I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

MATURZYŚCI!!!

Drukuj
Utworzono: sobota, 30, czerwiec 2018

  

Ogłoszenie wyników maturalnych nastąpi w dniu 4 lipca 2019r.

W tym dniu można będzie odbierać świadectwa dojrzałości z aneksami lub informacje o wynikach.

Świadectwa będą wydawane  w salach 207 i 208  od godz. 8.30 do godz. 14.30.

W terminie późniejszym będzie można je odbierać w sekretariacie szkoły.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli absolwent nie będzie mógł odebrać świadectwa sam, może je odebrać w jego imieniu pisemnie upoważniona osoba.   

Nie udzielamy informacji o wynikach egzaminu maturalnego telefonicznie !!!

WAŻNE !!! 
Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego, jeżeli przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym i nie zdał tylko jednego egzaminu (próg zdawalności 30%), oraz przystąpił do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym i nie został mu on unieważniony (wynik z tego egzaminu nie ma wpływu na zdanie matury). 
Jeżeli absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego, musi złożyć w sekretariacie szkoły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego nie później niż dnia 11 lipca 2019 r. (czwartek). Po stosowny druk  można się  zgłosić do sekretariatu lub wydrukować ze strony OKE (zał. 7a)
Pisemne egzaminy poprawkowe odbędą się w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godzinie 9.00. 

 

Prosimy o zapoznanie się z informacją Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - "Informacja"  

 

 

Prowadzenie:
Małgorzata Krzysztoń-Żytko

 

Saturday the 26th. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.