I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

Fwd: MPW / Nagroda im. Jana Rodowicza "Anody" / zgłoszenia do 16 grudnia 2019

Drukuj
Utworzono: wtorek, 19, listopad 2019

Szanowni Państwo,

Muzeum Powstania Warszawskiego ogłosiło IX edycję Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”, skierowaną do „Powstańców czasu pokoju”, społeczników i osób pracujących dla dobra wspólnoty.

Będę zobowiązana za przesłanie Dyrekcji placówki oraz gronu pedagogicznemu materiałów o Nagrodzie. Mam nadzieję, że w Państwa otoczeniu pracuje osoba, którą zdecydują się Państwo uhonorować poprzez zgłoszenie jej kandydatury.

Liczymy na to, że wychowankowie Państwa placówki i uczniowie także zastanowią się nad tym, kto dzisiaj zasługuje na miano współczesnych bohaterów.

 

Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 16 grudnia 2019 r.

 

Mają mądrość pomagania. Pokazują, co dziś znaczą pojęcia: zaangażowanie społeczne, pomoc słabszym, poświęcenie i braterstwo. Ludzie wyjątkowi, współcześni bohaterowie – którzy są wśród nas i obok nas. Do 16 grudnia każdy może zgłosić kandydata do Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. To honorowe wyróżnienie zostało ustanowione osiem lat temu przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

W konkursie uczestniczyć mogą osoby reprezentujące różne pasje, talenty, dziedziny i zawody, wyróżniające się zaangażowaniem w działalność na rzecz innych oraz osiągnięciami w aktywności społecznej. Ludzie stanowiący przykład dla młodego pokolenia, pokazujący, że każdy, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania i środków, jest w stanie zrobić coś dla innych.

Już po raz dziewiąty Muzeum Powstania Warszawskiego pragnie wyróżnić i uhonorować osoby zaangażowane społecznie a także te, które dokonały bohaterskiego czynu.  W poprzednich edycjach jury nagrodziło m.in. studenta z Opola, który stanął w obronie studentów z Ukrainy i obronił ich przed atakiem pijanego mężczyzny czy dwudziestoczterolatka z Rzeszowa, który w ramach akcji „The Best Trip – W drodze po pomoc” podróżuje na wózku inwalidzkim po Europie i zbiera pieniądze na cele charytatywne.

Honorowe wyróżnienie przyznawane jest w trzech kategoriach:

1. całokształt dokonań (wybitne osiągnięcia, spójna oraz konsekwentna postawa życiowa godna naśladowania);

2. akcja społeczna (wyróżniające się dzieło lub przedsięwzięcie społeczne zakończone sukcesem);

3. wyjątkowy czyn (na przykład uratowanie komuś życia).

 

Poszukiwany: współczesny bohater

Nominowani i laureaci Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” pochodzą z różnych zakątków Polski, różnią się doświadczeniami, ale mają wspólną cechę – pomagają i uczą pomagać. Są społecznikami i altruistami. Bo właśnie oni, choć czasem wcale nie są tego świadomi, przyjmują w życiu tę samą postawę, którą prezentował Jan Rodowicz „Anoda” – żyj najpełniej, jak można, dla ojczyzny, dla innych, ale także dla siebie.

 

Zgłoszenia można wysyłać do 16 grudnia 2019 roku.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.1944.pl, zgłoszenie można wysłać online lub pocztą tradycyjną na adres: Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa. Ogłoszenie wyników odbędzie się w Muzeum Powstania Warszawskiego w marcu 2020 roku, w 97. rocznicę urodzin Jana Rodowicza „Anody”.

 

Zgłoś swojego kandydata!

Formularz online: https://www.1944.pl/artykul/ix-edycja-nagrody-im.-jana-rodowicza-anody,4962.html

 

www.anoda.org        www.1944.pl

 

 

Serdecznie pozdrawiam,

 

 

 

Martyna Niziurska-Olszaniec
Starszy Specjalista ds. Promocji

Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
tel. 22 376 68 30 | e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 518 685 827

www.1944.pl | www.powstaniewarszawskiefilm.pl
www.facebook.com/1944pl | www.youtube.com/1944pl

 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) administrator danych osobowych przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa (dalej „administrator”).

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisemnie na adres administratora lub drogą elektroniczną na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Do inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez administratora, w tym realizacji przysługujących praw. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest informowanie o wydarzeniach organizowanych przez administratora. 

Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot świadczący usługi informatyczne.

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane nie dłużej jednak niż do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a jeżeli zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych lub podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
W dowolnym momencie może Pani/Pan wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.

Prowadzenie:
Małgorzata Krzysztoń-Żytko

Irena Dycha

Monday the 25th. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.