I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

Konferencja naukowa

Drukuj
Utworzono: piątek, 24, luty 2017 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

Sekcja I konferencji naukowej organizowanej w dniu 7 kwietnia 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

 

Konferencja naukowa zatytułowana: Szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz ich wpływ na lokalne społeczeństwo i kulturę. Konferencja naukowa organizowana w setną rocznicę od powstania szkoły średniej noszącej obecnie nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim odbędzie się już 7 kwietnia 2017 r. Składać się będzie ona z jedenastu sekcji, każda z nich złożona będzie z kilku wystąpień. By zachęcić do obecności na konferencji krótko zaprezentujemy program pierwszej sekcji.

Pierwsza z sekcji odbywać się będzie w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim i składać się będzie z pięciu wystąpień. Przewidziany czas wystąpień od godz. 10 do 11.40, po których nastąpi dyskusja.

czytaj więcej...

 


 

Sekcja II konferencji naukowej organizowanej w dniu 7 kwietnia 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

 

W piątek 7 kwietnia 2017 r. odbędzie się w Janowie Lubelskim konferencja naukowa zatytułowana: Szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz ich wpływ na lokalne społeczeństwo i kulturę. Konferencja naukowa organizowana w setną rocznicę od powstania szkoły średniej noszącej obecnie nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Obrady odbywać się będą w jedenastu sekcjach, których program omawiany jest w kolejnych artykułach dotyczących przebiegu konferencji organizowanej w związku ze stuleciem najstarszej polskojęzycznej szkoły średniej w Janowie Lubelskim.

Sekcja druga omawianej konferencji odbywać się będzie w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim w godzinach od 12.30 do 14.30, po czym przewidziane jest dwadzieścia minut na dyskusję, podczas której będzie możliwość zadania prelegentom pytań. W tym samym czasie odbywać się będą również kolejne cztery sekcje, których program zostanie omówiony w kolejnych artykułach. Słuchaczom pozostawiony będzie wybór, których referatów zechcą wysłuchać. Dodatkowe sekcje odbywać się będą na drugim piętrze Janowskiego Ośrodka Kultury (na Tarasie Plastycznym) oraz w trzech salach lekcyjnych janowskiego Liceum.

czytaj więcej...

 


 

Sekcja III konferencji naukowej organizowanej w dniu 7 kwietnia 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

 

Za jedenaście dni (w piątek 7 kwietnia 2017 r.) odbędzie się w Janowie Lubelskim konferencja naukowa zatytułowana: Szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz ich wpływ na lokalne społeczeństwo i kulturę. Konferencja naukowa organizowana w setną rocznicę od powstania szkoły średniej noszącej obecnie nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Podczas konferencji zostanie wygłoszonych ponad sześćdziesiąt referatów, które podzielone zostały na jedenaście sekcji. Program konferencji dostępny jest na stronie internetowej janowskiego Liceum.

Sekcja trzecia omawianej konferencji odbywać się będzie w sali nr 102 w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim w godzinach od 12.30 do 14.30. Po wygłoszeniu referatów przewidziany jest czas na dyskusję, podczas której słuchacze będą mieli możliwość zadania pytań prelegentom.

W czasie, gdy odbywać się będzie sekcja III, w innych pomieszczeniach trwać będą dodatkowe cztery sekcje. Będą się one odbywać na drugim piętrze Janowskiego Ośrodka Kultury (na Tarasie Plastycznym), w dwóch salach lekcyjnych janowskiego Liceum oraz w auli – ówcześnie już – imienia Tadeusza Seweryna. Słuchaczom pozostawiony będzie swobodny wybór, których referatów zechcą wysłuchać.

 

 czytaj więcej...


 

 

Sekcja IV konferencji naukowej organizowanej w dniu 7 kwietnia 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

 

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim wraz ze Stowarzyszeniem Ad Astra i siedmioma instytucjami naukowo-badawczymi organizuje w dniu 7 kwietnia 2017 r. konferencję naukową zatytułowaną: Szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz ich wpływ na lokalne społeczeństwo i kulturę. Konferencja naukowa organizowana w setną rocznicę od powstania szkoły średniej noszącej obecnie nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Obrady odbywać się będą w czterech pomieszczeniach znajdujących się w gmachu Liceum oraz na Tarasie Plastycznym Janowskiego Ośrodka Kultury. Podzielone są one na 11 sekcji – wstęp na wszystkie sekcje jest bezpłatny. Zachęcamy wszystkich chętnych do obecności na konferencji.

  czytaj więcej...


 

Sekcja V konferencji naukowej organizowanej w dniu 7 kwietnia 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

 

Już za kilka dni w janowskim Liceum Ogólnokształcącym toczyć się będą obrady prowadzone w ramach konferencji naukowej zatytułowanej: Szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz ich wpływ na lokalne społeczeństwo i kulturę. Konferencja naukowa organizowana w setną rocznicę od powstania szkoły średniej noszącej obecnie nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Ponieważ przewidzianych do wygłoszenia referatów jest znaczna ilość, dlatego wydzielonych zostało jedenaście sekcji. Przez większość czasu trwania konferencji toczyć się będą obrady jednocześnie w pięciu miejscach. Cztery z nich znajdować się będą w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, a jedna w Janowskim Ośrodku Kultury.

