Rekrutacja 2018/2019 archiwum

REKRUTACJA 2018/2019

CHARAKTERYSTYKA KLAS:  

 klasa biologiczno - chemiczna

 klasa humanistyczna

 klasa matematyczno - geograficzna

 klasa matematyczno - fizyczna

 klasa geograficzno - językowa

  TRZY KROKI GIMNAZJALISTY

 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA:

KROK PIERWSZY:
zaloguj się na stronie: lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat zgodnie z umieszczoną tam instrukcją

KROK DRUGI:
wydrukuj podanie z systemu

KROK TRZECI:
przynieś podanie (wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej) do szkoły pierwszego wyboru (sekretariat)

 

 

REKRUTACJA TRADYCYJNA (PAPIEROWA):

KROK PIERWSZY:
pobierz druk podania ze strony szkoły:(pobierz)

KROK DRUGI:
dokonaj wyboru klas i języków obcych

KROK TRZECI:
zgłoś się do szkoły z wypełnionym podaniem

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości możesz zadzwonić (158720356),

zadać pytanie drogą elektroniczną  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

   


 

 Podstawa prawna rekrutacji:

 

RODO ogólna klauzula informacyjna sierpień 2018

Ogólna klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych dzieci, rodziców i opiekunów prawnych  w szkole

 

 1. 1.       Administratorem  Danych Osobowych  jest <Ogólnokształcącym m. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim jest dyrektor szkoły Wiesława Dyjach

Adres: ul. Jana Pawła II 1, 23-300 Janów Lubelski

Kontakt: tel. 15 8723 356, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 1. 2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. 3.       Administrator przetwarza dane  osobowe w celu realizacji jego zadań statutowych realizując cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie o prawie oświatowym  i innych właściwych przepisach.
 3. 4.       Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:
  1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  2. zgoda osoby
  3. o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby
  4. o ile jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym
 4. 5.       Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym organowi prowadzącemu (Starostwo)
   i organowi nadzorczemu  (Lubelski Kurator Oświaty)
 5. 6.       Administrator będzie przetwarzał  dane osobowe przez okres:
  1. dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z  właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą   danym kategorię archiwalną   – od 5 do 10 lat
  2. dla przetwarzania za zgodą – w okresie jej obowiązywania
  3. dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnieniem  ochrony tych interesów
  4. dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez czas wynikający z realizacji tego zadania
 6. 7.       Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące   prawa:
  1. do dostępu do swoich danych;
  2. do sprostowania swoich danych;
  3. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  4. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto dla przetwarzania za  zgodą osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 1. do  wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na legalność  przetwarzania w okresie jej obowiązywania
 2. do usunięcia danych
  W przypadku zaś przetwarzania realizowanego w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym  osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo
 3. do wniesienia sprzeciwu
 4. 8.       Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 5. 9.       Dane osobowe  nie będą przetwarzane poza UE.
 6. 10.    Podanie  danych osobowych  przetwarzanych za zgodą jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przetwarzanych z obowiązku prawnego Administratora  jest obligatoryjne z uwagi na : m.in Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
  Brak podania tych danych  oznaczać będzie niespełnianie obowiązku szkolnego lub nauki podlegające egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.,

 

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Zastępstwa 2016/2017

 

Rok szkolny 2016/2017

 

Czwartek 08 06 2017

Nauczyciele nieobecni:

p.J.Bańka

p.D.Wiechnik

Lek.

Klasa

Zastępujący

sala

Klasa

Zastępujący

sala

1

 

 

 

 2abc gr

uczniowie przychodzą później  

 

2

 

 

 

2abc  gr 

uczniowie przychodzą później  

 

3

2e

uczniowie przychodzą później 

 

 

 

 

4

2e

uczniowie przychodzą później 

 

 

 

 

5

1d

biblioteka

 

 

 

 

6

 2d  R.Kaproń  

 

 

 

7       2fg uczniowie zwolnieni do domu  
8       2fg uczniowie zwolnieni do domu   

Nauczyciel nieobecny p.W.Orzeł: kl.1d  - 1 lek  - uczn.przychodz. poźniej 

                              kl.1a  - 2 lek. fizyka całość 


 

 środa 07 06 2017

Nauczyciele nieobecni:

p.J.Bańka

p.D.Wiechnik

Lek.

Klasa

Zastępujący

sala

Klasa

Zastępujący

sala

1

 

 

 

 1abcde gr

uczniowie przychodzą później  

 

2

 

 

 

1abcde  gr

uczniowie przychodzą później  

 

4

1d

religia z 1a

 

 

 

 

5

2d

I.Dycha

 

 

 

 

6

2e 

M.Michalczyk 

 219

 

 

 

7

     

 

 

 

8       2fg uczniowie zwolnieni do domu  
9       2fg uczniowie zwolnieni do domu   

 

p.W.Orzeł

p.Z.Sowa

Lek.

Klasa

Zastępujący

sala

Klasa

Zastępujący

sala

5

1b

J.Widomski

 

 

 

 

6

1b

J.Widomski 

 

 

 

 

7

1a  gr

gr. uczn.zwolnieni do domu 

 

 2g

uczniowie zwolnieni do domu 

 

8

1e    gr   calość fizyka   

 1a

uczniowie zwolnieni do domu 

 

9 1d    gr gr. uczn.zwolnieni do domu          

 


 

Wtorek 06.06.2017r. 

Nauczyciele nieobecni:

p.J.Bańka

p.D.Wiechnik

Lek.

Klasa

Zastępujący

sala

Klasa

Zastępujący

sala

1

 

 

 

 1de

uczniowie przychodzą później  

 

2

 

 

 

1de 

uczniowie przychodzą później  

 

3

1e

biblioteka

 

 

 

 

4

2d

R.Kaproń 

 

 

 

 

5

2e 

M.Michalczyk zaj. łączone 

 

 

 

 

6

     

 

 

 

7       1abc uczniowie zwolnieni do domu  
8       1abc uczniowie zwolnieni do domu   

 


 

środa 23 maja 2017r. 

W związku z nieobecnością p.Bożeny Nita -  nauczyc.  języka angielskiego

  w okresie od dnia  22 - 26 maja 2017r.  zajęcia  odbywają się w grupach łączonych.  (1 i 2 gr.razem)

 

Nauczyciele nieobecni:

p.B.Janus

p.W.Janus 

Lek.

Klasa

Zastępujący

sala

Klasa

Zastępujący

sala

1

1ab  (gr)

uczniowie przychodzą później 

 

 

 

 

2

1ab (gr)

uczniowie przychodzą później

 

 

 

 

3

2d  (gr)

uczniowie przychodzą później

 

2c 

B.Czapla 

304 

4

2d  (gr)

uczniowie przychodzą później

 

1b 

M.Krzosek   za ost.

103

5

 

 

 

2b 

D.Rachwalska-Kata (p) polski  

207 

6

     

1c

I.Dycha

304

7       1a gr całość  informat.  
8       2b uczn.zwolnieni do domu  
9       2b uczn.zwolnieni do domu  

 


 

W związku z odbywającymi się maturalnymi egzaminami ustnymi i pisemnymi 

sale 206,207,208 oraz 109,110,111 są wyłączone z zajęć

 w dniu 19.05.2017r. od godziny 10.00 – 15.00  oraz sala 300 

Piątek   19.05.2017r   

Nauczyciel nieobecny:  p.M.Karczmarska 

Nauczyciel nieobecny:  p.B.Nita 

Lek

 

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

2

     

 

 

 

3

 

 

 

2a 

 1 i 2 gr.razem 

 

4

 1e  1 i 2 gr.razem   

 

 

 

5       2f   1 i 2 gr.razem    
             

Nauczyciel nieobecny:  p.B.Góra 

Nauczyciel nieobecny:  p.M.Jakubiec 

Lek

 

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

3

 

         

4

2a

P.Jakubiec (p)

122 

2c A.Głaz

201 

5

2a

P.Jakubiec (p)

122 

2c A.Głaz

201 

6

2g

wf z ost.

 

1a

biblioteka 

 

7

2g

wf z ost.

 

2c 

M.Krzysztoń-Żytko 

 

 201

 

 


W związku z odbywającymi się maturalnymi egzaminami ustnymi i pisemnymi  

e 206,207,208 oraz 109,110,111 są wyłączone z zajęć

 w dniu 18.05.2017r. od godziny 11.45 – 17.00  oraz sala 321 (aula)

Czwartek   18.05.2017r   

Nauczyciel nieobecny:  p.J.Czaja  

Nauczyciel nieobecny:  p.M.Hys-Mazur 

Lek

 

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

2

     

1c

 E.Tylus  (p) 

217

3

 

 

 

2a 

 E.Tylus  (p)  

217 

4

     

1a

 E.Tylus  (p) 

217

5            
6  1c C.Nafalski (p)  201  1b M.Krzosek za ost. 103

Nauczyciel nieobecny:  p.A.Gąbka 

Nauczyciel nieobecny:  p.D.Rachwalska-Kata 

Lek

 

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

3

2f

I.Skrzypa  (p)

 102

 1e M.Krzosek  (p) 

 103

4

1b

J.Widomski za piątek 

 107

1e  E.Krasowska 

 207

5

1b

J.Widomski  za piątek

107 

2b   E.Tylus  (p) 

 217

6

ind 

geografia z 2d  

 

2b

E;Tylus (p)

217

7

2d 

 W.Siczek 

 

 

 

 

   


 

W związku z odbywającymi się maturalnymi egzaminami ustnymi i pisemnymi 

sale 206,207,208 - od godziny 11.45 – 17.00 oraz 321,320,300,301,302 -  od godziny 8.45 – 11.40  i  od godz.13.20 - 17.00  są wyłączone z zajęć

 w dniu 17.05.2017r. 

