Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

UCZNIOWIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA W JANOWIE LUBELSKIM NA XLV PRZEGLĄDZIE DOROBKU KÓŁ NAUKOWYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Drukuj
Utworzono: niedziela, 20, styczeń 2019

    „Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW to najważniejsze wydarzenie w działalności kół naukowych w SGGW. Jednodniowa konferencja daje studentom szansę zaprezentowania swych zainteresowań naukowych i osiągnięć koła na forum całej uczelni w formie referatów lub posterów. Jest to doskonała okazja, aby wymienić poglądy, podzielić się doświadczeniami z przedstawicielami innych kół, a także nawiązać współpracę. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i odbywa się w równoległych sesjach, grupujących referaty o zbliżonej tematyce. Każdego roku konferencja ta organizowana jest przez inne koło naukowe, a opiekę merytoryczną sprawuje prorektor ds. dydaktyki oraz pełnomocnik rektora ds. kół naukowych”- czytamy na stronie internetowej SGGW.

    Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, jako szkoła objęta patronatem naukowym SGGW, jako jedna z nielicznych szkół średnich, otrzymała zaproszenie na wspomnianą konferencję. Nie mogło nas tam zabraknąć, a wyjazd  na uczelnię jest już kolejnym naukowym wyjazdem naszych uczniów w tym roku szkolnym.

Wyruszyliśmy z Janowa o 5 rano, gdyż pierwsza prezentacja konferencji, na której mieliśmy się pojawić, zaczynała się o godz.11.00. Bardzo ciepłe powitanie przez pana doktora Pawła Staniszewskiego sprawiło, iż poczuliśmy się wyróżnieni i z większą śmiałością weszliśmy w progi uczelni.

Wysłuchaliśmy czterech referatów, które pozwoliły nam poznać specyfikę pracy studenckich kół naukowych uczelni, co było ciekawym doświadczeniem zważywszy na fakt, iż prezentacje studentów oceniane były przez profesorów na bieżąco, w naszej obecności (brrrrr). Mogliśmy również zadawać studentom pytania – oczywiście skorzystaliśmy z tego przywileju. Prezentacje, w których wzięliśmy udział:

1.Martyna Majda Czy wilk zjadłby Czerwonego Kapturka?

2.Katarzyna Kozik Wpływ wybranych metod sterylizacji na jakość mikrobiologiczną folii skrobiowych.

3.Oliwia Horbaczewska Wykorzystanie mobilnego GIS do inwentaryzacji obiektów turystycznych na przykładzie gminy Hanna.

4.Giedronicz Aleksandra, Gamdzyk Antonia Uszkodzenia drzew przy pozyskiwaniu drewna w trzebieżach.

Oprócz prezentowania tematyki oraz efektów badań naukowych, celem konferencji było wyłonienie zwycięzcy-trzymaliśmy kciuki za studentów zaprzyjaźnionego z naszą szkołą Wydziału Leśnego. W tym roku zdobyli oni drugie miejsce – gratulujemy. Koło Naukowe Leśników zgłosiło na konferencję łącznie 38 prac!, a w przyszłym roku studenci właśnie tego wydziału będą gospodarzami i organizatorami konferencji..     

 

 Kolejnym, ważnym punktem naszego wyjazdu, było spotkanie z Dziekanem Wydziału Leśnego Profesorem Henrykiem Żyburą, który serdecznie przywitał nas oraz opowiedział o specyfice wydziału oraz niesamowitych możliwościach rozwoju, jakie stwarza dla studentów SGGW. Nie obyło się również bez osobistych wspomnień Pana Dziekana, który zna doskonale Lasy Janowskie, gdyż pochodzi z naszych stron. Spotkanie z Profesorem Żyburą zakończyło się ustaleniem dalszej formy współpracy między naszymi placówkami oraz pamiątkowym zdjęciem. Zostaliśmy również zobowiązani do przekazania gorących pozdrowień dla Dyrekcji szkoły oraz Grona Pedagogicznego.

Następnie udaliśmy się na przygotowane specjalnie dla nas zajęcia- były to Warsztaty "Drewno - surowiec wszech czasów"  .

    Warsztaty realizowane były w dwóch równoległych grupach, a ich celem była  nauka rozpoznawania gatunków drewna pod mikroskopem (dr hab. Mirela Tulik) oraz makroskopowo  (dr hab. Paweł Staniszewski). Spotkaliśmy się także z naszym opiekunem, panem doktorem Robertem Tomusiakiem, który zawsze czuwa nad nami i pomaga w organizacji każdego spotkania.

Przebieg warsztatów, nasze zaangażowanie i nastrój panujący podczas zajęć pokazują fotografie, gdyż zabrakło nam słów do opisania wspaniałego podejścia wykładowców do nas.

     Warsztaty były ostatnim punktem wizyty na uczelni, ale nie ostatnim punktem wycieczki.

W tym miejscu należy wspomnieć o trzech Paniach, bez których ten wyjazd nie byłby możliwy. Piszemy o nich również dlatego, że to właśnie Panie: Izabela Skrzypa, Maria Krzosek i Dorota Rachwalska-Kata ( kochane nasze  humanistki) postanowiły na koniec wyjazdu zabrać nas w świat pełen światła, ciepła i magii….czyli do Wilanowa, gdzie obejrzeliśmy Królewski Ogród Światła przy pałacu. Poczuliśmy się jak w bajce….

     Do domu wróciliśmy późnym wieczorem- trochę zmęczeni (śpiewanie w autobusie to ciężka praca), ale pełni wrażeń i refleksji na temat dalszej ścieżki rozwoju .

Dziękujemy naszym Paniom za opiekę , zaś  Radzie Rodziców  finansowe wsparcie wyjazdu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz pamiątkowego filmiku nakręconego przez telewizję uczelni SGGW TV: https://www.youtube.com/watch?v=tDW-meXiB_k

Uczniowie klasy IA

Prowadzenie:
Małgorzata Krzysztoń-Żytko

Irena Dycha

Wednesday the 21st. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.