I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

Dla rodziców

Drukuj
Utworzono: środa, 08, luty 2017

 

RODZICE W SZKOLE - EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA

03 marca 2016r. podczas kolejnego zebrania Rady Rodziców osoby przybyłe na spotkanie zostały poproszone o wyrażenie swoich opinii na tematy związane z funkcjonowaniem szkoły. Praca w grupach polegała na zidentyfikowaniu zaobserwowanych przez Rodziców zagrożeń czyhających na młodego człowieka w otaczającym go świecie. Nasi Partnerzy w wychowaniu mieli też możliwość zasugerowania tematyki, która Ich zdaniem, powinna być poruszana przez nauczycieli podczas rozmów z uczniami. Cieszyło nas bardzo duże zaangażowanie Rodziców podczas pracy nad określeniem mocnych i słabych stron szkoły, w której uczą sie Ich dzieci. Materiały pozyskane podczas spotkania posłużą do modyfikacji działań wychowawczych i profilaktycznych. Dziękujemy Państwu za owocną pracę!

 

RODZICE W SZKOLE, CZYLI JAK DOROŚLI WSPÓŁPRACUJĄ Z NAUCZYCIELAMI

 Rodzice, Dyrekcja i Nauczyciele w LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza są dla siebie sprzymierzeńcami, którzy dążą do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dla swoich dzieci i wychowanków. Współpraca ta opiera się na wzajemnym szacunku. Obie strony traktują siebie partnersko, z zaufaniem i życzliwością.

 Rodzice czynnie uczestniczą w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły, z funduszy Rady Rodziców finansowane są różne przedsięwzięcia i akcje . Przedstawiciele Rodziców uświetniają swoją obecnością  uroczystości  szkolne, wygłaszają prelekcje do młodzieży, biorą udział w wycieczkach jako opiekunowie, swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają i uatrakcyjniają ofertę dydaktyczną szkoły.

Nie sposób wyobrazić sobie pracy szkoły bez Rodziców uczniów. Są partnerami dialogu i wielkim wsparciem. Dziękujemy Im, że zawsze są z nami.

B.Góra


 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

W ramach projektu „RAZEM BEZPIECZNIEJ” młodzież naszej szkoły, rodzice a także nauczyciele uczestniczyli w spotkaniach, wykładach i warsztatach prowadzonych przez pedagoga, psychologa, przedstawiciela sądu, policji i pogotowia ratunkowego. Rozmawiano o sposobach radzenia sobie z agresją, odpowiedzialności prawnej nieletnich, zagrożeniach używkami, sposobach udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia trwały od kwietnia do grudnia 2013r. i współfinansowane były  ze środków Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” oraz Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim. Więcej informacji w zakładce PROJEKTY.

 

Prowadzenie:
Małgorzata Krzysztoń-Żytko

Irena Dycha

Wednesday the 26th. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.