 

Środa 17.05.2017r.

Nauczyciele nieobecni:

p.A.Gabka

p.E.Krasowska

Lek.

Klasa

Zastępujący

sala

Klasa

Zastępujący

sala

4

 

 

 

2f (gr)

1 i 2 gr. razem

 

5

1e

D.Rachwalska-Kata

107

2f (gr)

1 i 2 gr. razem

 

6

2d

W.Siczek (p)

107

 

 

 

7

2d

W.Siczek (p)

107

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

p.Krzysztoń-Żytko

p.A.Wołoszyn

Lek.

Klasa

Zastępujący

sala

Klasa

Zastępujący

sala

3

1b

M.Krzosek za ost.

102

 

 

 

4

2e

M.Krzosek (p)

102

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

1a (gr)

1 i 2 gr.razem

 

7

 

 

 

2c (gr)

1 i 2 gr razem

 

8

 

 

 

2c (gr)

1 i 2 gr.razem

 

 


 

 

Wtorek 16.05.2017r.r            

Nauczyciel nieobecny:  p.M.Jakubiec

Nauczyciel nieobecny:  p.C.Nafalski

Lek

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

2

     

 

 

 

3

1a

P.Jakubiec (p)

 

2a

Zaj. łączone  z drugim  naucz.

 

4

2c

I.Skrzypa

110

1d

V.Surtel (p)

 

5

2c

I.Skrzypa

 

 

 

 

6

1a

P.Jakubiec (p)

 

 

 

 

 

Nauczyciel nieobecny:  p.A.Gąbka – zajęcia prowadzi p.D.Rachwalska-Kata

Nauczyciel nieobecny:  p.D.Rachwalska -Kata -  8 lekcja 2b  - W.Janus za ost. 

Nauczyciel nieobecny:  p.M.Hys-Mazur klasa 2a 8 i 9  lekcja uczn.zwolnieni do domu 

Nauczyciel nieobecny:      p.G.Mazur –  klasy 1cde (gr)   1 i 2 lekcja    uczniowie przychodzą później  

                                                             klasy 1abde(gr)  7 i 8 lekcja   uczniowie zwolnieni do domu

 

 


 

Poniedziałek  15.05.2017r        

Nauczyciel nieobecny: p. A.Gąbka   

lek. 

Kl.

Zastępujący

Sala

4 2d

J.Bańka (p)

 107

5 2f

B.Czapla

 107
6      
7 1b I.Dycha zaj. łączone  z 2g  210
8      

  Klasa 2f j.angielski -  tylko  na 6 lekcji 1 i 2 gr. razem.  

 


 

W związku z odbywającymi się maturalnymi egzaminami ustnymi i pisemnymi 

sale 206,207,208 - od godziny 11.45 – 17.00 oraz 321,300,301,302 -  od godziny 7.00 – 12.00 są wyłączone z zajęć

 w dniu 12.05.2017r. 

 

Piątek 12.05.2017r   

Nauczyciel nieobecny:  p.B.Janus

Nauczyciel nieobecny:  p.W.Siczek

Lek

 

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

1

2abdegf

Uczniowie przychodzą później

     

 

2

2abdegf

Uczniowie przychodzą później

     

 

3

     

2d

Biblioteka

 

4

     

2d

Biblioteka

 

Nauczyciel nieobecny:  p.M.Krzosek

Nauczyciel nieobecny:  p.M.Krzysztoń-Żytko 

Lek

 

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

1

1d

Odrobiona w czwartek

   

 

 

2

1a

Uczniowie przychodzą później

   

 

 

3

1c

B.Czapla

103

1b

Biblioteka

 

4

 

   

2e

A.Głaz (p)

 201

5

2d

Biblioteka

 

2e

Religia za 8 lek

 

6

2e

Biblioteka

 

2c

Biblioteka

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 1a      - wf  4 i 5 lek.  zajęcia łączone  

klasa 1 c   -  7 lek. - zwolnieni do domu 

  


 

W związku z odbywającymi się maturalnymi egzaminami ustnymi i pisemnymi 

sale 206,207,208 oraz 109,110,111 są wyłączone z zajęć

 w dniu 11.05.2017r. od godziny 11.45 – 17.00

Czwartek   11.05.2017r   

Nauczyciel nieobecny:  p.A.Wołoszyn  egz.mat.

Nauczyciel nieobecny:  p.A.Wójtowicz egz.mat

Lek

 

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

6

2c

 1 i 2 gr.razem

107

2f

1 i 2 gr.razem

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel nieobecny:  p.A.Gąbka 

Nauczyciel nieobecny:  p.B.Góra  egz.mat

Lek

 

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

3

2f

I.Skrzypa  (p)

 102

   

 

4

1b

J.Widomski za piątek 

 107

   

 

5

1b

J.Widomski  za piątek

107 

   

 

6

ind 

geografia z 2d  

 

1d 

 M.Krzosek za 1 z piątku 

 103

7

2d 

 W.Siczek 

 

 

 

 

 

 


 

W związku z odbywającymi się maturalnymi egzaminami ustnymi i pisemnymi 

sale 206,207,208 oraz 109,110,111 są wyłączone z zajęć

 w dniu 10.05.2017r. od godziny 11.45 – 17.00

oraz aula  i sala nr 300

Środa  10.05.2017r   

Nauczyciel nieobecny:  p.A.Gąbka  

Nauczyciel nieobecny:  p.A.Fac

Lek

 

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

5

1e

Religia

107

1d(gr)

Religia E.Tylus  (p)

 125

6

2d

Religia

107

1d(gr)

B.Czapla

 125

7

2d

I.Dycha za ost.

107

 

 

 

Nauczyciel nieobecny:  p.R.Kaproń  

Nauczyciel nieobecny:  p.D.Rachwalska-Kata

Lek

 

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

1

 2g

Uczn. przychodzą później  

 

   

 

2

 2f

 Uczn. przychodzą później  

 

   

 

3

2f

 Uczn. przychodzą później  

 

   

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

2b

Biblioteka 

 

  


 

Wtorek 09.05.2017

Nauczyciel nieobecny:  p.G.Mazur (egz.mat)

Nauczyciel nieobecny: p.B.Janus (egz.mat)

Lek.

Kl.

Zastępujący

Sala

 

Kl.

Zastępujący

Sala

1

1cde

 Uczniowie przychodzą później

 

   1de   Uczniowie przychodzą później

 

2

1cde

 Uczniowie przychodzą później

 

 

1de

 Uczniowie przychodzą później 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

   

 

 

 

 

 

6

       

ind KB 

biblioteka

 

Nauczyciel nieobecny: p.M.Karczmarska (egz.mat.) 

Nauczyciel nieobecny: p.G.Mazur (egz.mat)

Lek.

Kl.

Zastępujący

Sala

 

Kl.

Zastępujący

Sala

1

2g(gr)

 Uczniowie przychodzą później

 

 

1cde 

 Uczniowie przychodzą później 

 

2

2g(gr)  Uczniowie przychodzą później

 

 

1cde

 Uczniowie przychodzą później

 

 

 

 

 

Nauczyciel nieobecny: A.Janacz  (egz.mat)

4

1e 

1 i 2 gr.razem 

 

Lek.

Kl. 

Zastępujący 

 

5

1e

1 i 2 gr.razem 

 

1

 

 

 

6

2a

1 i 2 gr.razem  

 

2

2d 

Uczniowie przychodzą później

 

7

 

 

  3 2ag zaj. łączone   

 

 

 

  4      

  

Nauczyciel nieobecny:  p.J.Czaja

Nauczyciel nieobecny:  p.A.Gąbka

Lek

 

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

2

 

 

 

1b

B.Czapla

 107

3

 

 

 

1b 

D.Rachwalska-Kata (p) 107 

4

 

    2f D.Rachwalska-Kata (p) 207
   

 

 

2f 

 D.Rachwalska-Kata (p)  207

6

2e J.Bańka  (p)  210 1b   D.Rachwalska-Kata (p) 207 

 

 


 

Wtorek 25.04.2017r   

Nauczyciel nieobecny:  p.E.Tylus 

Nauczyciel nieobecny:  p.V.Surtel

Lek

 

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

1

 

 

 

2f 

uczniowie przychodzą później   

 

2

 

 

 

2f 

uczniowie przychodzą później   

 

3

 

 

 

 

   

4

1a

zaj. łączone z 3c

 

2e M.K.Żytko zaj łączone z MS   

5

1c 

J.Czaja z łączone z MS 

 

 

   

6

3a biblioteka        
7 2c I.Skrzypa         
8 2a I.Dycha zaj.łącz.z2f        
9 3a  Uczniowie zwolnieni do domu        

 

Nauczyciel nieobecny: p.G.Mazur - grupy j.włoskiego i francuskiego - zajęcia nie odbywają się.  

