I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

Konferencja_sekcja5

Drukuj
Utworzono: piątek, 31, marzec 2017

Sekcja V konferencji naukowej organizowanej w dniu 7 kwietnia 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

 

Już za kilka dni w janowskim Liceum Ogólnokształcącym toczyć się będą obrady prowadzone w ramach konferencji naukowej zatytułowanej: Szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz ich wpływ na lokalne społeczeństwo i kulturę. Konferencja naukowa organizowana w setną rocznicę od powstania szkoły średniej noszącej obecnie nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Ponieważ przewidzianych do wygłoszenia referatów jest znaczna ilość, dlatego wydzielonych zostało jedenaście sekcji. Przez większość czasu trwania konferencji toczyć się będą obrady jednocześnie w pięciu miejscach. Cztery z nich znajdować się będą w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, a jedna w Janowskim Ośrodku Kultury.

Sekcja piąta przeprowadzona zostanie w sali nr 217 znajdującej się w budynku janowskiego Liceum Ogólnokształcącego. Moderatorem tej sekcji będzie absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, a jednocześnie nauczyciel pracujący w tej szkole. Będzie nim dr Alicja Głaz ucząca w naszej szkole historii i wiedzy o społeczeństwie.

Referaty wygłaszane będą pomiędzy godziną 12.30 a 14.30. W tej sekcji będzie ich więcej niż w pozostałych, przez co czas wygłaszania niektórych z nich zostanie skrócony.

Pierwszy z referatów sekcji V wygłosi mgr Jarosław Lenart – Dyrektor Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Janowie Lubelskim. Tytuł jego wystąpienia brzmi następująco: Zadania i efekty działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w powiecie janowskim. Wzmiankowana w tytule wystąpienia Poradnia pod obecną nazwą działa od 1993 r. Wcześniej funkcjonowała jako Poradnia Wychowawczo-Zawodowa powstała w 1972 r. Prelegent odniesie się do analizy różnych form wyspecjalizowanej pomocy diagnostycznej, terapeutycznej i konsultacyjno-doradczej udzielanej dzieciom i młodzieży przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także do pomocy udzielanej rodzicom, nauczycielom i wychowawcom. Zadania realizowane w tej instytucji są bardzo szerokie i warto zaprezentować efekty czterdziestopięcioletniej działalności, tym bardziej, że wykonywana jest w niej praca, której znaczna część mieszkańców Ziemi Janowskiej może nie dostrzegać. Ma ona bowiem charakter pracy z jednostką lub w wąskich grupach. Dbanie o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży to niekończące się działania, które dostosowywać trzeba do potrzeb jednostkowych.

Kolejne siedem wystąpień sekcji V da możliwość wniknięcia w dzieje wybranych szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie powiatu janowskiego. W tej części zaprezentowane zostaną wystąpienia dotyczące czterech zespołów szkół, dwóch szkół podstawowych i jednego gimnazjum. Odnosić się one będą do czterech szkół z terenu Gminy Dzwola i trzech z terenu Gminy Janów Lubelski. Brak wystąpień dotyczących sieci szkół podstawowych i gimnazjów z terenu pozostałych gmin powiatu janowskiego związany jest z niezgłoszeniem chęci udziału w naszej konferencji, pomimo kierowania do poszczególnych gmin w sposób powtarzalny propozycji włączenia się do aktywnego udziału. Można mieć jednoczenie nadzieję, że pracownicy przynajmniej niektórych szkół niebiorących udział w konferencji uznają, że warto zaprezentować werbalne odwzorowanie działalności swych placówek i zechcą dołączyć do uczestników w czasie przygotowywania wydawnictwa pokonferencyjnego – oddając przygotowane teksy dotyczące historii i współczesności szkół z terenu powiatu janowskiego.

