Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

CO NOWEGO W OGÓLNIAKU?

Drukuj
Utworzono: piątek, 31, maj 2019

22 maja 2019 roku podczas uroczystej gali Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza Pani Wiesława Dyjach  odebrała certyfikat „Szkoła Innowacji”, który został przyznany naszej szkole już po raz czwarty.  Jest to wyróżnienie, które wskazuje na innowacyjny charakter działań naszego liceum, na które składa się wiele inicjatyw i form działania placówki.

Od wielu lat bowiem  funkcjonuje w szkole innowacyjny system diagnozowania i monitorowania osiągnięć edukacyjnych uczniów, który uzyskał akceptację Lubelskiego Kuratorium Oświaty. Dzięki niemu badane są losy każdego ucznia od momentu wejścia do szkoły, po rekrutację na uczelnię wyższą. Wprowadzane stopniowo nowe metody i formy zajęć takie jak wyjazdy edukacyjne na uczelnie patronackie czy też organizowane we współpracy z nimi obozy naukowe wzbogacają proces dydaktyczny o nowe rozwiązania.

     Nowości widać również w ofercie szkoły na rok szkolny 2019/2020. Całkiem nowe spojrzenie

na tradycyjne kierunki można dostrzec w propozycji klasy humanistycznej, w której realizowany będzie nowy przedmiot- sztuka mediów. Zajęcia te połączą wiedzę z zakresu historii sztuki

 z wiadomościami na temat współczesnej kultury audiowizualnej.

Nowy przedmiot pojawi się również w klasie medialno-językowej. Podczas zajęć z przedmiotu media cyfrowe uczniowie poznają zdobycze i osiągnięcia cyfrowej rewolucji.

   Liceum nasze to także nowocześnie wyposażone pracownie w obszernym budynku, który pomieści  z powodzeniem tzw. ”podwójny rocznik”. Ciekawym rozwiązaniem, dającym wiele możliwości, jest międzyoddziałowe nauczanie języków obcych. Uczniowie mogą wybierać spośród takich języków jak język niemiecki, język rosyjski , język francuski czy też język włoski.

     Bez zmian pozostaną niektóre tradycje starego ogólniaka: jednozmianowy system nauki  czy też bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. Tradycyjne będą także profile klas, które od wielu lat cieszą się ogromną popularnością (klasy: biologiczno-chemiczna, humanistyczna, matematyczno-geograficzna, matematyczno-fizyczna, medialno-językowa). Tak jak w latach ubiegłych, uczniowie naszej szkoły mogą starać się o różnego rodzaju stypendia oraz brać udział w zagranicznych wyjazdach edukacyjnych.

Tradycją, którą z dumą będziemy pielęgnować, to uczestnictwo naszych uczniów w olimpiadach przedmiotowych, w których nasi wychowankowie co roku uzyskują tytuły finalistów lub laureatów.  Ostatnią „stałą” szkoły z pewnością pozostanie tradycja  związana z egzaminem maturalnym-co roku  podchodzi do niego średnio 100% naszych absolwentów, co w kontekście bardzo wysokiej zdawalności matury w szkole (92%) daje wyobrażenie o solidnym przygotowaniu uczniów, którzy w większości na egzamin maturalny wybierają więcej niż 2 przedmioty na poziomie rozszerzonym, by dostosować się do rynku pracy.  Bo nowoczesna szkoła to taka, która bazując na tradycji wypuszcza w świat absolwenta przygotowanego na wyzwania przyszłości.

    Przyznany nam tytuł „Szkoły innowacji” z pewnością zmotywuje do poszukiwania nowych rozwiązań dydaktycznych, ale z pewnością ugruntuje w przekonaniu, by realizacja misji szkoły opierała się także o wartości cenione w środowisku od niemal stu lat.

Zespół ds.promocji

Prowadzenie:
Małgorzata Krzysztoń-Żytko

Irena Dycha

Sunday the 22nd. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.