 

 


 

Poniedziałek  24.04.2017r        

Nauczyciel nieobecny: p. V.Surtel  

lek. 

Kl.

Zastępujący

Sala

1 2f  (gr)  uczniowie przychodzą później  
2 2f (gr)  uczniowie przychodzą później  

3

2f

biblioteka 

 
4  

 

 

5 3f

biblioteka 

 
6 3f biblioteka   
7 2e wf z ost,  
8 3c uczniowie zwolnieni do domu    

  Nauczyciel nieobecny: p.G.Mazur - grupy j.włoskiego i francuskiego - zajęcia nie odbywają się.  

 

 


 

Piątek 21.04.2017 

Nauczyciel nieobecny:  p.I.Skrzypa

Nauczyciel nieobecny: p.R.Kaproń 

Lek.

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

2

3e

biblioteka 

 

3ag  uczniowie przychodzą później

 

3

2c 

 biblioteka

 

 

 

 

4

 

 

 

1abc

z.łączone

 

5

   

 

1abc

z.łączone 

 

6

2b  Uczniowie zwolnieni do domu        

Nauczyciel nieobecny: p.D.Rachwalska -Kata 

         Nauczyciel nieobecny:  p.V.Surtel                     

Lek.

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

1

 

 

 

 

 

 

2

   

 

 

 uczniowie przychodzą później

 

3

3e

biblioteka

       

4

2b

z.łączone z 2d

 

 

biblioteka

 

5

2b 

E.Tylus 

 

1e

całość p.W.Orzeł 

 

6

1e 

J.Stafiej za 1 lek  

 

1d

I.Dycha

 

7

 

 

  3f Uczniowie zwolnieni do domu  320

8

 

 

       

   Nauczyciel nieobecny: p.G.Mazur - grupy  j.francuskiego - zajęcia nie odbywają się.  


 

 Czwartek 20.04.2017r. 

 

Nauczyciel nieobecny:  p.G.Mazur 

Lekcja

Kl.

Zastępujący

1

2bc

Uczniowie przychodzą później 

2

2bc

Uczniowie przychodzą później

3

3f

Uczniowie przychodzą później

4

3f

Uczniowie przychodzą później

5

3ag

Uczniowie zwolnieni do domu

6 3ag

Uczniowie zwolnieni do domu

7 2ef Uczniowie zwolnieni do domu
8 2ef Uczniowie zwolnieni do domu

 

Nauczyciel nieobecny:  p.E.Tylus

Nauczyciel nieobecny: p.B.Góra 

Lek.

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

4

 

 

 

2a wf całość p.C.Nafalski 

 

5

 

 

 

2a

A.Głaz 

 201

6

 

 

 

1d 

W.Siczek 

 308

7

1c I.Dycha

 

3f 

M.Wójtowicz  

 109

8

1d I.Dycha        

Nauczyciel nieobecny: p.A.Janacz 

         

             Nauczyciel nieobecny:  p.B.Janus                             

Lek.

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

1

 1d

 uczniowie przychodzą później

 

2ac 

 uczniowie przychodzą później

 

2

1d  Uczniowie przychodzą później

 

2ac 

 uczniowie przychodzą później

 

3

2bc

 Uczniowie przychodzą później

       

4

2bc 

uczniowie przychodzą później

 

ind

biblioteka

 

5

 

 

 

3acg

Uczniowie zwolnieni do domu

 

6

 

 

 

3acg

Uczniowie zwolnieni do domu

 

7

 

 

  2efbg Uczniowie zwolnieni do domu  320

8

 

 

  2efbg   Uczniowie zwolnieni do domu  

 


 

Środa  19.04.2017 r.

Nauczyciel nieobecny:  p.B.Hulak 

Nauczyciel nieobecny: p.D.Wiechnik    

            do godz.13.00 

Lek.

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

1

3d

uczniowie przychodzą później

 

1abcde uczniowie przychodzą później 

 

2

3d

geografia J.Bańka 

 

1abcde

uczniowie przychodzą później

 

3

3f

wf z.łączone

 

 

 

 

4

3f  wf  z.łączone

 

 

 

 

Nauczyciel nieobecny: p.W.Siczek 

          Nauczyciel nieobecny:  p.W.Janus  

                             do godz.13.00

Lek.

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

1

 

 

 

 

 

 

2

3e  Uczniowie przychodzą później

 

 

 

 

3

3e

 Uczniowie przychodzą później

  2c I.Skrzypa 102

4

3e 

 B.Wieleba

 

1b

A.Głaz

201

5

2d

religia

308

3d

Uczniowie zwolnieni do domu

 

6

 

 

 

3d

Uczniowie zwolnieni do domu

 

7

2d

I.Dycha

  1a całość p.W.Orzeł  320

8

 

 

       

Nauczyciel nieobecny: p.G.Mazur - grupy j.włoskiego i francuskiego - zajęcia nie odbywają się.  

 


 

 Środa  12.04.2017r        

Nauczyciel nieobecny: p.M.Jakubiec  

lek. 

Kl.

Zastępujący

Sala

 4 2c biblioteka  
5 2c bibioteka  

6

3a

uczniowie zwolnieni do domu 

 

 
7 3a

uczniowie zwolnieni do domu  

 

  Nauczyciel nieobecny: p.G.Mazur - grupy j.włoskiego i francuskiego - zajęcia nie odbywają się.  


 

Wtorek  11.04.2017r        

Nauczyciel nieobecny: p.M.Jakubiec  

lek. 

Kl.

Zastępujący

Sala

 3 1a J.Wieleba  

4

2c

biblioteka

 

5

2c

biblioteka 

 

 


 

Poniedziałek  10.04.2017r        

Nauczyciel nieobecny: p.M.Jakubiec  

lek. 

Kl.

Zastępujący

Sala

 3 2c   I.Skrzypa  

4

2c

J.Czaja 

 110

5

3a

biblioteka 

 

6

1a

   J.Wieleba   

110

 

 

 

 

 Nauczyciel nieobecny: p.Z.Sowa -  zajęcia prowadzi p.J.Widomski  do dnia 12.04.2017r. 

 


 

Piątek 07.04.2017r        

 

lek. 

Kl./ przedmiot

Zastępujący

Sala

       

1

2abdefg/j.ros

uczniowie przychodzą później 

 

2

2abdefg/j.ros

uczniowie przychodzą później

 

3

2d/ matem

J.Stafiej (wm. 3a)

 307

4

2d/ matem

A.Gąbka

 107

5

   

 

6

2a/religia

B.Góra  (wm 3d)

 208

6

2f/religia

W.Szyszkowska  (wm 3f)

 

 107

6

1c/j.polski

M.Hys-Mazur (wm 3b)

 107

Ponadto 1e - 14.30 matematyka z p.J.Stafiej  

Uczniowie klas trzecich, którzy nie wyjechali na pielgrzymkę  do Częstochowy  uczestniczą w wykładach podczas Konferencji naukowej. Obecność obowiązkowa.

 

 

Czwartek 06.04.2017

Nauczyciel nieobecny:  p.D.Rachwlska - Kata 

Nauczyciel nieobecny: p.B.Góra 

Lek.

Kl.

Zastępujący

Sala

 

Kl.

Zastępujący

Sala

3

1e

B.Czapla 

 207

     

 

4

1e

Biblioteka

 

 

2a 

JOK 

 

5

2b

JOK B.Czapla

 

 

2a

JOK 

 

6

2b JOK B.Czapla

 

 

1d

I.Dycha 

 210

7

       

3f

gr. j.angielski pozostali zwol.do domu 

 

Nauczyciel nieobecny: p.B.Janus

Nauczyciel nieobecny: W.Janus

Lek.

Kl.

Zastępujący

Sala

 

Kl.

Zastępujący

Sala

1

2a

 Uczniowie przychodzą później

 

 

 

 

 

2

2a  Uczniowie przychodzą później

 

 

1a gr

 informatyka całość 

 

 

 

 

 

Nauczyciel nieobecny: A.Janacz  i p.G.Skiba 

4

 

 

 

Lek.

Kl. 

Zastępujący 

 

5

3acg

Uczniowie zwolnieni do domu 

 

1

1d 

Uczniowie przychodzą później

 

6

3acg 

Uczniowie zwolnieni do domu  

 

2

1d 

Uczniowie przychodzą później

 

7

2bcefg 

Uczniowie zwolnieni do domu  

  3 2bc  R.Kaproń  

8

2bcefg 

Uczniowie zwolnieni do domu  

  4 2bc  R.Kaproń  

 Nauczyciel nieobecny: p.Z.Sowa -  zajęcia prowadzi p.J.Widomski  do dnia 12.04.2017r. 

Nauczyciele nieobecni:

p.J.Wieleba - klasa  3b uczniowie przychodzą później   


 

Środa  05.04.2017

Nauczyciel nieobecny:  p.B.Janus

Nauczyciel nieobecny:  p.W.Janus

Lek

 

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

1

 1ab

uczniowie przychodzą później  

 

 

 

 

2

1ab

uczniowie przychodzą później 

 

 

 

 

3

2d

uczniowie przychodzą później 

 

2c

I.Skrzypa

 

4

2d

uczniowie przychodzą później  

 

1b A.Głaz a ost.  

