziałem zaproszonych prelegentów, ekspertów  w zakresie planowania kariery, rynku pracy.

Cele: Promocja szkoły, wzmacnianie kompetencji kluczowych.

Odbiorcy: Uczniowie liceum, przedstawiciele instytucji lokalnych.

B. Czapla, Zespół ds. współpracy z wyższymi uczelniami

18.

21 marca 2021 r.

Dzień kolorowej skarpetki.

szkolna

Akcja promująca solidarność z osobami z zespołem Downa.

Cel i założenia:  Zwiększenie świadomości uczniów i uwrażliwienie na problem akceptacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Odbiorcy: uczniowie

A. Gierczak, I. Wąsek

19.

kwiecień 2021 r.

Literacka Gra Miejska.

międzyszkolna

Międzyszkolna Literacka Gra Miejska  z udziałem trzech szkół średnich z terenu Janowa lubelskiego.

Cele i założenia: Popularyzacja wśród uczniów czytelnictwa.

 

Odbiorcy: uczniowie szkół średnich, nauczyciele

A. Gierczak, I. Wąsek

20.

24 kwietnia 2020 r.

Pożegnanie klas trzecich.

szkolna

Uroczyste pożegnanie klas trzecich.

 

Cele i założenia: Podsumowanie osiągnięć uczniów kończących szkołę.

 

Odbiorcy: uczniowie, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście

L. Jonak, J. Bańka,               M. Karczmarska

21.

czerwiec 2021 r.

Tydzień profilaktyki- Ogólnopolski Głos Profilaktyki.

lokalna

Akcja promująca zdrowy styl życia bez uzależnień, organizowana we współpracy z instytucjami z terenu miasta. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Odbiorcy: uczniowie  liceum oraz szkoły podstawowej, prelegenci zewnętrzni.

Koordynator: B. Czapla, wychowawcy

22.

1-5 czerwca 2020 r.

III janowska Gala Talentów.

lokalne

Wydarzenie promujące talenty uczniów oraz szkołę, pod patronatem Burmistrza Janowa Lubelskiego i Starosty Powiatu Janowskiego.

B. Czapla, B. Mrozowska

23.

Czerwiec 2020 r.

Bieg Partyzancki

rejonowa/ogólnopolska

Bieg terenowy na dystansie 12 km. organizowany przez szkołę we współpracy z MOSIR w Janowie Lubelskim.

 

Cele i założenia: Upamiętnienie historycznej rocznicy bitwy na Porytowym Wzgórzu. Popularyzacja biegania jako formy  ruchu i rekreacji fizycznej. Promocja szkoły jako współorganizatora.

 

Odbiorcy: uczniowie, uczestnicy biegu, mieszkańcy Janowa Lubelskiego.

M. Wójtowicz, W. Dąbek, A. Janacz, SU

24.

13 czerwca 2020 r.

Rocznica walk na Porytowym Wzgórzu.

powiatowa

Uroczyste obchody 76. rocznicy Bitwy na Porytowym Wzgórzu.

 

Cele i założenia: Kształtowanie tożsamości narodowej

i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji.  

 

Odbiorcy: mieszkańcy miasta i powiatu janowskiego, uczniowie szkoły.

M. Jakubiec, A. Głaz, M. Michalczyk

25.

25 czerwca 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego.

szkolna

Oficjalne zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

 

Cele i założenia: Podsumowanie roku szkolnego.  Przedstawienie osiągnięć uczniów na forum szkoły. Nagrodzenie zasłużonych uczniów. Promowanie nauki.

 

Odbiorcy: społeczność szkolna,  rodzice oraz zaproszeni goście.

 

 Samorząd Uczniowski, opiekunowie SU 

(B. Góra, J. Widomski)

W. Siczek, M. Krzysztoń – Żytko.

26.

Cały rok

Razem możemy więcej.

 

Projekt skierowany do uczniów, mający na celu podniesienie ich kompetencji społecznych oraz zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych. Realizowany we współpracy ze stowarzyszeniem Ad Astra oraz LGD Leśny Krąg.

 

Odbiorcy: 10-osobowa grupa uczniów liceum, przedstawiciele społeczności lokalnej.

Koordynato: B. Czapla

 

 

 


 

Kalendarz imprez szkolnych w roku 2019-2020

W  I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza

w Janowie Lubelskim

LP.

DATA

NAZWA UROCZYSTOŚCI

ODPOWIEDZIALNY

1.

2 września 2019 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

D. Rachwalska-Kata, SU

 

2.

10 września 2019 r.

Narodowe Czytanie

A. Gierczak, I. Wąsek, 

D. Rachwalska- Kata

 

3.

