I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

Konkurs na prezentacje multimedialną

Drukuj
Utworzono: piątek, 05, marzec 2021

 

17 marca obchodzony jest Dzień Świętego Patryka, patrona Irlandii. Z tej okazji zapraszamy wszystkich uczniów I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza do udziału w konkursie na prezentację multimedialną o Irlandii.

Wymagania konkursowe, ważne terminy oraz kryteria oceny prac znajdują się w regulaminie konkursu. 

Nauczycielki języka angielskiego

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

 

ORGANIZOWANEGO W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

IM. BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA W JANOWIE LUBELSKIM

NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ O IRLANDII

 

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.
 • Organizatorami konkursu są nauczyciele uczący języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.
 • W skład Szkolnej Komisji Konkursowej wchodzą nauczyciele angliści.

 

Cele konkursu to:

 • popularyzowanie języka angielskiego wśród młodzieży szkolnej,
 • podniesienie poziomu umiejętności językowych,
 • wzbogacenie wiedzy o kulturze, geografii, literaturze, życiu codziennym w Wielkiej Brytanii i Irlandii,
 • wyłonienie uczniów uzdolnionych.

 

II. WYMAGANIA KONKURSOWE ORAZ PRZEBIEG KONKURSU

● zainteresowany uczeń przygotowuje prezentację multimedialną w języku angielskim na temat Irlandii. Przykładowe zagadnienia:

- różnica między Irlandią a Irlandią Północną

-  tło historyczne, stolice, flagi, symbole kraju, populacja, waluta itp.

- kultura i tradycje

- krajobrazy

- język

- znane osoby z Irlandii

- St. Patick’s Day

- Irlandia współcześnie

oraz / lub inne wybrane przez uczestnika. 

● uczeń zgłasza chęć udziału w konkursie u swojej nauczycielki angielskiego oraz do niej przesyła swoją pracę w terminie do 10 marca 2021 (środa) . Sposób przesłania pracy należy uzgodnić ze swoją anglistką.

● najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane na szkolnej stronie internetowej  do 17 marca 2021.

 

Prezentacja musi spełniać następujące wymagania:

- być wykonana w programie Power Point i zapisana w formacie umożliwiającym jej otwarcie w standardowych programach (w innym razie należy to uzgodnić ze swoim nauczycielem angielskiego)

- zawierać od 15 do 30 slajdów (czas prezentacji maksymalnie 10 minut)

- zawierać stronę tytułową z danymi autora: imię i nazwisko, klasa, imię i nazwisko nauczyciela angielskiego

- zawierać informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych.

 

III. KRYTERIA

Przy ocenie prezentacji brane będą pod uwagę:

 • kreatywne podejście do tematu oraz samej prezentacji
 • przejrzystość i uporządkowany układ prezentacji
 • zrozumiały i czytelny język
 • poprawność
 • walory artystyczne

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane samodzielnie.

 

 • Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej www.liceum.fc.pl oraz będą rozsyłana poprzez wiadomości na dzienniczku.
 • Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają nauczyciele angliście.
 • W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.
 • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia szkolnego konkursu języka angielskiego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
 • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu

 

Szczegółowa klauzula informacyjna

przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji oraz przeprowadzenia szkolnego konkursu z języka angielskiego

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Dane kontaktowe: ul. Jana Pawła II 1, 23- 300 Janów Lubelski, tel.: 15 872 03 56, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Pani/Pana  dane  osobowe są przetwarzane w celu organizacji oraz przeprowadzenia szkolnego konkursu z języka angielskiego

4.  Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych przez Administratora jest zgoda osoby ( art. 6 ust.1 lit. a) RODO)

5. Pani/Pana dane mogą zostać  przekazane  jedynie uprawnionym podmiotom i  organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą  przetwarzane przez czas obwiązywania zgody.

7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa względem swoich danych osobowych:

a)     do dostępu do swoich danych

b)     do sprostowania swoich danych

c)     do ograniczenia przetwarzania swoich danych

d)     do usunięcia danych

e)     wycofania zgody w dowolny momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania w momencie jej obowiązywania

f)      do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora  do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie będą wykorzystywane do profilowania

9. Dane osobowe  nie będą przetwarzane poza UE.

10. Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do przystąpienia do konkursu. 

 

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

Prowadzenie:
Małgorzata Krzysztoń-Żytko

 

Sunday the 29th. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.