5

 

 

 

3d 

wycieczka

 

6

3b B.Czapla  

3d

wycieczka

 

 

   

 

 

 

 

 

Nauczyciele nieobecni:

p.J.Wieleba - klasa 1a - zajęcia biblioteczne 

p.A.Janacz   klasa 1e - zajęcia łączone 

  


 

Wtorek 04.04.2017

Nauczyciel nieobecny:  p.B.Góra

Nauczyciel nieobecny:  p.A.Janacz

Lek

 

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

1

 

 

 

2d

uczniowie przychodzą później 

 

2

1d

do 7.55 p.W.Orzeł       od 7.55 B.Czapla

109

3be

zaj.łączone

 

3

1d

B.Czapla

109

2ag 

 zaj.łączone

 

4

 

 

 

1d   zaj.łączone  

5

3f

B.Czapla

 

 

 

 

6

3d   B.Czapla  

1bc 

zaj.łączone 

 

 

   

 

 

 

 

 


Poniedziałek 03.04.2017

Nauczyciel nieobecny p.M.Karczmarska - zajęcia odbywają się w grupach łączonych  

 


 

Piątek  31.03.2017

Nauczyciel nieobecny:  p.M.Jakubiec

Nauczyciel nieobecny: p.M.Hys-Mazur

Lek.

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

3

1a

B.Czapla

 110

   

 

4

2c

I.Skrzypa

 102

 

 

 

5

2c

I.Skrzypa

102

 1d

I.Dycha 

 217

6

1a   biblioteka 

 

 3b

Uczniowie zwolnieni do domu 

 

7

     

3b

Uczniowie zwolnieni do domu

 

Nauczyciel nieobecny: P.Jakubiec

Nauczyciel nieobecny:  p.G.Mazur 

Lek.

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

1

 3b

 Uczniowie przychodzą później

 

 2a gr

 Uczniowie przychodzą później 

 

2

3b  Uczniowie przychodzą później

 

2a gr 

  Uczniowie przychodzą później

 

3

2a

 Uczniowie przychodzą później

 

 

Nauczyciel nieobecny:  p.C.Nafalski

 

4

2a

 Uczniowie przychodzą później 

 

1a

zaj.łączone

 

5

3a

Uczniowie zwolnieni do domu 

 

1a

zaj.łączone

 

6

 

 

 

1b

Uczniowie zwolnieni do domu

 

7

 

 

  1e zaj.łączone  

8

 

 

  2f zaj.łączone  

 Nauczyciel nieobecny: p.Z.Sowa -  zajęcia prowadzi p.J.Widomski  do dnia 12.04.2017r. 


 

Czwartek  30.03.2017

Nauczyciel nieobecny:  p.D.Wiechnik 

od godz.8.45 do 10.55

Nauczyciel nieobecny:  p.J.Bańka 

od godz.8.45 do 10.55

Lek

 

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

 

 

 

 

 

 

 

3

3f(gr)

uczniowie przychodzą później

 

2e

uczniowie przychodzą później 

 

4

3f(gr)

uczniowie przychodzą później

 

2e

wf z 1 lekcji 

 

Nauczyciel nieobecny p.A,Szyszkowska - zajęciach w grupach łączonych 

Nauczyciel nieobecny: p.Z.Sowa -  zajęcia prowadzi p.J.Widomski 

Klasa 2d - wycieczka; pozostali uczniowie z kl.2d uczestniczą w zajęciach z kl.2e. 


 

Środa  29.03.2017

Nauczyciel nieobecny:  p.E.Tylus

od 10.55

Nauczyciel nieobecny: p.M.Krzysztoń-Żytko 

od 10.55

 

Lek.

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

5

1b

M.Krzosek za 2e

 103

n. ind wycieczka 

 

6

2c

M.Michalczyk

 219

n.ind

wycieczka

 

7

1b

B.Wieleba razem z 1c

220 

 

 

 

8

   

 

 

 

 

Nauczyciel nieobecny: p.A.Głaz 

Nauczyciel nieobecny:  p.Z.Sowa

Lek.

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

1

 2c

 Uczniowie przychodzą później

 

 

 

 

2

2c   Uczniowie przychodzą później

 

 

 

 

3

2e

M.Hys-Mazur za 2a

 

3b

J.Widomski

 312

4

 

 

 

3c

J.Widomski

312

5

3g

B.Czapla 

 124

3c

J.Widomski

 

6

2b

biblioteka

 

2g 

 J.Widomski

 

7

1d

wycieczka

  3g  J.Widomski   124

8

1b

Uczniowie zwolnieni do domu

  3g J.Widomski 124

   Nauczyciel nieobecny:  p.W.Szyszkowska

od godz.8.55

 Nauczyciel nieobecny: p.W.Siczek

Lek.

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3e

Uczniowie przychodzą później

 

3

1c

P.Jakubiec

122

3e

B.Wieleba

 308

4

3d

B.Góra  za 2a

 301

3e

B.Wileba

308 

5

3f

M.Wójtowicz

 301

2d

R.Kaproń

308

6

2f

gr.j.niemiecki

 301

 

 

 

7

2f

gr.j.niemiecki

 301

2d

M.Grzyśnik -religia razem z 2g 

 308

Nauczyciel nieobecny p.A,Szyszkowska - zajęciach w grupach łączonych   

Klasa 3e gr - p.M.Wójtowicz


 

Wtorek 28.03.2017 

 Nauczyciel nieobecny p.M.Karczmarska  - zajęcia w grupach łączonych prowadzą n-le j.angielskiego  

Nauczyciel nieobecny p.Z.Sowa - klasa 3c - wf z ost. 


 

Poniedziałek   27.03.2017r        

 

Nauczyciel nieobecny:  p.V.Surtel

lek. 

Kl.

Zastępujący

Sala

1

2f gr

uczniowie przychodzą później 

 

2

2f gr

uczniowie przychodzą później

 
3

2f

uczniowie przychodzą później

gr.chemiczna -  biblioteka 

 
4      
5

3f gr

Biblioteka

 
6

3f gr

Biblioteka

 
7

2e

wf z ost. 

 

 

8 3c

Uczniowie zwolnieni do domu

 

 Nauczyciel nieobecny p.M.Hys-Mazur - zajęcia w grupach łączonych prowadzi p.P.Jakubiec 

 


 

Piątek 24.03.2017

Nauczyciel nieobecny:  p.V.Surtel

Nauczyciel nieobecny: p.M.Michalczyk

Lek.

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

5

1e

Całość W.Orzeł

 320

   

 

6

1d

I.Dycha

 

3c

1 i 2 gr.razem

 219

7

3f

Uczniowie zwolnieni do domu

 

2e,2c

Uczniowie zwolnieni do domu

 

8

   

 

1c

Uczniowie zwolnieni do domu

 

Nauczyciel nieobecny: p.B.Góra

Nauczyciel nieobecny:  p.Z.Sowa

Lek.

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

1

 

 

 

1a

Uczniowie przychodzą później

 

2

   

 

3c

Uczniowie przychodzą później

 

3

2g

Biblioteka

 

3b

G.Mazur

 217

4

3f

Biblioteka

 

3c

Wf z ost.

312

5

2a

I.Skrzypa

 102

3g

E.Tylus za ost.   z poniedziałku

 124

6

3d

Uczniowie zwolnieni do domu

 

 

 

 

7

2g

I.Dycha

       

   Nauczyciel nieobecny:  p.W.Szyszkowska

 Nauczyciel nieobecny: p.p.M.Krzosek

Lek.

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

1

1c

J.Widomski

 301

3c

Uczniowie przychodzą później

 

2

1c

J.Widomski

 301

1a

Uczniowie przychodzą później

 

3

3d

J.Widomski

 301

1c

Biblioteka

 

4

2f

J.Widomski

 301

3d

Wf z ost.

 

5

3f

J.Widomski

 301

3c

A.Głaz

 201

6

3f

J.Widomski

 301

 2e

Uczniowie zwolnieni do domu

 

7

2f

J.Widomski

 301

1a

Uczniowie zwolnieni do domu

 

  

Czwartek  23.03.2017

Nauczyciel nieobecny:  p.Z.Sowa 

Nauczyciel nieobecny:  p.W.Szyszkkowska 

Lek

 

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

1

 

 

 

2f

uczniowie przychodzą później 

 

2

3b

J.Widomski

312

2f

uczniowie przychodzą później 

 

3

3b

Biblioteka

312

3d

J.Widomski

 301

4

3g 

B.Czapla  

 

3d J.Widomski   301

 

 


 

 Czwartek 16.03.2017r. 

 

Nauczyciel nieobecny:  p.G.Mazur 

Lekcja

Kl.