23-28 września 2019 r.

 

 

BOHATERON. Zajęcia lekcyjne i akcja pisania kartek do powstańców. Wystawa.

M. Krzosek, I. Skrzypa,

D. Rachwalska- Kata,

A. Gierczak, I. Wąsek,

 

4.

23-28 września 2019 r.

 

Europejski Dzień Języków Obcych

 

 

Nauczyciele języków obcych

 

5

Wrzesień 2019 r.

 

Dzień Głośnego Czytania- czytamy Singera

 

 

D. Rachwalska - Kata

6.

Październik 2019

 

Wybory młodzieżowe

A. Głaz

7.

Październik 2019 r.

 

Inauguracja konkursu historyczno turystycznego po ziemi janowskiej w ramach projektu „Talent roku”

 

 

B. Czapla, M. Jakubiec,

B. Mrozowska

 8.

11 października 2019 r.

 

 

Ślubowanie klas pierwszych

 

 

 

 

SU, wychowawcy klas pierwszych

 

 

9.

11 października 2019r.

 

 

Dzień Nauczyciela- akademia

B. Wieleba,

A. Wołoszyn

SU

 10.

 

październik 2019r.

 

 

Dzień Papieski „Młodzi młodym”

 

 

s. Tomasza Jaroszkiewicz

11.

1 listopada 2019r.

 

Dzień Wszystkich Świętych – dekoracja okolicznościowa,

opieka nad grobami nauczycieli

 

 

Bożena Janus,

Waldemar Janus

12.

8 listopada 2019 r.

 

Szkolne Święto Niepodległości – uroczystości  szkolne

 

 

I. Skrzypa, M. Krzosek,

D. Rachwalska-Kata

 

13.

5 grudnia 2019 r.

 

Dzień Wolontariusza. Gala Wolontariatu

 

 

B. Czapla, I. Wąsek.

A. Gierczak, M. Michalczyk

14.

20 grudnia 2019 r.

 

Jasełka bożonarodzeniowe

 

E. Tylus, s. Tomasza Jaroszkiewicz

15.

 

 

luty/marzec 2020 r.

 

V Turniej w piłce siatkowej dla młodzieży szkół gimnazjalnych o Puchar Dyrektora Szkoły

 

nauczyciele W-F

16.

marzec 2020 r.

 

 

Dni Otwarte Szkoły

Zespół ds. promocji szkoły: D. Rachwalska-Kata,

P. Jakubiec, M. Jakubiec,

M. Wójtowicz, B. Góra,

A. Janacz

17.

 

21 marca 2020 r.

 

 

Koncert charytatywny

s. Tomasza Jaroszkiewicz

18.

Marzec 2020 r.

 

Konferencja naukowa „PLANOWANIE KARIERY” (nazwa robocza)

 

B. Czapla

Zespół ds. współpracy z wyższymi uczelniami

19.

 

23 kwietnia 2020 r.

 

 

Literacka Gra Miejska

 

I. Wąsek, A. Gierczak

 

20.

kwiecień 2020 r.

Spotkanie z rekonstruktorami

I. Skrzypa, M. Krzosek

 

21.

24 kwietnia 2020 r.

Pożegnanie klas trzecich

 

D. Rachwalska, B. Mrozowska

Zespół ds. współpracy z wyższymi uczelniami

 

22.

1-5 czerwca 2020 r.

 

Tydzień profilaktyki - Ogólnopolska Noc Profilaktyki

 

 koordynator B. Czapla

23.

1-5 czerwca 2020 r.

Janowska Gala Talentów

 

B.Czapla,

M.Jakubiec,

B. Mrozowska

24.

 

Czerwiec 2020 r.

 

 

Bieg Partyzancki

M. Wójtowicz,

A. Janacz,

W. Dąbek,

J. Widomski

25.

14 czerwca 2020 r.

 

Rocznica walk na Porytowym Wzgórzu,

  1. Głaz, W. Janus, B. Janus

26.

9 czerwca 2020 r.

 

Piknik Literacki- III edycja (?)

A. Gierczak, I. Wąsek

 

27.

26 czerwca 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego

 

SU 

Zespół ds. wystroju szkoły

i oprawy uroczystości szkolnyc.

Zespół ds. współpracy z wyższymi uczelniami

 

 


 

Kalendarz imprez szkolnych w roku 2018-2019

 

w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza

 

w Janowie Lubelskim

 

LP.

DATA

NAZWA UROCZYSTOŚCI

ODPOWIEDZIALNY

1.

3 września 2018 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

D. Rachwalska-Kata, SU

2.

10-11 września 2018 r.

