I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

Konferencja_sekcja2

Drukuj
Utworzono: wtorek, 28, marzec 2017

Sekcja II konferencji naukowej organizowanej w dniu 7 kwietnia 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

 

W piątek 7 kwietnia 2017 r. odbędzie się w Janowie Lubelskim konferencja naukowa zatytułowana: Szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz ich wpływ na lokalne społeczeństwo i kulturę. Konferencja naukowa organizowana w setną rocznicę od powstania szkoły średniej noszącej obecnie nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Obrady odbywać się będą w jedenastu sekcjach, których program omawiany jest w kolejnych artykułach dotyczących przebiegu konferencji organizowanej w związku ze stuleciem najstarszej polskojęzycznej szkoły średniej w Janowie Lubelskim.

Sekcja druga omawianej konferencji odbywać się będzie w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim w godzinach od 12.30 do 14.30, po czym przewidziane jest dwadzieścia minut na dyskusję, podczas której będzie możliwość zadania prelegentom pytań. W tym samym czasie odbywać się będą również kolejne cztery sekcje, których program zostanie omówiony w kolejnych artykułach. Słuchaczom pozostawiony będzie wybór, których referatów zechcą wysłuchać. Dodatkowe sekcje odbywać się będą na drugim piętrze Janowskiego Ośrodka Kultury (na Tarasie Plastycznym) oraz w trzech salach lekcyjnych janowskiego Liceum.

Podczas sekcji drugiej zostanie wygłoszonych sześć około dwudziestominutowych referatów. Moderatorem tej sekcji będzie dr Elżbieta s. Monika Albiniak – absolwentka janowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Potrytowego Wzgórza, członkini Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej i jednocześnie doktor nauk społecznych specjalizująca się w historii wychowania.

Pierwszy z referatów wygłoszonych w sekcji drugiej nawiązywać będzie do tematyki sekcji pierwszej – do działalności patrona auli szkolnej. Będzie to wystąpienie współautorskie dr hab. Tomasza Bochnaka i dr Agnieszki Půlpánowej-Reszczyńskiej, obydwoje referenci reprezentować będą Zakład Archeologii Środkowoeuropejskiego Barbaricum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nadmienić należy, że Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego jest współorganizatorem omawianej konferencji naukowej i wezmą w niej aktywny udział nie tylko wzmiankowani powyżej przedstawiciele tegoż Instytutu. Reprezentanci Zakładu Archeologii Środkowoeuropejskiego Barbaricum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawią wystąpienie zatytułowane: Zabytki prahistoryczne w kolekcji muzeum Gimnazjum Filologicznego w Janowie Lubelskim – komentarz archeologa. Współcześnie niewiele wiadomo o muzealiach zgromadzonych przed około wiekiem w muzeum, które powstawało przy istotnym udziale Tadeusza Seweryna. Jednak szczątkowo zachowane informacje źródłowe pozwalają przykładowo pochylić się nad wartością źródłoznawczą skarbu około trzystu rzymskich denarów srebrnych prawdopodobnie przechowywanych w janowskim muzeum pod koniec drugiego dziesięciolecia XX w. Przedstawiciele janowskiego Wydziału Powiatowego już w 1920 r. pisali bowiem o okazach i zbiorach archeologicznych posiadanych przez ówcześnie działające w Janowie Lubelskim muzeum.

 Kolejny referent „przeniesie słuchaczy” do Janowa (ówcześnie Ordynackiego) z okresu staropolskiego. W wystąpieniu zatytułowanym: Opieka społeczna w Janowie Lubelskim w okresie przedrozbiorowym dr Wiesław Partyka z Katedry Historii Wychowania i Opieki Społecznej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie zajmie się obrazem społeczeństwa janowskiego w potrzebie… Ukazane zostaną również próby zaradzenia naglącym potrzebom społecznym. Opieka społeczna marginalnie wchodzi w zakres tematyczny konferencji, zwracając jednak uwagę na wychowawczy aspekt niesienia pomocy bliźniemu (znajdującemu się w sytuacji krańcowej lub mającego kłopoty zdrowotne lub bytowe) jest ona elementem transmisji norm wychowawczych stosowanych w wieloreligijnym i wieloetnicznym społeczeństwie miasta Janowa przed wiekami. Nie można nie wspomnieć, że reprezentowana przez dr Wiesława Partykę Katedra Historii Wychowania i Opieki Społecznej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie jest współorganizatorem omawianej konferencji naukowej.