Zastępujący

1

2bc

Uczniowie przychodzą później 

2

2bc

Uczniowie przychodzą później

3

3f

Uczniowie przychodzą później

4

3f

Uczniowie przychodzą później

5

3ag

Uczniowie zwolnieni do domu

6 3ag

Uczniowie zwolnieni do domu

7 2ef Uczniowie zwolnieni do domu
8 2ef Uczniowie zwolnieni do domu

Ponadto:

Nauczyciel nieobecny: p.Z.Sowa -  zajęcia prowadzi p.J.Widomski  
Nauczyciel nieobecny: p.M.Krzysztoń-Żytko  -  klasa 1b -  zajęcia  biblioteczne, klasa 2c - ucz. zwolnieni do domu

  


 

Wtorek 14.03.2017r. 

 

Nauczyciel nieobecny:  p.B.Wieleba

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

3

1c

J.Wieleba 

208

4

1e

D.Rachwalska-Kata 

207

5

1a

biblioteka 

 

6

3g

B.Czapla

124

7

3e

Uczniowie zwolnieni do domu

 

Ponadto:

Nauczyciel nieobecny: p.Z.Sowa - klasa 3c na 8 lek. wf z ostatniej  
Nauczyciel nieobecny: p.A.Wołoszyn   - zajęcia odbywają  się w grupach łączonych. Tylko klasa 2c na 6 lek.  - zajęcia biblioteczne 

 


Środa 08 marca 2017r.
Nauczyciel nieobecny: p.B.Góra - klasa 2a  (4lek.)  zajęcia biblioteczne. 

Czwartek  02.03.2017r.
Nauczyciel nieobecny: p.J.Wieleba  - klasa 3b godz. 7.10 - wolna 
Nauczyciel nieobecny: p.A.Szyszkowska  - zajęcia odbywają  się w grupach łączonych.  

Środa 01.03.2017r.
 
Nauczyciel nieobecny: p.J.Wieleba  - klasa IA  w miejsce  wos -   zajęcia w bibliotece.
Nauczyciel nieobecny: p.A.Szyszkowska  - zajęcia odbywają  się w grupach łączonych.  

 


 

Wtorek 28.02.2017

Nauczyciel nieobecny:  p.J.Wieleba

Kl.

Zastępujący

Sala

3b

uczniowie przychodzą później 

 

3a

Biblioteka 

 

  


 

Poniedziałek   27.02.2017r        

 

Nauczyciel nieobecny:  p.J.Wieleba

Kl.

Zastępujący

Sala

3f

B.Czapla

312

3a

Biblioteka

 

3b

B.Czapla

 312
     

3f

Biblioteka

 

1c

Uczniowie zwolnieni do domu

 

1e

Uczniowie zwolnieni do domu

 

 


Piątek  24.02.2017r.
Nauczyciele nieobecni:
1. p.A.Janacz i p.C.Nafalski - zajęcia prowadzą w grupach łączonych pozostali n-le wf 
 2.p.L.Jonak -  uczniowie z klas  2cbde  (grupa)   1 i 2 lekcja  - wolna.                                  

Czwartek  23.02.2017r.
Klasa 3b godz. 7.10 - wolna 

Środa 22.02.2017r.
 
klasa IA  w miejsce  wos -   zajęcia w bibliotece.

 


 

Wtorek 21.02.2017

Nauczyciel nieobecny:  p.B.Góra

Nauczyciel nieobecny:  p.J.Wieleba

Lek

 

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

1

 

 

 

3b

uczniowie przychodzą później 

 

2

1d

W.Siczek

109 

3a

B.Czapla

 

3

1d

W.Siczek

109

 

 

 

4

 

 

 

     

5

3f

Biblioteka

 

 

 

 

6

3d   J.Bańka   

 

 

 

7

2g 

Uczniowie zwolnieni

do domu 

 

 

 

 

 

 


 

Poniedziałek   20.02.2017r        

 

Nauczyciel nieobecny:  p.B.Góra

Nauczyciel nieobecny:  p.J.Wieleba

Lek

Kl

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

3

3d

B.Czapla

 

3f

M.Wójtowicz godz.wychow.

312

4

3f

J.Widomski

 

3a

B.Czapla

 

5

1d

M.Krzosek za ost.

103

3b

Biblioteka

 

6

1d

W.Siczek

109

     

7

2g

C.Nafalski

 

3f

Biblioteka

 

8

     

1c

Uczniowie zwolnieni do domu

 

9

 

 

 

1e

Uczniowie zwolnieni do domu

 

 


 

Piątek 17.02.2017 

 

W związku z nieobecnością p.A.Fac   i p.A.Wołoszyn do dnia 17.02.2017r. , zajęcia j.angielskiego  prowadzą nauczyciele  w grupach łączonych. 


Czwartek  16.02.2017r. 

 

Klasa IE na wycieczce 

 

Nauczyciel nieobecny:  p.E.Krasowska  

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

3

1b

 biblioteka 

 

4

1c

J.Wieleba za ost.  poniedziałku 

 312

5

2g

J.Stafiej

307

6

2g

J.Stafiej

 307

 

W związku z nieobecnością p.A.Fac   i p.A.Wołoszyn do dnia 17.02.2017r. , zajęcia j.angielskiego  prowadzą nauczyciele  w grupach łączonych.

 


 

Środa  15.02.2017r. 

 

Nauczyciel nieobecny:  p.M.Hys-Mazur

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

2

2a

 1 i 2 gr chemia

 122

3

2a

1 i 2 gr chemia 

 122

4

3b

W.Orzeł

 320

5

2a

B.Góra 

 109

 

W związku z nieobecnością p.A.Fac  do dnia 17.02.2017r. , zajęcia j.angielskiego  prowadzą nauczyciele  w grupach łączonych.


 

 wtorek 14.02.2017r.

 

Nauczyciel nieobecny:  p.M.Hys-Mazur

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

1

2a

Uczniowie przychodzą później

 

2

2a

Uczniowie przychodzą później

 

3

3b

B.Czapla

 

4

3b

J.Wieleba/B.Czapla

 

5

1b

A.Gąbka za 1 lek. z piątku

107

6

1e

J.Stafiej

217

 

W związku z nieobecnością p.A.Fac  do dnia 17.02.2017r. , zajęcia j.angielskiego  prowadzą nauczyciele  w grupach łączonych 

 

 


 

Poniedziałek 13.02.2017r. 

W związku z nieobecnością p.A.Fac  i p.M.Wójtowicz dnia 13.02.2017r. , zajęcia j.angielskiego  prowadzą nauczyciele  w grupach łączonych.

 


 

PIĄTEK  10.02.2017r                      

Nauczyciel nieobecny:  p.M.Jakubiec

Lek

Kl.

Zastępujący

Sala

3

1a

Biblioteka

 

4

2c

A.Gąbka

107

5

2c

I.Skrzypa

 102

6

1a

A.Gąbka

107

 


 

Czwartek 09.02.2017r                      

Nauczyciel nieobecny:  p.M.Jakubiec

Nauczyciel nieobecny:  p.M.Wójtowicz

Lek

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

3

1a   B.Góra    109

 

 

 
4 3a biblioteka      

304

5

2c

I.Skrzypa  102

 2f

B.Nita 

 

6

2c

J.Czaja 

210

2f 

B.Nita  

 

8

 

 

 

3f 

Uczniowie zwolnieni do domu 

 

9

 

 

  3f Uczniowie zwolnieni do domu  

 


 

Środa     08.02.2017r                      

Nauczyciel nieobecny:  p.M.Jakubiec

Lek

Kl.

Zastępujący

Sala

4

2c

A.Głaz za 1 lek

 201

5

2c

J.Czaja

207

6

3a

J.Czaja

 110

 7

 3a

J.Czaja 

 110

Nauczyciel nieobecny p.B.Góra   - klasa 2a ;  4 lekcja  zajęcia biblioteczne.

 

 


 

 

Wtorek     07.02.2017r                      

Nauczyciel nieobecny:  p.M.Jakubiec

Lek

Kl.

Zastępujący

Sala

3

1a

D.Rachwalska - Kata 

 207

4

2c

D.Rachwalska - Kata 

207

5

2c

A.Gąbka

 107

 

 

 

 
 

W związku ze zw.lek pani Wiesławy Szyszkowskiej,  zastępstwo obejmuje pan Jarosław Widomski.

Lekcje matematyki  odbywają się zgodnie z  obowiązującym planem lekcji,

wyjątek - kl.1c we wtorek rozpoczyna lekcje od  8.00.

 

 


 

Poniedziałek   06.02.2017r                      

Nauczyciel nieobecny:  p.M.Jakubiec

Lek

Kl.

Zastępujący

Sala

3

2c

gr. j.ang. zaj. w  bibliotece;  pozostali uczn. przychodzą później

 

4

2c

J.Czaja  - j.polski

110

5

3a

Biblioteka

 110

6

1a

I.Dycha 

110
 

W związku ze zw.lek pani Wiesławy Szyszkowskiej,  zastępstwo obejmuje pan Jarosław Widomski.

Lekcje matematyki  odbywają się zgodnie z  obowiązującym planem lekcji,

wyjątek - kl.1c we wtorek rozpoczyna lekcje od  8.00.

 
 

 

PIĄTEK  03.02.2017r                      

Nauczyciel nieobecny:  p.M.Jakubiec

Lek

Kl.