Narodowe Czytanie

A. Gierczak, I. Wąsek, 

D. Rachwalska- Kata

3.

24 września 2018 r.

BOHATERON. Zajęcia lekcyjne i akcja pisania kartek do powstańców. Wystawa.

M. Krzosek, I. Skrzypa,

D. Rachwalska- Kata,

A. Gierczak, I. Wąsek,

A. Głaz

4.

wrzesień 2018

 

Europejski Dzień Języków Obcych

 

 

Nauczyciele języków obcych

 

 5.

12 października 2018 r.

Dzień Nauczyciela- akademia

 

Ślubowanie klas pierwszych

 

M. Hys -Mazur, G. Mazur

 

SU, wychowawcy klas

 

 6.

 

wrzesień- listopad 2018r.

 

 

Misja Książka

 

 

D.  Rachwalska - Kata

7.

1 listopada 2018r.

Dzień Wszystkich Świętych – dekoracja okolicznościowa,

opieka nad grobami nauczycieli

B. Janus, A. Głaz, I. Wąsek

8.

5 listopada 2018 r.

Niepodległość w Janowie Lubelskim- wystawa i gra miejska

 

M. Krzosek , I. Skrzypa,

 

9.

9  listopada 2018 r.

 

Narodowe Święto Niepodległości – uroczystości  szkolne

Zespół ds. obchodów Stulecia Niepodległości:

I. Skrzypa, M. Krzosek,

A. Gąbka,

B. Góra, J. Bańka, E. Tylus,

Z. Sowa, s. M .Grzyśnik

10.

 grudzień 2018 r.

Akcja „Szlachetna Paczka”

SU, A. Gierczak, I. Wąsek,

L. Jonak

11.

grudzień 2018 r.

 

Dzień Wolontariusza. Gala Wolontariatu

 

B. Czapla, I. Wąsek.

A. Gierczak, M. Michalczyk

12.

21 grudnia 2018 r.

Apel z okazji  Świąt  Bożego Narodzenia

E. Tylus, s. M. Grzyśnik

13.

 

luty

 

Dzień Kreatywności w szkole

SU, B.Góra

 

14.

 

 

luty/marzec 2019r.

IV Turniej w piłce siatkowej dla młodzieży szkół gimnazjalnych o Puchar Dyrektora Szkoły

nauczyciele W-F

 

15.

marzec 2019 r.

 

 

Dni Otwarte Szkoły

Zespół ds. promocji szkoły: D. Rachwalska-Kata,

P. Jakubiec, M. Jakubiec,

M. Wójtowicz, B. Góra,

A. Janacz

16.

marzec 2019r.

Recital piosenek A. Osieckiej

V. Surtel, D. Rachwalska -Kata

17.

kwiecień 2019 r.

Eutrapelia

nauczyciele religii

18.

kwiecień 2019 r.

Spotkanie z rekonstruktorami

I. Skrzypa, M. Krzosek

19.

26 kwiecień 2019 r.

Pożegnanie klas trzecich

B. Janus,

B. Wieleba (D.Moskal),

W. Janus

20.

czerwiec 2019r.

Tydzień profilaktyki- Ogólnopolska Noc Profilaktyki

 koordynator B. Czapla

21.

czerwiec 2019r.

Janowska gala talentów

 

B.Czapla, M.Jakubiec,

B. Mrozowska

22.

czerwiec 2019r.

Rocznica walk na Porytowym Wzgórzu,

 

Bieg Partyzancki

 M. Krzosek, B. Góra

 

M. Wójtowicz, A. Janacz,

W. Dąbek, J. Widomski

 

23.

czerwiec 2019r.

 

Piknik Literacki- II edycja

A. Gierczak, I. Wąsek, B.Czapla

 

24.

czerwiec 2019r.

Zakończenie roku szkolnego

 

SU L. Jonak, M. Michalczyk

 

Zespół ds. wystroju szkoły

i oprawy uroczystości szkolnych: s. M. Grzyśnik, M. Michalczyk, E. Tylus

           

 

Zgodnie z propozycją Prezydenta RP A. Dudy przy okazji każdej uroczystości szkolnej będą czytane fragmenty tekstów- Antologia Niepodległości.

 

M. Michalczyk

 

L. Jonak

 

 


 

Rok szkolny 2017/2018 

LP.

DATA

NAZWA UROCZYSTOŚCI

1.

1 września 2017 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

2.

7 września 2017 r.

Narodowe Czytanie

3.

wrzesień

BohaterON- akcja pisania kartek do powstańców

4.

wrzesień  I połowa

 

1, 17 września 1939r.