Kolejne dwa referaty dotyczyć będą osoby, która we współczesnym Janowie Lubelskim jest prawie całkowicie nieznana, a zasługuje na wprowadzenie do lokalnej świadomości zbiorowej. Ziemia Janowska nie może się bowiem poszczycić znaczną ilością osób wyniesionych do chwały ołtarzy, dlatego biografia osoby uczęszczającej w Janowie do szkoły, która przez papieża Jana Pawła II została beatyfikowana w 1999 r. powinna być przypominana. Referaty o błogosławionym ks. Stefanie Grelewskim, bo o nim mowa, wygłoszą dwaj kapłani. Pierwsze wystąpienie zaprezentuje ks. dr Przemysław Pałacha sprawujący funkcję Duszpasterza Nauczycieli Diecezji Sandomierskiej. Jego referat zatytułowany jest: Życie i działalność społeczno-religijna błogosławionego ks. Stefana Grelewskiego. Drugi referat wygłosi ks. dr Rafał Piekarski reprezentujący Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu i jednocześnie Archiwum Diecezji Radomskiej. Jego wystąpienie zostało zatytułowane: „Widziałem go jako kapłana żyjącego wiarą i pobożnego” – droga do świętości i kult Ks. Stefana Grelewskiego (1898-1941). Błogosławiony ks. Stefan Grelewski pracując w Radomiu został aresztowany i przewieziony do Auschwitz, a następnie do Dachu, gdzie umiera śmiercią męczeńską, co potwierdzono wliczając go do grona 108 męczenników II wojny światowej beatyfikowanych w Warszawie 13 czerwca 1999 r. Za sprawą roli błogosławionego ks. Stefana Grelewskiego w łączeniu historii Ziemi Janowskiej z dziejami Sandomierza i Radomia patronat nad omawianą konferencją przyjął tak Ordynariusz Sandomierski – Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz, jak i Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Henryk Tomasik – Ordynariusz Radomski. To bowiem w Radomiu błogosławiony ks. Stefan Grelewski prowadził działalność, która przyczyniła się do aresztowania, a w konsekwencji do męczeńskiej śmierci, a w Sandomierzu wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego. W dniu 7 kwietnia br. można mieć nadzieję na zaprezentowany w naszym mieście merytoryczny dyskurs o wyniesionym do chwały ołtarzy księdzu, który kształcił się w Janowie Lubelskim. Bez wątpienia kult błogosławionego ks. Stefana Grelewskiego powinien być krzewiony w Janowie Lubelskim i miejmy nadzieję, że organizowana obecnie konferencja naukowa się do tego przyczyni.

Również pochodzący z Janowa Lubelskiego ks. dr Grzegorz Bzdyrak reprezentujący Katedrę Kościelnego Prawa Procesowego Instytutu Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie odniesie się do martyrologicznej przeszłości. Zaprezentuje on wystąpienie zatytułowane Absolwenci janowskiego Gimnazjum im. Kanclerza Jana Zamojskiego w lubelskim sądownictwie kościelnym podczas okupacji niemieckiej. Będzie to wystąpienie odnoszące się bezpośrednio do historii szkoły obchodzącej w bieżącym roku jubileusz stulecia. Autor skupi się bowiem na losach wybranych absolwentów przedwojennego Gimnazjum Filologicznego w Janowie Lubelskim, ukazując ich biografie – ze szczególnym uwzględnieniem tego co działo się w czasie II wojny światowej ze związanymi z lubelskim sądownictwem kościelnym absolwentami pierwszej polskojęzycznej szkoły średniej działającej w Janowie Lubelskim. Odnotować wypad, że ks. dr Grzegorz Bzdyrak jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.

Ostatni referat sekcji drugiej wygłoszony zostanie również przez absolwenta Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim – przez ks. dra Piotra Tylca reprezentującego Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu oraz Bibliotekę Diecezjalną w Sandomierzu. Tytuł wystąpienia brzmi: Nauczanie religii w Liceum Ogólnokształcącym w Janowie Lubelskim (1945-1960). Będzie to więc bezpośrednie odniesienie do dziejów janowskiego Liceum, z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu, który podlegał szczególnej kontroli przez aparat państwowy zaraz po II wojnie światowej i w okresie ukształtowanej demokracji ludowej.

Serdecznie zapraszamy w dniu 7 kwietnia br. wszystkich zainteresowanych pogłębieniem swej wiedzy i spotkaniem z kulturą wysoką reprezentowaną przez środowisko naukowe. Wstęp na wszystkie sekcje omawianej konferencji jest wolny dla wszystkich, a my ze swej strony zapraszamy…

Komitet organizacyjny

Prowadzenie:
Małgorzata Krzysztoń-Żytko

 

Thursday the 30th. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.