I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

Koronawirus

Drukuj
Utworzono: wtorek, 25, sierpień 2020

BIEŻĄCE OGŁOSZENIA

Informacja  dotycząca  środków  bezpieczeństwa
w  I  Liceum  Ogólnokształcącym  im. Bohaterów  Porytowego Wzgórza w  Janowie  Lubelskim  w  czasie  epidemii

* Do szkoły może uczęszczać uczeń  bez objawów chorobowych tj.:
   gorączka, kaszel, duszność, problemy z  oddychaniem 
   oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 
   w warunkach domowych lub izolacji.

* Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się środek dezynfekujący ręce do którego korzystania obligatoryjnie zobowiązuje się wszystkich    wchodzących  oraz  opuszczających budynek  szkoły.

* Obowiązują ogólne zasady higieny: częste i precyzyjne mycie
   oraz dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania  oczu, nosa  i  ust.

* Ogranicza  się  przebywanie i kontakt w szkole  z  osobami  z zewnątrz.
    (Możliwość zdalnego załatwiania spraw przez sekretariat  szkoły).

   Tym  samym,  obowiązuje  stosowanie  środków  ochronnych:
   osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe bądź dezynfekcja rąk.

* Należy zachować dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły oraz jeśli to możliwe, ograniczyć gromadzenie się w większych      skupiskach osób. (Uwzględnienie komunikacji na odległość).

 

* Uczniowie używający masek lub rękawic jednorazowych na terenie  szkoły są proszeni o ich wyrzucanie do wyznaczonych koszy.

W przypadku zaobserwowania wyżej wymienionych  objawów należy BEZWŁOCZNIE powiadomić telefonicznie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić bezpośrednio do oddziału zakaźnego
lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania  medycznego.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Janowie Lubelskim

Tel. 15 8725 400 tel. alarmowy 697 079 690 lub 697 867575
lub 667152 317


Oddział Chorób Zakaźnych w Biłgoraju
 Tel.  84 688 22 45

INFOLINIA NFZ

Tel. 800 190 590

 

1. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i Placówek od 1 września 2020 r. Organizacja zajęć w szkole i placówce 

2.  Bezpieczny powrót do szkół. Konferencja MEN 5 sierpnia 2020 r. 

3. PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie:
Małgorzata Krzysztoń-Żytko

Irena Dycha

Thursday the 24th. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.