II wojna światowa, rocznica agresji wojsk niemieckich  i sowieckich na Polskę

GOLGOTA WSCHODU

5.

 wrzesień II połowa

Ślubowanie klas pierwszych

6.

29.09.2017 r.

Dzień Głośnego Czytania

7.

wrzesień- listopad 2017

Misja Książka

8.

13 i 14 października 2017 r.

100 lecie szkoły

9.

październik

Światowy Dzień Godności

10.

październik

Konkurs języka angielskiego dla gimnazjalistów „English Non Stop”

11.

1 listopada

Dzień Wszystkich Świętych – dekoracja okolicznościowa,

opieka nad grobami nauczycieli

12.

listopad

Literacka Ławeczka- spotkanie

z atrakcyjnymi tekstami kultury

13.

10 listopada 2017r.

Narodowe Święto Niepodległości - apel

14.

 grudzień 2017 r.

Dzień Wolontariusza

15.

22 grudnia 2017r.

Apel z okazji  Świąt  Bożego Narodzenia

16.

styczeń 2018

Dzień postaci literackiej

i filmowej

17.

luty 2018 r.

Powiatowy Turniej Wiedzy Humanistyczno-Przyrodniczej (j.polski, fizyka)

18.

luty/marzec 2018

III Turniej w piłce siatkowej dla młodzieży szkół  gimnazjalnych o puchar Dyrektora Szkoły

19.

marzec 2018

Dzień Języka Angielskiego

20.

marzec 2018

Tydzień książek zakazanych

21.

marzec 2018

Recital piosenek Agnieszki Osieckiej

22.

marzec 20178r.

Dni Otwarte Szkoły wraz  z Licealiami

23.

 

Eutrapelia

24.

kwiecień

Światowy Dzień Książki

25.

kwiecień 2018 r.

„Poznajemy obce kraje i ich obyczaje” /dzień języków obcych/

26.

28 kwietnia 2018 r.

Pożegnanie klas III

TOP10  dzień wcześniej

27.

1 czerwca

Dzień Sportu

28.

czerwiec

Tydzień profilaktyki- Ogólnopolska Noc Profilaktyki

29.

czerwiec

GALA TALENTÓW

Dzień szkoły/ piknik

30.

czerwiec

Rocznica walk na Porytowym Wzgórzu, Bieg Partyzancki

31.

  22 czerwca 2018r.

Zakończenie roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 


 

Kalendarz imprez szkolnych w roku 2016-2017

w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza

w Janowie Lubelskim

LP.

DATA

NAZWA UROCZYSTOŚCI

1.

1 września 2016 r.

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

2.

3 września 2016 r.

 Narodowe Czytanie.

3.

co miesiąc

 Konkurs na klasę z najlepszą frekwencją

4.

wrzesień  I połowa

 

 1, 17 września 1939r. II wojna światowa, rocznica agresji wojsk niemieckich  i sowieckich na Polskę.

GOLGOTA WSCHODU.

5.

25 września 2016 r.

 77 rocznica Zakończenia Działań Obronnych Grupy płk Tadeusza Zieleniewskiego.

6.

13 października 2016 r.

 Dzień Nauczyciela- apel, ślubowanie klas pierwszych.

7.

październik

 Światowy Dzień Godności.

8.

październik

 Konkurs pływacki dla młodzieży niepełnosprawnej „Pływać każdy może”.

9.

1 listopada

 Dzień Wszystkich Świętych– dekoracja okolicznościowa, opieka nad grobami nauczycieli.

10.

10 listopada 2016r.

 Narodowe Święto Niepodległości – apel.

11.

 grudzień 2016 r.

 Dzień Wolontariusza.

12.

22 grudnia 2016r.

 Apel z okazji  Świąt  Bożego Narodzenia.

13.

 

 Dzień Języka Angielskiego.

14.

marzec 2017 r.

 Dni Otwarte Szkoły wraz z Licealiami.

15.

 

 Eutrapelia.

16.

kwiecień 2017 r.

 „Poznajemy obce kraje i ich obyczaje” /dzień języków obcych/.

17.

28 kwietnia 2017 r.

 Pożegnanie klas III.

18.

3 maja 2017 r.

 Święto Konstytucji 3 Maja –referat i wystawa.

19.

1 czerwca

 Dzień Sportu.

20.

czerwiec

Dzień Fizyka i Astronoma.

21.

czerwiec

Tydzień profilaktyki- Ogólnopolska Noc Profilaktyki.

22.

czerwiec

GALA TALENTÓW

23.

czerwiec

Rocznica walk na Porytowym Wzgórzu,

Bieg Partyzancki.

24.

  23 czerwca

Zakończenie roku szkolnego.