Zastępujący

Sala

3

1a

Biblioteka

 

4

2c

A.Gąbka

107

5

2c

A.Głaz za 1 z wtorku

 201

6

1a

P.Jakubiec

 110
 
 

 
 

Czwartek 02.02.2017r                      

Nauczyciel nieobecny:  p.M.Jakubiec

Nauczyciel nieobecny:  p.W.Orzeł

Lek

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

1

     

1b

Uczniowie przychodzą później

 

2

     

1a

W.Janus  1 i 2 gr

304

3

1a

Biblioteka

 

 

 

 

4

3a

J.Wieleba

110

 

 

 

5

2c

I.Skrzypa –  udział w wykładzie

 aula

 

 

 

6

2c

udział w wykładzie

 aula

 

 

 

  


Środa 01.02.2017r

Nauczyciel nieobecny:  p.M.Jakubiec

Nauczyciel nieobecny:  p.B.Góra

Lek

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

4

2c

A.Wołoszyn j.ang

219

2a

B.Czapla

109

5

2c

B.Czapla

110

 

 

 

6

3a

Uczniowie zwolnieni do domu

 

 

 

 

7

3a

Uczniowie zwolnieni do domu

 

 

 

 

Nauczyciel nieobecny: p.D.Rachwalska –Kata 

Nauczyciel nieobecny:  p.M.Wójtowicz

Lek

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

4

2b

I.Skrzypa za 1 lek.

102

 

 

 

5

2b

I.Skrzypa

102

 

 

 

6

3e

W.Siczek

308

 

 

 

7

2b

M.Krzysztoń-Żytko

300

 

 

 

8

 

 

 

3f

Uczniowie zwolnieni do domu

 

9

 

 

 

3f

Uczniowie zwolnieni do domu

 

 W związku z nieobecnością p.B.Nita  do dnia 03.02.2017r., zajęcia j.angielskiego  prowadzą nauczyciele  w grupach łączonych.

 


 
Wtorek 31.01.2017r.
 

Nauczyciel nieobecny:   p.M.Jakubiec

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

3

1a

B.Wieleba za ost. ze środy

 110

4

2c

I.Skrzypa

110

5

2c

I.Skrzypa

 110

Nauczyciel  nieobecny:   p.M.Wójtowicz

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

 1 i 2

 3f

uczniowie przychodzą później

 

3

2f

1 i 2 gr. razem

308

4

3d

1 i 2 gr. razem

219

5

1e

1 i 2 gr. razem

210

6,7,8

3f

uczniowie zwolnieni do domu

 

 

W związku ze zw.lek pani Wiesławy Szyszkowskiej,  zastępstwo obejmuje pan Jarosław Widomski.

Lekcje matematyki  odbywają się zgodnie z  obowiązującym planem lekcji.

 

Poniedziałek  30.01.2017r.
 
 
 

Nauczyciel nieobecny:   p.M.Jakubiec

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

3

2c

gr. j.ang. zaj. w  bibliotece;  pozostali uczn. przychodzą później

 

4

2c

gr. j.ang. zaj. w  bibliotece;  pozostali uczn. przychodzą później

 

5

3a

B.Czapla

 

6

1a

Uczniowie zwolnieni do domu.

Lekcja 7 przeniesiona na  3 lek. w czwartek

 

Nauczyciel  nieobecny:   s.M.Grzyśnik

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

7

1e

I.Dycha

207

8

3e

Uczniowie zwolnieni do domu.

 

 
 

Piątek  13.01.2017

Nauczyciel nieobecny:  p.V.Surtel

Nauczyciel nieobecny:  A.Wołoszyn

Lek.

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

4

 

 

 

3b

1 i 2 gr. razem

 

5

1e (gr)

Uczniowie zwolnieni do domu

 

3b

1 i 2 gr. razem

 

6

 1d

Biblioteka  

 

3c (gr)

Wf z ost.

 

7

 3f (gr)

Biblioteka

 

2c

Uczniowie zwolnieni do domu

 

Nauczyciel nieobecny: p.M.Michalczyk

Nauczyciel nieobecny:  p.A.Gąbka

Lek.

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

2

     

1b

Wf z ost.

 

3

1c 

J.Czaja  

 

2f

Religia

 

4

           

5

     

2d

Z.Sowa

312

6

3c(gr)

Wf z ost.

       

7

2e2c

Uczniowie zwolnieni do domu

 

 

 

 

   Nauczyciel nieobecny:  p.I.Skrzypa

 Nauczyciel nieobecny: p.D.Rachwalska-Kata

Lek.

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

3

2c

Biblioteka

 

 3e

 s.M.Grzyśnik

 

4

2g (gr)

Biblioteka

 

 2b

 E.Tylus zaj.łączone

 

5

3g

B.Czapla

 

2b

Uczniowie zwolnieni do domu

 

6

2b

Uczniowie zwolnieni do domu

 

1e

Uczniowie zwolnieni do domu

 

7

2b

Uczniowie zwolnieni do domu

 

 

 

 

8

2f

Uczniowie zwolnieni do domu

 

 

 

 


Czwartek 12.01.2017r. 
 
 

Nauczyciel nieobecny:  p.A.Gąbka

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

3

2f

Biblioteka – rozw. zadań z matematyki

 

4

3b

Gr. j.niem biblioteka pozostali zw. do domu

 

5

1b

C.Nafalski zaj. łączone z kl.1c

 

6

     

7

1e

Uczniowie zwolnieni do domu

 

Nauczyciel nieobecny:  s.M.Grzyśnik

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

1

2d

Uczniowie przychodzą później

 

2

2d

Uczniowie przychodzą później

 

3

3c

B.Czapla

 

4

2f

Biblioteka – rozw. zadań z matematyki

 

5

3f

J.ang odrob.7.10

 

6

3f

J.ang odrob.8.55

 

Nauczyciel nieobecny:  p.I.Skrzypa

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

6

2a

A.Głaz za  7 lek.

201

7

2c

I.Dycha za ost.

102

8

2a

Gr.j.włoskiego – biblioteka

Pozostali uczniowie zwolnieni do domu

 

Nauczyciel nieobecny: p.D.Rachwaska – Kata  

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

3

1e

Wf z 7 lek. z piątku

 

4

1e

E.Krasowska zaj.łączone

 

5

2b

Gr. j.ros. biblioteka,  pozostali zwolnieni do domu

 

6

2b

Gr. j.ros. biblioteka,  pozostali zwolnieni do domu

 

 

Nauczyciel nieobecny:  p.M.Michalczyk   -  2d  (gr)  – biblioteka

                                   p.A.Wołoszyn   -     2d  (gr) – biblioteka

                                                                   1a   ( 1 i 2 gr razem)

Nauczyciel nieobecny: p.V.Surtel – 3c – uczniowie przychodzą później 

 
 
 
 
 
 
Wtorek 10.01.2017

Nauczyciel nieobecny:  p.V.Surtel

Nauczyciel nieobecny:  A.Wołoszyn

Lek.

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

1

2f (gr)

Uczniowie przychodzą później

 

 

 

 

2

2f (gr)

Uczniowie przychodzą później

 

 

 

 

3

 

   

 

 

 

4

 2e  biblioteka  

3d

1 i 2  gr razem 

 

5

 

   

3b 

1 i 2  gr razem  

125 

6

 

 

 

2c

 

B.Czapla 

aula

7

 

 

 

3c

B.Czapla 

aula 

8

 

 

 

2d

Uczniowie zwolnieni do domu

 

Nauczyciel nieobecny: p.M.Michalczyk

Nauczyciel nieobecny:  p.A.Gąbka

Lek.

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

2

 

 

 

1b

Uczniowie przychodzą później

 

3

1c

B.Wieleba - geografia 

219

1b

Uczniowie przychodzą później

 

4

1b

Uczniowie przychodzą później

 

2f

B.Czapla

107 

5

3c

wf z ost.

 

 

 

 

6

2e2c

B.Czapla 

aula

 

 

 

7

3c 

B.Czapla  

 

 

 

 

8

2e2c

Uczniowie zwolnieni do domu

       
     Nauczyciel nieobecny:  p.I.Skrzypa  
2  2c   M.Krzysztoń-Żytko matematyka   102      
3 2b   D.Rachwalska-Kata j.polski  207       

 

 


 
 
 
 
Poniedziałek 09.01.2017

Nauczyciel nieobecny:  p.V.Surtel

Nauczyciel nieobecny:  p.I.Skrzypa

Lek.

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

1

2f (gr)

Uczniowie przychodzą później

 

 

 

 

2

2f (gr)

Uczniowie przychodzą później

 

 

 

 

3

2f

Wf dla wszystkich

 

3e

M.Grzyśnik religia

102

4

     

2f

Wf dla wszystkich

 

5

3f (gr)

biblioteka

 

 

 

 

6

3f (gr)

biblioteka

 

 

7

2e

Wf z ost.lek

 

2c

I.Dycha

102

8

3c

I.Dycha

306

2g

Uczniowie zwolnieni do domu

 

9

 

 

 

2c

Uczniowie zwolnieni do domu

 

Nauczyciel nieobecny: p.D.Rachwalska –Kata  

Nauczyciel nieobecny:  p.A.Gąbka

Lek.

