I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

Umieszczono nas na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów

Drukuj
Utworzono: środa, 09, styczeń 2013

W bieżącym roku szkolnym LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim otrzymało miano:  SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW.

Tytuł ten nadawany jest szkołom, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania i wspierania zainteresowań oraz uzdolnień młodzieży.

Szkołą odkrywców talentów może zostać placówka oświatowa, w której nauczyciele prowadzą systematyczną pracę z uczniami zdolnymi i mają na tej płaszczyźnie konkretne osiągnięcia.

Praca nauczycieli może dotyczyć wspierania różnorodnych uzdolnień młodzieży: przedmiotowych, sportowych, artystycznych, oraz społecznych lub obywatelskich.

Szkoła dbająca o rozwój ucznia zdolnego :

·         oferuje uczniom różnorodne zajęcia pozalekcyjne,

·         umożliwia uczestnictwo w konkursach i olimpiadach,

·         posiada zapisy w dokumentach szkoły dotyczące edukacji uczniów zdolnych,

·         współpracuje z innymi szkołami, instytucjami organizacjami pozarządowymi oraz rodzicami w podejmowaniu wspólnych działań, które służą rozwijaniu uzdolnień uczniów,

·         współpracuje z uczelniami wyższymi- uczniowie uczestniczą w wykładach, laboratoriach, przygotowują projekty, uczestniczą w spotkaniach ze specjalistami.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim  duży nacisk kładziemy na pracę z uczniem zdolnym , wspólnie z rodzicami planujemy  i troszczymy się o rozwój potencjału naszych uczniów.