I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

DEBATA SAMORZĄDOWA

Drukuj
Utworzono: niedziela, 09, grudzień 2012

5.12.2012r w auli w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim odbyła się debata pt.„ Młodzi do władzy‘’ . Tematem spotkania był problem udziału młodych ludzi we władzach samorządowych .

Jak wynika bowiem z danych statystycznych młodzież w wieku 18 – 25 lat stanowi jedynie 2 % ogółu radnych samorządowych w Polsce . Chętniej też bierze udział w wyborach parlamentarnych czy prezydenckich niż samorządowych . Tymczasem samorząd to wspólnota , wspólne działanie i wspólna odpowiedzialność za swoją wieś , miasto , powiat czy region . Niestety niewielu obywateli zwłaszcza młodych ma tę świadomość .

Uczestnicy debaty : zaproszeni goście : Starosta Jerzy Bielecki , Wicestarosta Bartosz Piech , Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Jan Frania , Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Rawski , Radny Powiatu Józef Wieleba , Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego oraz młodzież klas trzecich i przedstawiciele klas pierwszych dyskutowali czy młodzież powinna głosować i kandydować do władz samorządowych . Argumenty jakie padały w dyskusji były następujące :

 


 

 

Argumenty za :

          ·Młodzi są bardziej kompetentni niż starsi . Znają języki obce , biegle posługują się technologią informacyjną .

          ·Młodzi są pełni ideałów , mają nowe , świeże spojrzenie na świat .

          ·Od najmłodszych lat należy udzielać się w życiu publicznym i zdobywać doświadczenie . Samorząd zaś jest najlepszą szkołą uczenia się demokracji i pierwszym etapem kariery politycznej.

           ·Młodzi muszą się uczyćżeby dobrze rządzić w przyszłości, muszą brać odpowiedzialność za losy własnego miasta, powiatu , regionu i kraj, gdyż konstytucyjnym obowiązkiem każdego obywatela RP jest troska o dobro wspólne .

Argumenty przeciw :

            ·Młodzież powinna się skupić na nauce i zdobyciu pracy , dopiero wtedy kandydować do władz samorządowych.

             ·Młodzi ludzie nie mają wiedzy i doświadczenia i nie interesują się sprawami publicznymi . Nie znają nawet nazwiska swojego wójta , starosty nie mówiąc o marszałku województwa . Należy więc najpierw uzupełnić zaległości o życiu publicznym.

              ·Zmuszenie młodych do głosowania i kandydowania może przynieść więcej strat niż korzyści , gdyż oznaczać to może głosowanie na partie niedemokratyczne .

               ·Zanim młodzi zaczną kandydować do władz samorządowych powinni spróbować swoich sił w młodzieżowych radach samorządowych.

 

Organizatorki debaty ( Alicja Głaz , Maria Krzosek ) mają nadzieję , że zorganizowane przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia frekwencji i liczby młodych na listach w następnychwyborach samorządowych .

 

Informacje na stronę internetową szkoły- zakładkę SCK- ogólne informacje :
Działalność Szkolnego Centrum Kultury:


W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie istnieje Szkolne Centrum Kultury. Zrzesza ono uczniów z liceum i gimnazjum, którzy chcą pracować na rzecz społeczności szkolnej i mają ciekawe propozycje i pomysły.
Celem działalności SCK jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat historii i życia kulturalnego naszego miasta, twórców kultury, pisarzy, poetów. Rozwijamy tu swoje umiejętności poznawcze i artystyczne. Kształtujemy postawy patriotyczne, zachęcamy do działalności kulturalnej i oświatowej. Bierzemy czynny udział w życiu kulturalnym naszej szkoły, miasta, reprezentujemy naszą szkołę na różnych imprezach kulturalno –oświatowych:

Dużym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły cieszą się wieczorki literackie poświęcone poetom, pisarzom, muzykom. Na podstawie własnych scenariuszy przygotowujemy spotkania poetyckie i prezentujemy je młodzieży szkolnej.
Od kilku lat realizujemy wspólnie z teatrem NN Brama Grodzka ciekawy projekt edukacyjny pt. „Pamięć światła – Pamięć sprawiedliwych’’ dotyczący ratowania Żydów w czasie II Wojny Światowej, gościmy w naszej szkole panią Mariannę Krasnodębską, która przekazuje nam prawdziwą historię swojego życia.
W Szkolnym Centrum Kultury można realizować swoje ciekawe pomysły, obudzić w sobie twórczą pasję, współpracować z innymi, ciekawie spędzić czas.
Jesteśmy otwarci na nowe pomysły - zapraszamy do współpracy!

Relacje: Co robiliśmy w r. szk. 2010/2011 w Szkolnym Centrum Kultury?