Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

KOLEJNA UCZELNIA WYŻSZA PODEJMUJE WSPÓŁPRACĘ Z LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA W JANOWIE LUBELSKIM

Drukuj
Utworzono: czwartek, 15, marzec 2018

Współpraca z Państwowymi Uczelniami Wyższymi to jeden z głównych kierunków rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, którego celem jest maksymalizowanie poziomu nauczania.

 W bieżącym roku szkolnym dyrektor placówki, Wiesława Dyjach, podpisała już trzy umowy patronackie - z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Politechniką Lubelską oraz Politechniką Warszawską.

Kolejną uczelnią, która wyraziła chęć współpracy z naszym liceum, jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. SGGW to uczelnia z 200 letnią tradycją, najstarsza szkoła wyższa o profilu przyrodniczym w Polsce.Uczelnia ta  od lat obejmuje patronatem wybrane placówki realizując swoją misję edukacyjną opieki nad najzdolniejszą młodzieżą szkół.

Szczególne zainteresowanie współpracą z liceum zadeklarował Wydział Leśny SGGW, który  z inicjatywy dziekana wydziału, prof. Henryka Żybury, objął patronatem nie tylko klasę geograficzną, ale całą szkołę, co jest dla nas dużym wyróżnieniem. Zaproponowana przez władze wydziału współpraca stwarza możliwość zwiększenia ilości zajęć warsztatowych, laboratoryjnych i terenowych dla uczniów liceum zainteresowanych kierunkami przyrodniczymi  a poprzez organizację obozów naukowych  daje szansę na wzbogacenie warsztatu pracy i wymianę doświadczeń dydaktycznych.

    Cieszymy się z kolejnego patronatu akademickiego oraz nowych wyzwań edukacyjnych,  które niewątpliwie wpłyną na podniesienie jakości kształcenia naszego liceum.

 Dorota Rachwalska-Kata

Prowadzenie:
Małgorzata Krzysztoń-Żytko

Irena Dycha

Thursday the 25th. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.