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

2

 

 

 

1b

Uczniowie przychodzą później

 

3

2b

W.Janus za ost. z wtorku

207

3b

Gr. j niemieckiego biblioteka pozostali uczniowie przychodzą później

 

4

2b

I.Dycha

207

3b

Gr. j niemieckiego biblioteka pozostali uczniowie przychodzą później

 

5

1e

M.Grzyśnik religia

207

2f

W.Szyszkowska matematyka

107

6

1e

M.Grzyśnik religia

207

2d

A.Janacz wf  z ost.

 

7

 

 

 

1b

Uczniowie zwolnieni do domu

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek 05.01.2017r.

Nauczyciel nieobecny:  p.Z.Sowa

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

1

3g

Uczniowie przychodzą później

 

2

3b

Uczniowie przychodzą później

 

3

3b

Uczniowie przychodzą później

 

4

1a

M.Hys-Mazur biologia za ost. z piątku

312

5

2d

M.Michalczyk (gr 2/2 ) j.angielski za ost. ze środy

(gr 1/2) biblioteka

312

6

2d

biblioteka

 

 

 

 

 

Nauczyciel nieobecny:  p.M.Karczmarska

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

2

3a

J.angielski 1 i 2 gr. razem

308

3

3a

J.angielski 1 i 2 gr. razem

308

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel nieobecny:  p.I.Skrzypa

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

6

2a

A.Głaz za  7 lek.

201

7

2c

I.Dycha za ost.

102

8

2a

Gr.j.włoskiego – biblioteka

Pozostali uczniowie zwolnieni do domu

 


Środa 04.01.2017

Nauczyciel nieobecny:  p.Z.Sowa

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

2

3b

B.Czapla (arkusz mat.)

aula

3

3g

B.Czapla

 

4

3c

M.Krzosek historia

103

5

3c

M.Michalczyk

219

6

2g

B.Czapla

312

7

3g

Uczniowie zwolnieni do domu

 

8

2d

Uczniowie zwolnieni do domu

 

 

 

 

 

Nauczyciel nieobecny:  p.M.Karczmarska

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

2

2g(gr)

Uczniowie przychodzą później

 

3

2g(gr)

Uczniowie przychodzą później

 

4

3g

J.angielski 1 i 2 gr. razem

125

 

 

 

 

 

Wtorek 03.01.2017r.

Nauczyciel nieobecny p.M.Karczmarska

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

1

2g(gr)

Uczniowie przychodzą później

 

2

2g(gr)

Uczniowie przychodzą później

 

3

3g(gr)

Uczniowie przychodzą później

 

4

3g(gr)

Uczniowie przychodzą później

 

5

1e(gr)

J.angielski 1 i 2 gr. razem

202

6

2a(gr)

J.angielski 1 i 2 gr. razem

308

7

2a(gr)

J.angielski 1 i 2 gr. razem

308

 

Nauczyciel nieobecny p.Z.Sowa

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

6

2d

Gr 1/2 A.Wołoszyn -  j.angielski  z.łączone z kl.2c

Gr 2/2 - uczniowie zwolnieni do domu

312

7

2d

Uczniowie zwolnieni do domu

 

8

3c

Wf z ost.

 .
.
.
Poniedziałek  02 stycznia 2017r.
Nauczyciel nieobecny M.Karczmarska - zajęcia odbywają się w grupach łączonych

Nauczyciel nieobecny s.M.Grzyśnik

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

7

1e

J.Stafiej matematyka z 1 lek.w czwartek

307

8

3e

Uczniowie zwolnieni do domu

 

9

1e

Uczniowie zwolnieni do domu

 


Czwartek 22.12.2016
Nauczyciel nieobecny:  p.A.Gąbka
3. lekc.  -   kl.2f   zajęcia biblioteczne 
                                        4. lekc.  -    kl. 3b gr  j.niemiecki z ost. pozost. zajęcia biblioteczne 

Środa 21.12.2016r.
 
Nauczyciel nieobecny:  p.A.Gąbka 
 
uczniowie kl. 3b i 2d przygotowują wigilię klasową wraz z wychowawcami 

 


 

Wtorek 20.12.2016r.

Nauczyciel nieobecny: p.Cezary Nafalski - zajęcia prowadzą  w grupach łączonych  n-le wf  

 

 


 

 Piątek 16.12.2016r.

 

Nauczyciel nieobecny p.D.Rachwalska -Kata 

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

3

3e

J.Widomski matematyka z 1 lek.

307

4

2b

biblioteka 

 

5

2b

biblioteka

 
 1e  biblioteka  

Nauczyciel nieobecny p.A.Szyszkowska

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

4

1e

M.Karczmarska 1 i 2 gr.razem

210

       

Nauczyciel nieobecny p. L.Jonak 

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

1

2cbde(gr)

Uczniowie przychodzą  później

 
2 2cbde(gr)

Uczniowie przychodzą  później.

 

 


 

 Czwartek  15.12.2016r

Nauczyciel nieobecny p.A.Szyszkowska

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

3

3e(gr)

Uczniowie zwolnieni do domu

 

4

3e(gr)

Uczniowie zwolnieni do domu

 

5

1a(gr)

Gr. biblioteka

 

6

     

7

1e(gr)

Uczniowie zwolnieni do domu

 

8

1e(gr)

Uczniowie zwolnieni do domu

 

 

 

 

 

Nauczyciel nieobecny p.W.Szyszkowska

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

1

2f

J.Stafiej - matematyka

301

2

2f

J.Stafiej -  matematyka

301

3

3d

Gr j.niemieckiego -  biblioteka pozostali zwolnieni do domu

 

4

3d

Gr j.niemieckiego -  biblioteka pozostali zwolnieni do domu

 

 

Nauczyciel nieobecny: C.Nafalski

7

1d

E.Tylus zajęcia łączone z kl. I c

aula

 

 

 

 


 Piątek 09.12.2016r.

 

Nauczyciel nieobecny p.V.Surtel

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

5

1e

W.Orzeł  całość informatyka 

306

6

1d

J.Bańka  geografia z  1 lek.

220

7

3f (gr) 

Uczniowie zwolnieni do domu

 
       

Nauczyciel nieobecny p.A.Szyszkowska

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

4

1e

M.Karczmarska 1 i 2 gr.razem

210

       

  


 

 Czwartek 08.12.2016r

 

Nauczyciel nieobecny p.V.Surtel

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

1

3c

Uczniowie przychodzą  później

 
       
       
       

Nauczyciel nieobecny p.A.Szyszkowska

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

3

3e (gr)

Uczniowie zwolnieni do domu

 

4

3e (gr)

Uczniowie zwolnieni do domu

 

5

1a

1 i 2 gr razem

219

6

     

7

1e (gr)

Uczniowie zwolnieni do domu

 

8

1e(gr)

Uczniowie zwolnieni do domu

 

 


 

 Środa  07.12.2016r

Nauczyciel nieobecny p.A.Szyszkowska

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

5

1a

  A.Wołoszyn  1 i 2 gr.razem

219

6

1a

A.Wołoszyn    1 i 2 gr.razem

210

7

3e

A.Fac           1 i 2 gr.razem

125

       

Nauczyciel nieobecny p.V.Surtel

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

3

1d

B.Góra j.polski za ost. z piątku

109

4

2f

Wf z 1 lek. pozostali uczn. przychodzą później

 

5

2f

Wf z 2 lek.  pozostali uczn. przychodzą później

 

6

3f

Biblioteka

 

7

3f

Biblioteka

 

8

1e

W.Orzeł  1 i 2 gr. razem

306

 

 

 


 

Poniedziałek 05.12.2016 

Nauczyciel nieobecny:   p.M.Karczmarska

- zajęcia odbywają się w grupach łączonych

 z  nauczycielem  drugiej  grupy j.angielskiego 

 

 

 


 

Poniedziałek 21.11.2016r.

Nauczyciel nieobecny: p.W.Dąbek

-  zajęcia prowadzą w grupach łączonych n-le wf 

 

Nauczyciel nieobecny p.B.Góra

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

4

3f

B.Czapla

109

5

1d

B.Czapla

109

6

1d

J.Widomski

109

7

3f

Gr. biblioteka

 

8

2a

Uczniowie zwolnieni do domu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel nieobecny p.D.Rachwalska-Kata

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

3

2b

B.Czapla

207

4

2b

A.Wołoszyn

207

       
       

Nauczyciel nieobecny p.A.Gąbka

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

4

3b

I.Dycha za ost

107

5

2f

I.Skrzypa

107

6

2d

Wf za ost.

 

7

1b

M.Krzysztoń-Żytko/I.Dycha 

107


 

Piątek 18.11.2016r.

Nauczyciel nieobecny: p.Beata Hulak

-  zajęcia prowadzą w grupach łączonych n-le wf 

 


 

 Środa  16.11.2016r.

 

Nauczyciel nieobecny p.V.Surtel

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

3

1d

E.Krasowska 

306

4

2f

Gr. fizyczna zaj. wf

 

5

2f

Gr. fizyczna zaj. wf

 

6

3f

M.Wójtowicz

306

7

3f

M.Wójtowicz

306

8

1e

Uczniowie zwolnieni do domu

 

Nauczyciel nieobecny p.M.Jakubiec

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

4

2c

I.Skrzypa

110

5

2c

I.Skrzypa

110

6

3a

I.Dycha za ost.