Pierwsze wystąpienie dotyczące szkół podstawowych wygłosi mgr Agnieszka Trytek z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim. Jej wystąpienie zatytułowane jest: Szkoła jako organizacja stale ucząca się, czyli funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim. Autorka omówi działanie jedynej obecnie funkcjonującej w Janowie Lubelskim szkoły podstawowej. Kolejny referat dotyczyć będzie szkoły, która w ubiegłym roku obchodziła stulecie działalności. Wygłoszą go mgr Jolanta Nieścior i mgr Sylwia Placha reprezentujące Zespół Szkół w Białej. Ich wystąpienie zatytułowane jest: Szkoła w Białej – dawniej i dziś. Będzie to najszersza chronologicznie prezentacja szkolnictwa rozwijanego na terenie Gminy Janów Lubelski, którą będzie można wysłuchać podczas przygotowywanej konferencji naukowej.

Kolejne cztery wystąpienia dotyczyć będą dziejów szkół z terenu Gminy Dzwola. W tej grupie jako pierwszy zaprezentowany zostanie: Rys historyczny szkoły w Branwi, który stanowić będzie temat przewodni wystąpienia mgr Krzysztofa Faca ze Szkoły Podstawowej w Branwi. W podobny sposób zatytułowane wystąpienie wygłosi również mgr Maria Kamińska reprezentująca Zespół Szkół w Dzwoli. Odniesie się ona jednak do działalności szkoły w Dzwoli, a nie w Branwi. Tytuł jej wystąpienia brzmi: Rys historyczny szkoły w Dzwoli. Następnie zaprezentowane zostanie wystąpienie współautorskie mgr Bożeny Dubiel i mgr Urszuli Kaproń z Zespołu Szkół w Kocudzy zatytułowane: Historia szkoły w Kocudzy. Na zakończenie serii wystąpień o szkolnictwie rozwijającym się na terenie Gminy Dzwola zaprezentują swój referat mgr Magdalena Kras, mgr Barbara Łupina oraz mgr Małgorzata Kędrak z Zespół Szkół w Krzemieniu prezentując: Dzieje Szkoły w Krzemieniu. Nie rozwijamy w niniejszym krótkim tekście tematyki powyższych wystąpień, bo dzieje każdej szkoły uwarunkowane są lokalnymi potrzebami i możliwościami. Tym samym są na tyle różnorodne, że trzeba by „wylać wiele słów”, a i tak byłoby to zaledwie preludium do tego, co przedstawiciele placówek oświatowych zechcą zaprezentować podczas przygotowywanej konferencji. Dlatego lepiej by głos mieli Ci, którzy poświęcili swój czas na zgłębienie przeszłość poszczególnych szkół… Nam pozostaje jedynie zachęcić do wysłuchania ich ustaleń.

Na zakończenie sekcji V zostanie wygłoszony referat mgr Grażyny Kras z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim. Wystąpienie jej zatytułowane jest: W trosce o wszechstronny rozwój ucznia – historia Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim (1999-2017). Tym samym będzie to przekrój przez działalność janowskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II analizowany w czasie, gdy szkoła ta przygotowuje się do wygaszania.

Aż pięć szkół, których dzieje zostaną zaprezentowane podczas sekcji V prowadzi obecnie edukację na poziomie gimnazjalnym. Dlatego organizowana w Janowie Lubelskim konferencja przyczyni się m.in. do ukazania i utrwalenia (w wydawnictwie pokonferencyjnym) wiadomości o działalności znacznej części działających na terenie powiatu janowskiego gimnazjów, w czasie gdy trwają przygotowania do wygaszenia tego etapu kształcenia. Szkolnictwo to bowiem organizm żywy, podlegający różnorodnym przemianom, które warto dostrzegać, analizować, a w konsekwencji pamiętać o nich.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 r. w Janowie Lubelskim. Pełny jej program dostępny jest na stronie internetowej janowskiego Liceum Ogólnokształcącego. Wstęp na konferencję dla wszystkich chętnych jest wolny. Warto przykładowo wybrać się na obrady sekcji V – i w przypadku osób dorosłych lub starszej młodzieży – dać się przenieść w czasy dzieciństwa, które w znacznej części kształtowała szkoła. Zapraszamy…

                                     Komitet organizacyjny konferencji

 

Prowadzenie:
Małgorzata Krzysztoń-Żytko

 

Thursday the 30th. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.