Sekcja piąta przeprowadzona zostanie w sali nr 217 znajdującej się w budynku janowskiego Liceum Ogólnokształcącego. Moderatorem tej sekcji będzie absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, a jednocześnie nauczyciel pracujący w tej szkole. Będzie nim dr Alicja Głaz ucząca w naszej szkole historii i wiedzy o społeczeństwie.

Referaty wygłaszane będą pomiędzy godziną 12.30 a 14.30. W tej sekcji będzie ich więcej niż w pozostałych, przez co czas wygłaszania niektórych z nich zostanie skrócony.

 czytaj więcej...


 

Sekcja VI konferencji naukowej organizowanej w dniu 7 kwietnia 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

 

Już tylko tydzień pozostał do konferencji naukowej zatytułowanej: Szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz ich wpływ na lokalne społeczeństwo i kulturę. Konferencja naukowa organizowana w setną rocznicę od powstania szkoły średniej noszącej obecnie nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Wzmiankowana konferencja rozpocznie się o godzinie 8.00 Mszą Świętą w janowskim Sanktuarium Maryjnym. Godzinę później odbędzie się uroczyste nadanie imienia Tadeusza Seweryna auli Liceum Ogólnokształcącego. Później pozostanie już tylko „zamienić się w słuch” i zapoznać się z tym, co prelegenci będą mieli do przekazania. Podczas konferencji wygłoszonych zostanie ponad 60 wystąpień, które prezentowane będą w jedenastu sekcjach. W niniejszym artykule zajmiemy się sekcją VI, która odbywać się będzie pomiędzy godziną 12.30 a 14.30 w Janowskim Ośrodku Kultury. Miejscem obrad będzie w tym przypadku Taras Plastyczny, znajdujący się na drugim piętrze Janowskiego Ośrodka Kultury. Organizatorzy składają w tym miejscu serdeczne podziękowania Dyrektorowi Janowskiego Ośrodka Kultury za udostępnienie tej pięknej sali na potrzeby konferencji. Dzięki temu konferencja organizowana w ramach obchodów stulecia janowskiego LO wychodzi poza mury szkolne.

 czytaj więcej...


 

Sekcja VII konferencji naukowej organizowanej w dniu 7 kwietnia 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

 

czytaj więcej...


 

Sekcja VIII konferencji naukowej organizowanej w dniu 7 kwietnia 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

 

czytaj więcej...


 

 

O uroczystym nadaniu imienia Tadeusza Seweryna auli szkolnej znajdującej się

w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

 

 

W dniu 7 kwietnia br. odbędzie się w Janowie Lubelskim konferencja naukowa zatytułowana: Szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz ich wpływ na lokalne społeczeństwo i kulturę. Konferencja naukowa organizowana w setną rocznicę od powstania szkoły średniej noszącej obecnie nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Składać się będzie ona z jedenastu sekcji odbywających się w auli i salach lekcyjnych janowskiego Liceum Ogólnokształcącego oraz w Janowskim Ośrodku Kultury.

Całość wydarzeń zaplanowanych na dzień 7 kwietnia 2017 r. rozpoczęta zostanie o godzinie 8.00 Mszą Świętą odprawioną w janowskiej kolegiacie (w Sanktuarium Matki Bożej Janowskiej). Godzinę później rozpoczną się uroczystości w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, która w tym dniu otrzyma imię jednego z nauczycieli pierwszej polskojęzycznej szkoły średniej działającej w Janowie Lubelskim.

czytaj więcej... 
Zgłoszenie czynnego udziału w konferencji

 


 

 Tadeusz Seweryn wybrany na patrona auli w Liceum Ogólnokształcącym

im. Bohaterów Porytwego Wzgórza w Janowie Lubelskim.

 W dniu 7 kwietnia 2017 r. auli znajdującej się w janowskim Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza zostanie nadane imię. Wybór patrona nie był prosty. Na upamiętnienie zasługuje wszak pokaźna grupa osób i to tak związanych z historią lokalną jak i z historią Ojczyzny.Wybór padł na osobę, która zasłużona jest tak dla naszej lokalnej społeczności jak i dla kultury polskiej i jej promocji na świecie. Padł on na osobę, która we współczesnym Janowie Lubelskim jest mało znana, a przed prawie wiekiem przyczyniła się istotnie do podniesienia prestiżu janowskiego Gimnazjum Filologicznego, czyniąc zeń lokalne centrum życia kulturalno-artystycznego.

Osobą tą jest Tadeusz Seweryn. Został on wybrany na patrona auli szkolnej, ponieważ zawarty w jego biografii przykład może być inspiracją dla obecnych i przyszłych pokoleń młodzieży. Urodził się on w 21 sierpnia 1894 r. w Żabnie niedaleko Dąbrowy Tarnowskiej w rodzinie kierownika szkoły ludowej. Po odebraniu edukacji gimnazjalnej (w Nowym Sączu a następnie w Krakowie) rozpoczął w 1913 r. studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i w klasie malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – studia na obu uczelniach ukończył. Czas jego studiów zbiegł się z działaniami I wojny światowej – wstąpił więc do Legionów.

czytaj więcej ... Tadeusz Seweryn


 

 

 

 

 

 

Prowadzenie:
Małgorzata Krzysztoń-Żytko

 

Sunday the 29th. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.