110

7

3a

Uczniowie zwolnieni do domu

 

Nauczyciel nieobecny p.A.Wołoszyn

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

2

2b

1 i 2 gr razem

219

3

2b

1 i 2 gr razem

219

4

 

 

 

5

1a

Wycieczka

 

6

1a

Wycieczka

 

 

 

 

 


 

 Poniedziałek   14.11.2016

Nauczyciel nieobecny: p.B.Góra

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

3

3d

B.Czapla

109

4

3f

M.Wójtowicz 

109

5

1d

B.Czapla.

109

6

1d

J.Widomski  za ost

109

7

3f

Grupa j.ang. – biblioteka pozostali zwolnieni do domu

109

8

2a

Uczniowie zwolnieni do domu

 

 

 


 

Czwartek  10.11.2016r.     

Nauczyciele nieobecni (oddelegowani): 

p.J.Czaja

p.A.Głaz

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala 

2

3g

B.Czapla

124

     

3

1c

Akademia

       

4

3c

I.Dycha

210

3g

B.Czapla

 124

5

 

 

 

2e

Akademia

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            s.M.Grzyśnik

4

1e

Biblioteka

 

 

5

3f

Akademia

 

6

3f

Biblioteka

 

7

1e

Uczniowie zwolnieni do domu

 


Środa   09.11.2016r.     Klasy: 1b   wycieczka 

Nauczyciele nieobecni:         

p.M.Krzosek

p.E.Tylus

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala 

5

2e

I.Dycha  za 1 z czwartku

202

 

 

 

6

 

 

 

2c

I.Dycha

202

7

 

 

 

1b

Wycieczka

 

 

Środa   09.11.2016r.      Nauczyciele nieobecni:         

p.W.Orzeł

p.W.Janus

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala 

1

 

 

 

2c

Uczniowie przychodzą później

 

2

 

 

 

2c

Uczniowie przychodzą później

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

1b

Wycieczka

 

5

1c

Próba apelu J.Czaja

 

3d

Wf z 2 lekcji

 

6

1b

Wycieczka

 

1c

Próba apelu J.Czaja

 

7

1a/gr

P.Jakubiec za 1 z czwartku

122

1a/gr

P.Jakubiec za 1 z czwartku

122

8

1e

Uczniowie zwolnieni do domu

 

2b

Uczniowie zwolnieni do domu

 

9

1d

Uczniowie zwolnieni do domu

 

2b

Uczniowie zwolnieni do domu

 

 

Środa   09.11.2016r.      Nauczyciele nieobecni:         

s.M.Grzyśnik

p.B.Góra

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3d

Uczniowie przychodzą później

 

4

3d

Wf z 1 lekcji

 

2a

Uczniowie zwolnieni do domu

 

5

2g

C.Nafalski

109

2a

Uczniowie zwolnieni do domu

 

6

3e

Biblioteka

 

 

 

 

7

 

 

 

2g

Gr j.niem biblioteka/pozostali uczn.zwolnieni do domu

 

                             p.J.Wieleba

 

1

3f

Uczniowie przychodzą później

 

 

2

 

 

 

3

3b

Biblioteka

 

4

1a

B.Wieleba

307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Wtorek   08.11.2016r.     

Nauczyciele nieobecni:  p.B.Czapla , p.M.Krzosek, p.M.Hys -  Mazur 

 

p.M.Krzosek

p.M.Hys-Mazur od godz.8.00

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala 

1

1e

Uczniowie przychodzą  później

       

2

3d

Wf za ost.

 

2a

Biblioteka gr/gr włoski

     /302

3

2d

Z.Sowa za ost. ze środy

312

3b

E.Tylus za ost.

217

4

1a

Biblioteka

 

3b

I.Dycha

217

5

1d

Biblioteka

 

1b

I.Dycha

217

6

1d

Biblioteka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Piątek  04.11.2016r.     Klasy: 2b i 2c – wycieczka  03-04.11.2016r.

Nauczyciele nieobecni:         

p.M.Krzosek

p.I.Skrzypa

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala 

3

1c

C.Nafalski edb

103

2c

Wycieczka

 

4

3d

Biblioteka

 

2g

Wf za ost. /gr.bibliot.

 

5

3c

Wf za ost./gr.bibliot.

 

3g

M.Karczmarska

124

6

2e

M.K.Żytko     wm  2c

300

2b

Wycieczka

 

7

1b

Uczniowie zwolnieni do domu

 

2b

Wycieczka

 

8

 

 

 

2c

Wycieczka

 

9

 

 

 

2c

Wycieczka

 

 

 

p.D.Rachwalska-Kata

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

3

3e

A.Głaz wm.2b

201

4

2b

Wycieczka

 

5

2b

Wycieczka

 

6

1e

M.Grzyśnik za ost. z czwartku

 

 

p.B.Wieleba

Lekcja

Kl.

Zastępujący

Sala

5

3e

I.Dycha za ost.

202

6

3e

Uczniowie zwolnieni        do domu

  

 

Nauczyciel nieobecny:  p.M.Jakubiec

Nauczyciel nieobecny:  p.B.Góra

Lek

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

4

2c

A.Wołoszyn j.ang

219

2a

B.Czapla

109

5

2c

B.Czapla

110

 

 

 

6

3a

Uczniowie zwolnieni do domu

 

 

 

 

7

3a

Uczniowie zwolnieni do domu

 

 

 

 

Nauczyciel nieobecny: p.D.Rachwalska –Kata 

Nauczyciel nieobecny:  p.M.Wójtowicz

Lek

Kl.

Zastępujący

Sala

Kl.

Zastępujący

Sala

4

2b

I.Skrzypa

102

 

 

 

5

2b

I.Skrzypa

102

 

 

 

6

3e

W.Siczek

308

 

 

 

7

2b

M.Krzysztoń-Żytko

300

 

 

 

8

 

 

 

3f

Uczniowie zwolnieni do domu

 

9

 

 

 

3f

Uczniowie zwolnieni do domu

 

 

Rada Rodziców rok szkolny 2016/2017

 

SKŁAD RADY RODZICÓW - rok szkolny 2016/2017

Przewodniczący - Stanisław Mazur

Z-ca Przewodniczącego - Teresa Samuła

Skarbnik – Bożena Duda

Sekretarz – Justyna Kędra Łukasiewicz

 

KOMISJA REWIZYJNA

Beata Madej

Agnieszka Jonak

Dorota Krzysztoń

 

RODZICIELSKA GRUPA ZADANIOWA

Agnieszka Jonak

Dorota Placha

Elżbieta Jargiło


 

SKŁAD TRÓJEK KLASOWYCH - rok szkolny 2016/2017

 

Klasa

Wychowawca

 

 

 

I A

Piotr Jakubiec

Monika Śmietana

Teresa Samuła

Jolanta Zając

I B

Włodzimierz Orzeł

Agnieszka Kędziora Marek Serwatka Anna Budkowska

I C

Joanna Czaja

Urszula Moskal

Gabriela Flis-Ruszecka

Andrzej Oleszko

Dorota Król

I D

Józef Bańka

Roman Moskal

Marzena Adamaszek

Marian Ślusarz

I E

Elżbieta Krasowska

Janina Breś

Agnieszka Skubik

Krystyna Ćwiek

II A

Alicja Głaz

Justyna Kędra Łukasiewicz

Małgorzata Jarosz

Tomasz Mucha

II B

Dorota Rachwalska - Kata Agnieszka Jonak

Wioletta Pawusiak

Małgorzata Kiszka

II C

Izabela Skrzypa

Elżbieta Powęska Anna Daśko Małgorzata Sajewska

II D

Robert Kaproń

Dorota Krzysztoń

Izabela Grzegórska

Marian Król

II E

 Małgorzata Krzysztoń-Żytko Elżbieta Jargiło  Jan Golec Justyna Mędykowska

II F

Violetta Surtel

Bożena Duda

Beata Kołtyś

Krzysztof Kurasiewicz

II G

Cezary Nafalski

Jan Chmiel

Alicja Daśko

Agnieszka Różyło

III A

Marzena Jakubiec

Stanisław Mazur

Dorota Placha

Marta Tutak

III B

Józef Wieleba

Bożena Kulpa

Justyna Wojciechowska

Renata Chmiel

III C

Małgorzata Michalczyk Dariusz Gąska Stefan Kulak Jan Król

III D

Waldemar Janus Monika Powęzka Dorota Pezda Aleksander Czarny

III E

Barbara Wieleba

Bożena Jarzynka

Anna Chorębała

Stanisław Wojciechowski

III F

Magdalena Wójtowicz

Wioletta Małysz

Bożena Tes

Grażyna Pizoń

III G

Bożena Czapla

Agnieszka Kulińska

Janusz Lepiejza

Małgorzata Żaba

 

 

 

 

 

 

Apel o wsparcie 100 lecia

Prowadzenie:
Małgorzata Krzysztoń-Żytko

Irena Dycha

Sunday the 20th. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.