I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

Konferencja_sekcja3

Drukuj
Utworzono: wtorek, 28, marzec 2017

Sekcja III konferencji naukowej organizowanej w dniu 7 kwietnia 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

 

Za jedenaście dni (w piątek 7 kwietnia 2017 r.) odbędzie się w Janowie Lubelskim konferencja naukowa zatytułowana: Szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz ich wpływ na lokalne społeczeństwo i kulturę. Konferencja naukowa organizowana w setną rocznicę od powstania szkoły średniej noszącej obecnie nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Podczas konferencji zostanie wygłoszonych ponad sześćdziesiąt referatów, które podzielone zostały na jedenaście sekcji. Program konferencji dostępny jest na stronie internetowej janowskiego Liceum.

Sekcja trzecia omawianej konferencji odbywać się będzie w sali nr 102 w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim w godzinach od 12.30 do 14.30. Po wygłoszeniu referatów przewidziany jest czas na dyskusję, podczas której słuchacze będą mieli możliwość zadania pytań prelegentom.

W czasie, gdy odbywać się będzie sekcja III, w innych pomieszczeniach trwać będą dodatkowe cztery sekcje. Będą się one odbywać na drugim piętrze Janowskiego Ośrodka Kultury (na Tarasie Plastycznym), w dwóch salach lekcyjnych janowskiego Liceum oraz w auli – ówcześnie już – imienia Tadeusza Seweryna. Słuchaczom pozostawiony będzie swobodny wybór, których referatów zechcą wysłuchać.

Funkcję moderatora podczas sekcji III pełnić będzie absolwentka janowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza dr Anna Mazur, która reprezentuje tak Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim jak i Zakład Pracy Socjalnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podczas sekcji moderowanej przez dr Annę Mazur wygłoszonych zostanie sześć referatów.

Pierwszy z prelegentów odniesie się do związku reformy prawa karnego z początku XIX w. z formą monumentalnej architektury janowskiego więzienia. Sama budowla miała bowiem charakter prewencyjny – przypominający o związku winy z karą. Wystąpienie zatytułowane jest: Budynek dawnego więzienia w Janowie Lubelskim jako zabytek oświeceniowego humanitaryzmu w prawie karnym, wygłosi je dr Hubert Mącik reprezentujący Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Będzie to referat wygłoszony przez reprezentanta instytucji współorganizującej konferencję naukową mającą odbyć się w Janowie Lubelskim. Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego jest bowiem współorganizatorem wydarzenia zaplanowanego na dzień 7 kwietnia 2017 r.

Kolejne wystąpienie wygłosi prof. dr hab. Marian Surdacki – Kierownik Katedry Historii Wychowania i Opieki Społecznej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Wzmiankowana Katedra jest kolejnym współorganizatorem konferencji zaplanowanej na dzień 7 kwietnia br., która ma odbyć się w ramach obchodów stulecia polskojęzycznego szkolnictwa średniego w Janowie Lubelskim i na terenie współczesnego powiatu janowskiego. Wspomnieć należy, że Pan Profesor był promotorem doktoratu dr Anny Mazur oraz recenzentem doktoratu dr Elżbiety s. Moniki Albiniak, a tym samym ma swój udział w rozwoju karier naukowych absolwentek janowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Tytuł wystąpienia wygłoszonego przez prof. dra hab. Mariana Surdackiego brzmi następująco: Szkolnictwo w Urzędowie w XV-XX wieku. Z pozoru wydawać się może, że wystąpienie to odbiega od tematyki konferencji. Nic jednak bardziej mylnego. Przygotowując konferencję uznano, że historyczne granice powiatu janowskiego wyznaczają zasięg terytorialny interesującego nas interioru, a jeszcze w czasie II wojny światowej powiat janowski obejmował znacznie większy teren niż współcześnie, w tym wchodził w jego skład Kraśnik i Urzędów. Tym samym wzmiankowane wystąpienie odnosić się będzie do historii szkolnictwa w miejscowości znajdującej się na terenie historycznego zasięgu powiatu janowskiego.

Trzecie wystąpienie zatytułowane jest: Rola Polskiej Macierzy Szkolnej w rozwoju oświaty na ziemiach polskich w latach 1906-1939. Wygłosi je prof. dr hab. Roman Pelczar – Kierownik Katedry Historii i Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk Społecznych w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  w Lublinie. Będzie to wystąpienie ukazujące szeroki kontekst powstania                           i działalności janowskiego Gimnazjum i Liceum, działających przed II wojną światową. Pamiętać bowiem należy, że założycielem janowskiego Gimnazjum Filologicznego było miejscowe koło Polskiej Macierzy Szkolnej i warto zwrócić uwagę jak ta organizacja wpływała na rozwój oświaty nie tylko w Janowie Lubelskim.

Zostanie wygłoszony również referat dra Adama Balickiego reprezentującego Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Jego wystąpienie zatytułowane jest Oświata biłgorajska w okresie międzywojennym. Wzmiankowany referat został włączony do programu konferencji za sprawą roli Adama Nowińskiego w rozwoju szkolnictwa biłgorajskiego. Zanim Adam Nowiński stał się dyrektorem Gimnazjum Handlowego w Biłgoraju pracował, w roku szkolnym 1917/18, w janowskim Gimnazjum Filologicznym. Dzięki wystąpieniu dra Adama Balickiego będzie się można zapoznać z rozwojem kariery zawodowej jednego z pierwszych nauczycieli janowskiego Gimnazjum Filologicznego. Jest to o tyle istotne, że to właśnie Adam Nowiński jako pierwszy podejmował działania by janowskie Gimnazjum stało się miejscem związanym z rozwojem awangardy w sztukach plastycznych, a w bieżącym roku obchodzony jest Rok Awangardy.

Przedostatnie wystąpienie sekcji III wygłosi mgr Magdalena Rzepka – doktorantka Zakładu Humanistycznych Podstaw Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Odnotować należy, że wchodząca w skład wzmiankowanego Zakładu Pracownia Historii Oświaty i Wychowania jest współorganizatorem konferencji naukowej mającej odbyć się w Janowie Lubelskim. Tytuł wystąpienia mgr Magdaleny Rzepki brzmi: Z dziejów wychowania lotniczego na Lubelszczyźnie. Zauważyć w tym przypadku należy, że wychowanie lotnicze realizowane było na prowincji szczególnie w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej, gdy przygotowywano się na ewentualne ataki lotnicze.

Ostatnie wystąpienie w tej sekcji wygłosi miejscowy regionalista mgr Zenon Baranowski reprezentujący Janowskie Stowarzyszenie Regionalne. Zaprezentuje on wystąpienie zatytułowane: Działalność społeczna nauczycieli w Janowie Lubelskim i okolicach w okresie międzywojennym (1918-1939). Będzie to odniesienie się do działalności pozaszkolnej wybranych przez referenta nauczycieli działających na terenie Ziemi Janowskiej. Autor odniesie się m.in. do działalności kierowników szkół w Branwi (Henryka Błaszczaka), w Dąbiu (Jana Pietrasa), w Wierzchowiskach (Wacława Koszałki) i w Krzemieniu (Franciszka Cagary).

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do obecności podczas konferencji, wstęp na konferencję jest wolny. Warto bowiem zapoznać się z dyskursem dotyczącym różnorodnych przejawów działalności prowadzonej nade wszystko z myślą o rozwoju uczącej się młodzieży i działalności osób pracujących z nią.

 

                                     Komitet organizacyjny konferencji

Prowadzenie:
Małgorzata Krzysztoń-Żytko

 

Thursday the 30th. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.